Peter(skala)
1289

Bulharsko obnovilo zasvätenie Panne Márii za účasti kard. Leonarda Sandriho

Bulharsko 4. júla (RV) Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kard. Leonardo Sandri sa v nedeľu 2. júla vrátil späť zo štvordňovej návštevy Bulharska. Okrem stretnutí s miestnymi katolíckymi biskupmi sa v Sofii stretol aj s predstaviteľom bulharskej vlády a s patriarchom Bulharskej pravoslávnej cirkvi Neofytom.

Pri eucharistickej slávnosti 1. júla v meste Pleven kardinál Sandri spolu s biskupmi východného i západného obradu obnovil akt zasvätenia sa Bulharska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Slávnosť sa viazala k 100. výročiu zjavení Panny Márie vo Fatime. Okrem predsedu Konferencie biskupov Bulharska Mons. Christa Projkova, domáceho biskupa Nikopolskej diecézy Mons. Petka Christova, apoštolského nuncia a provinciála minoritov boli prítomní aj viacerí členovia diplomatického zboru.

Farnosť v Plevene spravuje komunita minoritov. Tí kardinálovi venovali pri príležitosti jeho 50. výročia kňazstva a 20. výročia biskupskej vysviacky ikonu sv. Františka. Rehoľníci patria pod Varšavskú rehoľnú provinciu, ktorá má v Bulharsku dva kláštory.

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi sa počas svojej návštevy stretol s členmi biskupského zboru Bulharska, aby načúval ich potrebám. Okrem mnohých pastoračných úloh je pre bulharských biskupov v súčasnosti dôležitou otázkou dosiahnutie plného uznania Katolíckej cirkvi zo strany štátu. Usilujú sa aj o dosiahnutie spravodlivosti vo veci majetku zhabaného Cirkvi za komunizmu.

V záverečný deň kardinál Leonardo Sandri slávil svätú omšu v meste Rakovski v centrálnej časti Bulharska, kde žije väčšina katolíkov. Pri tejto príležitosti vyslúžil sviatosť birmovania skupine mladých. V homílii pripomenul troch bulharských mučeníkov Iosafata Šiškova, Kamena Vičeva a Pavla Džidžova, kňazov z rehole asumpcionistov, popravených v roku 1952 bulharským komunistickým režimom. Kardinál Sandri citoval sv. Jána Pavla II., ktorý pri ich blahorečení v Plovdive v roku 2002 povedal:

„So svojou dynamikou, so svojou vernosťou Evanjeliu a nezištnou službou národu sa ponúkajú ako vzory pre dnešných kresťanov, predovšetkým pre mladých Bulharska, ktorí sa snažia dať zmysel svojmu životu a chcú nasledovať Krista“.

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi navštívil počas štvordňovej cesty aj ruský pravoslávny chrám v Sofii, v ktorom sa zúčastnil na modlitbe vešpier.
dyk
Len Panne Márii, alebo aj Božskému Srdcu?