TerezaK
1105

CELÁ ZEMĚ SE ZACHVĚJE! HVĚZDY BUDOU PADAT!

VYDÁNO 13. listopadu 2022 Carbonia 12.11.2022 Celá země se bude třást! Hvězdy budou padat! Krvavý Měsíc (zatmění Měsíce 8. listopadu 2022) znamená zkázu zrádců; kvůli svým podvodům vedou lidstvo …More
VYDÁNO 13. listopadu 2022
Carbonia 12.11.2022
Celá země se bude třást! Hvězdy budou padat!
Krvavý Měsíc (zatmění Měsíce 8. listopadu 2022) znamená zkázu zrádců; kvůli svým podvodům vedou lidstvo k hladu a zoufalství.
Květ pšenice JSEM!
Svou píseň nekonečné lásky nyní adresuji svým věrným, všem těm, kteří projevují opravdovou lásku Stvořiteli, svému Bohu.
Hrajte na harfu a citeru, hrajte!
Hle, andělský sbor je sjednocen v jedné písni lásky k Lásce! Bůh sestupuje ze svého nebe, aby se setkal s lidmi! Utečte, nepřátelské síly, utečte! Král slávy vyhlašuje svou spravedlnost! Jeho mocný hlas zahřmí! Celá země se bude třást! Hvězdy budou padat! Celý vesmír se pohne a bude netrpělivě čekat. aby skončilo očišťování tohoto hříšného lidstva. (Poznámka). Děti moje, nadešel čas. Dejte svá srdce do čistoty, ... dychtěte po Mně. Má Blahoslavená Matka bude očekávat Můj návrat, aby vás připravila na setkání se Mnou. Navštíví domovy svých dětí a vezme je s sebou, shromáždí je na jedno místo, odkud pak …More
TerezaK