Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks529

Ako zareaguje NAKA na podnecovanie k nenávisti z prezidentskej kancelárie voči účastníkom Pochodu za život?

Dňa 27. septembra sme spoločne s Miroslavom Vetríkom podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru vo veci verejného útoku nevyberavým spôsobom na účastníkov pokojného pochodu za život. Tu je …More
Dňa 27. septembra sme spoločne s Miroslavom Vetríkom podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru vo veci verejného útoku nevyberavým spôsobom na účastníkov pokojného pochodu za život. Tu je jeho znenie:
„Generálna prokuratúra / Štúrova 4 / 810 00 Bratislava

Vec: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu
Oznamovatelia: 1) Marián Tkáč, … Bratislava, …, člen predsedníctva KDŽP – Aliancia za Slovensko, / 2) Miroslav Vetrík, … Bratislava, …, člen predsedníctva KDŽP – Aliancia za Slovensko.

Ako priami účastníci Národného pochodu za život, dotknutí útokom, podávame trestné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu. Médiá informovali, že údajne pracovníčka Kancelárie prezidenta SR Henrieta Hajtová, mala v nedeľu 22. septembra 2019 uverejniť na svojom účte na Instagrame príspevok, v ktorom sa veľmi ostro vyjadrila k Národnému pochodu za život a jeho účastníkom. Pod dočmáraným plagátom propagujúcim tento pochod, ktorý sa konal v ten istý deň, bol dopísaný hanlivý a dehonestujúci text: „Inkvizítori. Pokrytci. Pedofili. Úchyláci.“

Tým boli verejne a nevyberavým spôsobom urazení všetci účastníci tohto pokojného pochodu, vrátane žien a detí, ktorí žiadali politikov vrátane hlavy štátu, aby prijali zákon, ktorý ochráni nenarodené deti pred neopodstatneným vraždením.

Napriek tomu, že tento príspevok, ktorý sa v deň konania pochodu šíril na sociálnych sieťach, je v súčasnosti zmazaný, považujeme čin za nenávistný a bezprecedentný útok na adresu účastníkov pochodu za život, za podnecovanie nenávisti proti ľuďom, ktorí vyjadrujú demokraticky svoj názor, za útok na občiansku česť a ľudskú dôstojnosť podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a dokonca aj za podnecovanie k nenávisti podľa § 424 Trestného zákonníka, citujeme: „Kto verejne podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb … pre ich náboženské vyznanie … alebo verejne podnecuje k obmedzovaniu ich práv a slobôd, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

Zároveň žiadame, aby bol tento podnet v súlade s ustanovením § 196 ods. 1 a 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov riadne a včas preverený a aby sme boli upovedomení o tom, aké opatrenia príslušné orgány činné v trestnom konaní vykonali, a to do 30 dní od prijatia tohto oznámenia.

V Bratislave 27. septembra 2019. / Podpísaní: 1) Marián Tkáč / 2) Miroslav Vetrík“

Z Generálnej prokuratúry nám 11. októbra oznámili, že naše poddanie odovzdali na vybavenie NAKE. Medzitým sa z novín dozvedáme, že „Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia prezidentskej kancelárie ešte v druhej polovici septembra zdieľala na svojom instagramovom profile fotografiu s logom Národného pochodu za život s negatívnym popisom. Prezidentka SR Zuzana Čaputová kvôli jej nevhodným vyjadreniam zriadila disciplinárnu komisiu.“

Sme presvedčení, že odchod pani Hajtovej z prezidentskej kancelárie len potvrdzuje závažnosť jej konania a nemení skutkovú podstatu činu, ktorý bol nenávistným a bezprecedentným útokom na adresu účastníkov pochodu za život, podnecovaním nenávisti proti ľuďom, ktorí vyjadrujú demokraticky svoj názor. Preto veríme, že NAKA bude konať rovnako razantne ako v iných prípadoch podnecovania vášní proti právam daným ústavou a zákonmi.

Marián Tkáč
Autor je členom predsedníctva KDŽP – Aliancia za Slovensko

alianciazanedelu.sk/archiv/4521