Clicks28
vi.news

Tổng Giám mục Viganò bảo vệ Tổng thống Trump

Hành vi "phân biệt chủng tộc" diễn ra tại một số địa phận của Hoa Kỳ do Đảng Dân chủ kiểm soát, không nên quy cho Tổng thống Trump, Tổng Giám mục Viganò nói với một nữ tu người Ý, người đã đăng một bài viết chống lại Trump (AldoMariaValli.it, ngày 9 tháng 7).

Viganò giải thích rằng các bằng chứng mới nổi dần xác nhận rằng "các hành vi phân biệt chủng tộc" này là các hoạt động ra hiệu giả được tài trợ bởi các đầu sỏ toàn cầu để chống lại Trump.

Ông cũng nói với nữ tu rằng Trump chắc chắn không mang "bạo lực trong lời nói và hành động" hơn những người bảo vệ và thúc đẩy phá thai.

#newsQuvfweeovq