Clicks412
hu.news
1

Fulton Sheen püspök: Az ügyet nem "késleltetik", az ügy halott

Patrick Coffin, egy katolikus rádió műsorvezetője Facebook-on jelentette be, hogy szombaton videót fog publikálni Fulton Sheen püspök késleltetett boldoggá avatásáról.

Szerinte Sheen ügye "halott, nem késleltetett". Úgy gondolja, hogy Ferenc pápa uralma alatt ez soha nem fog megtörténni.

Nem mindenki lepődik meg ezen. Margo Basso megjegyzése: "A kánonizációs folyamat jelent egyáltalán még valamit?"

Chris Sawaya: "Sheen az ellentettje azoknak, akik az egyházat vezetik. Ő egy igazi tanítvány volt, míg ők csak megjátsszák magukat".

Sheen (+1979) az egyik első rádiós és televíziós evangélista.

#newsGdtnfkxeoo

FULTON SHEEN PÜSPÖK IGAZI PRÓFÉTA VOLT:

"Az Antikrisztus kora" (Részletek Fulton J. Sheen bíboros-érsek rádióbeszéde 1951-ből)

"Az új korszakat, amibe belépünk, az emberi történelem vallásos fázisának nevezhetjük, de figyelem, ezt a kifejezést nem szabad hamisan értelmezni! „Vallásos” alatt nem azt értjük, hogy az emberek Isten felé fordulnak, hanem sokkal inkább azt, hogy az abszolútum …More
FULTON SHEEN PÜSPÖK IGAZI PRÓFÉTA VOLT:

"Az Antikrisztus kora" (Részletek Fulton J. Sheen bíboros-érsek rádióbeszéde 1951-ből)

"Az új korszakat, amibe belépünk, az emberi történelem vallásos fázisának nevezhetjük, de figyelem, ezt a kifejezést nem szabad hamisan értelmezni! „Vallásos” alatt nem azt értjük, hogy az emberek Isten felé fordulnak, hanem sokkal inkább azt, hogy az abszolútum iránti közönyösséget, ami a civilizáció liberális fázisát jellemezte, az abszolútum iránti szenvedély váltja fel. Mostantól kezdve a harc nem a gyarmatokért és nem a nemzeti határokért fog folyni, hanem az emberek lelkéért. A jövő konfliktusa két abszolútum között fog lezajlani: az emberré lett Isten és a magát istenné tevő ember, vagyis Krisztus barátai és az Antikrisztus cimborái között...

...
az Antikrisztus nem fog vörös, szűk ruhát viselni, kéngőzt eregetni, farkat viselni. Ez a maskara segített az ördögnek, hogy az embereket meggyőzze arról, hogy ő nem is létezik, hiszen tudja, hogy soha nincs akkora ereje, mint amikor az emberek ezt elhiszik...
...miként fog az ördög és eszköze, az Antikrisztus ebben az új korszakban megjelenni, hogy vallása számára híveket szerezzen? Az emberiesség, az emberszeretet nagy barátjaként fog megjelenni! Békéről, jólétről és bőségről fog beszélni, nem, mint eszközökről, melyek bennünket Istenhez vezethetnek, hanem mint valóságos végcélokról. Könyveket fog írni az Istenről alkotott új ideáról, hogy az emberek életformájához alkalmazkodjon. A bűnt pszichológiailag elnyomott nemi vágynak fogja beállítani; rá fogja venni az embereket, hogy szégyenkezve vonuljanak vissza, ha embertársaik azt mondják róluk, hogy nem elég nagyvonalúak és nem elég liberálisak. A toleranciát a jog és a jogtalanság, az igazság és a tévedés iránti közömbösséggel fogja azonosítani...
De az emberiség iránti látszólagos szeretete, és a szabadságról és az egyenlőségről tartott simulékony beszédei közepette, lesz egy nagy titka, amit senkinek nem árul el: Nem hisz Istenben. Mivel vallása Isten atyasága nélküli testvériség lesz, még a kiválasztottakat is meg fogja téveszteni. Egy ellenegyházat fog felépíteni, mely Krisztus Egyházának majma lesz, mert ő, az ördög, nem más, mint Isten majma. Ez a majom-egyház bírni fogja az igaz Egyház minden jelét és ismertetőjegyét, de kiforgatva és isteni tartalmától megfosztva. A modern, az Isten iránt a kétségbeeséssel határos szükségletet érző emberben magányosságában és csalódásában még inkább egy olyan közösség utáni vágyat fog ébreszteni, mely az embernek elképzelései és tervei egyre szélesebb körű megvalósulását ígéri és kínálja a személyes vétek bevallásának és mindenfajta személyes elégtételadásnak szükségessége nélkül. Az apokalipszis korában élünk."
FATIMA SZÁZ likes this.