Clicks2.8K
olinka
7
Moc modlitby v jazykoch. Moc modlitby v jazykochMore
Moc modlitby v jazykoch.

Moc modlitby v jazykoch
+Joseph+
to samo se provozuje v Medžu, to ti nevadí
Coburg
Môžem sem napísať svoju skúsenosť? Raz som sedel v kruhu, kde "charizmatička" "premodliavala" prítomných v jazykoch,. Mne pri tomto akte ktorý ešte len predvádzala na druhých, zostalo zle, zahalila ma tma a skoro som spadol zo stoličky, keď som to počul. Hneď som sa zdvihol a "padal" odtiaľ preč.... Myslite si čo chcete, ale ja dávam od toho "ruky preč".
Filofej
Treba rozlišovať xenoláliu a glosáliu.Pri xenolálii ide o hovorenie v jazyku,ktorým dotyčná osoba nehovorí a glosália je vlastne "spev" pričom sú vyslovované slabiky pod vplyvom Ducha Svätého. Práve glosáliu má páter Amorth na mysli.
Peter(skala)
Pimienka

Predovšetkým treba prosiť o charizmu rozlišovania jazykov, pretože takéto rozlišovanie nie je možné len na základe rozumového rozlišovania.

Ako vieme, existujú 7 dary (poznanie, mudrosť, sila...), ktoré každý človek dostáva od Boha, takže ich dokáže využívať všetky podľa toho, akú má vôľu

Avšak nie je tak pri charizmách (mimoriadne dary) pretože ako píše sv.Pavol, tak nie každý člove…More
Pimienka

Predovšetkým treba prosiť o charizmu rozlišovania jazykov, pretože takéto rozlišovanie nie je možné len na základe rozumového rozlišovania.

Ako vieme, existujú 7 dary (poznanie, mudrosť, sila...), ktoré každý človek dostáva od Boha, takže ich dokáže využívať všetky podľa toho, akú má vôľu

Avšak nie je tak pri charizmách (mimoriadne dary) pretože ako píše sv.Pavol, tak nie každý človek príjma všetky charizmy, ale podľa toho, ako Boh rozdeľuje, takže ked jednému dá hovoriť v jazykoch, tak inému dá aj im rozumieť, ale to neznamená, že každému dá aj dar rozlišovania jazykov.

Ako hovorí sv.Pavol je to na to, aby sa navzájom doplnali, pre úžitok spoločenstva a nie na vlastné budovanie. Čiže človek s týmto darom je vyzvaný k službe pre spoločenstvo.

Pre nás je predovšetkým podstatné skumať, či Boh nám chce tento dar darovať a to osobnou modlitbou - prosbou. Potom to už príde, že človek zistí, či ho má alebo nemá.

Napr. istá reholná sestra z USA nechápala prečo nemá charizmu jazykov, pričom ešte ani neprosila o tento dar. Niekedy si myslíme, že Boh by nám hned mal dať to na čo si zmyslíme. Až po výzve inej ženy si povedala, že bude o tento dar prosiť a potom to prišlo akokeby samo od seba. Pravda je však tá, že človek pokiaľ neskusi, tak ani nevie, aké dary má.

PS / Chce to spoločenstvo
pimienka
ako sa to potom rozlisuje????

Budte opatrní voči falošním darom !
Musíme být velmi opatrní u tohoto daru, protože zlí duchové mohou také používat dar jazyků. Jednou tu byla seance, kde lidé prosili v jazycích, a tyto dary jazyků byly zaznamenány na magnetofonové pásce. Osoba, která měla dar porozumění jazykům, rozuměla, že to byli všechno proklatci - byla to rouhání a znesvěcení jazyků proti …More
ako sa to potom rozlisuje????

Budte opatrní voči falošním darom !
Musíme být velmi opatrní u tohoto daru, protože zlí duchové mohou také používat dar jazyků. Jednou tu byla seance, kde lidé prosili v jazycích, a tyto dary jazyků byly zaznamenány na magnetofonové pásce. Osoba, která měla dar porozumění jazykům, rozuměla, že to byli všechno proklatci - byla to rouhání a znesvěcení jazyků proti Bohu

Budte opatrní voči falošním darom !

sexpredmanzelstvom.ic.cz/…/MOZE_DIABOL_HOV…
Peter(skala)
Dobré svedectvo 👍

Ludia aj katolíci niekedy maju problém prijať tuto charizmu ako keby sa jednalo o zlé jazyky. o.Gabriel je jeden z najlepších exorcistov 👏
olinka
Moc modlitby v jazykoch

Páter Gabriele Amorth S.S.P.

Keď som vykonal prvý exorcizmus, zlý duch mi povedal: „Buď prestaneš, alebo ju zabijem!“ Musel som prestať, pretože z úst dotyčného dievčaťa vychádzalo veľké množstvo krvi…
Existuje ešte jeden druh modlitby, ktorý znovu objavilo Hnutie za obnovu v Duchu Svätom. Je to veľmi starý spôsob modlitby, ktorá má nad nepriateľom veľkú moc. Jedná sa o …More
Moc modlitby v jazykoch

Páter Gabriele Amorth S.S.P.

Keď som vykonal prvý exorcizmus, zlý duch mi povedal: „Buď prestaneš, alebo ju zabijem!“ Musel som prestať, pretože z úst dotyčného dievčaťa vychádzalo veľké množstvo krvi…
Existuje ešte jeden druh modlitby, ktorý znovu objavilo Hnutie za obnovu v Duchu Svätom. Je to veľmi starý spôsob modlitby, ktorá má nad nepriateľom veľkú moc. Jedná sa o modlitbu v jazykoch. Spomínam si na celý rad udalostí a oslobodení, ku ktorým došlo práve vďaka chválam a vďaka tejto modlitbe. Veľmi živo si spomínam na jednu udalosť, o ktorej som rozprával aj vo svojej knihe Modlitba za oslobodenie.
Mali sme pred sebou jedno sedemnásťročné dievča, ktoré bolo sužované veľkým množstvom zlých duchov. Keď som vykonal prvý exorcizmus, zlý duch mi povedal: „Buď prestaneš, alebo ju zabijem!“ Musel som prestať, pretože z úst dotyčného dievčaťa vychádzalo veľké množstvo krvi. Ešte raz som sa pokúsil o exorcizmus a počul som druhýkrát: „Dávaj si pozor! Zahubím ju tu pred tebou! Roztrhám jej pľúca na kusy!“ Znovu som musel prestať. Tretíkrát som skúšal vykonať exorcizmus, bolo to po výslovnom súhlase jej rodiny. Pokúšali sme sa o to v dome jej sestry. Vo vzdialenosti päť kilometrov som mal jednu malú skupinku modliacich sa osôb. Začal som s exorcizmom. Postupne všetci zlí duchovia odišli. Zostal len Satan, ktorý zreteľne hovoril: „Ja nezmiznem!“ Išiel som k telefónu a spojil som sa s modlitbovou skupinou. Povedal som im: „Zaútočte! Modlite sa v jazykoch!“ Akonáhle začali s touto modlitbou, démon bol veľmi znepokojený. „Čo sú to za ľudia, ktorí tam v diaľke spievajú?“ Potom sa dievča začalo na podlahe zvíjať, počuli sme ranu a satan zmizol. Dievča bolo vyslobodené. Bál som sa, že zomrela. Po chvíli sa ale prebrala, bola kľudná, usmievala sa. Bol to práve spev v jazykoch, ktorý Satan nemohol zniesť.
* * *
Ešte raz som mal možnosť zakúsiť, akú silu má modlitba chvál a spev v jazykoch. Platí totiž, že pri speve v jazykoch je to sám Duch Svätý, kto sa modlí, a je to znovu Duch Svätý, kto bojuje priamo proti zlému duchu. To sú tie nevýslovné vzdychy, o ktorých hovorí svätý Pavol v liste Rimanom (porov. Rim 8,26). Tejto sile zlý duch nemôže žiadnym spôsobom vzdorovať. Jedná sa o zápas medzi Duchom Svätým a zlým duchom.
(z knihy Gabriele Amorth: Exorcisti a psychiatri)