Clicks73
vi.news

Cuộc đàn áp đã bắt đầu: Tu viện Anh dừng cử hành thánh lễ La mã

Theo Traditionis Custodes của Francis và hướng dẫn của Giám mục Clifton Declan Lang, 71 tuổi, Anh Quốc, hai Dòng Thánh Benedict Glastonbury đã chấm dứt việc cử hành Nghi thức Roma.

Cha Bede Rowe đã thông báo trên blog của mình vào ngày 17 tháng 7 rằng Thánh lễ La Mã vào 12h30 trưa thứ Bảy tại Glastonbury sẽ là Thánh lễ La Mã cuối cùng được diễn ra ở đó.

Cho đến nay, cộng đoàn do Giám mục Lang dựng lên vào tháng 8 năm 2019, đã hát Giờ Kinh Phụng Vụ và Thánh lễ theo nghi thức Roma của thánh Benedict. Các tu sĩ cũng phục vụ các giáo xứ Novus Ordo. Họ có trụ sở tại một giáo hạt và do đó nằm dưới sự kiểm soát của giáo phận.

#newsLadjtlsgzs