Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.3K

Alarmující zlomové proroctví/PAPEŽE/ ze září 2019 - Mark Fox

CO MY NA TO? BUIDEME SE DÁLE KLANĚT ODPORNÉ ŠELMĚ A VTISKOVAT SI JEJÍ PRAVIDLA DO ŽIVOTA PRYČ OD KRISTA JEŽÍŠE? Alarmující zlomové proroctví ze září 2019 - Mark FoxMore
CO MY NA TO? BUIDEME SE DÁLE KLANĚT ODPORNÉ ŠELMĚ
A VTISKOVAT SI JEJÍ PRAVIDLA DO ŽIVOTA PRYČ OD KRISTA JEŽÍŠE?

Alarmující zlomové proroctví ze září 2019 - Mark Fox
Theodorá-Máriá
Mk 13,1-23: O zkáze Jeruzaléma a chrámu
www.pravover.cz/…/mk-13-1-23--o-z…
...Římský historik Tacitus ve své Historii 1,2 chystaje se líčit tuto dobu, říká: Hodlám psát dějiny éry, jež oplývá pohromami. Jsou to časy ukrutných bitev, rozervané rozbroji a za samotného pokoje divoké. Čtyři císařové byli usmrceni mečem, vedly se tři občanské války a mnohem víc jich bylo s cizími národy. Ilirie se …More
Mk 13,1-23: O zkáze Jeruzaléma a chrámu
www.pravover.cz/…/mk-13-1-23--o-z…
...Římský historik Tacitus ve své Historii 1,2 chystaje se líčit tuto dobu, říká: Hodlám psát dějiny éry, jež oplývá pohromami. Jsou to časy ukrutných bitev, rozervané rozbroji a za samotného pokoje divoké. Čtyři císařové byli usmrceni mečem, vedly se tři občanské války a mnohem víc jich bylo s cizími národy. Ilirie se bouřila, Galie se viklala, Británie byla dobita, ale opět odpadla. Sarmatské a Svevské kmeny povstaly; Dákové prosluli porážkami utrženými i uštědřenými. I zbroj Partů se málem zmobilizovala přičiněním pseudo-Nerona. Itálie byla postižena novými a po tolika staletích opakovanými nehodami. Na přeúrodném kampánském pobřeží se zřítila a zpustla města. Řím lehl popelem. Nejstarší chrámy byly zničeny, Kapitolium bylo měšťany zapáleno; posvátné obyčeje znesvěceny; manželství rozdělena, moře plná uprchlíků, mořské útesy plné krve a ještě horší běsnění v hlavním městě. Šlechtictví, bohatství i přijímání a vzdávání poct, to vše bylo pokládáno za zločin; a ctnost byla tím nejspolehlivějším způsobem, jak na sebe přivolat záhubu. Takto mluví historik Tacitus o 1. století a my se můžeme jen podivovat tomu, zdali náhodou nepsal o století 21. Tím spíše ale platí dnes stejně jako před dvěma tisíciletími slova Kristova: „To bude teprve začátek bolestí.“ (v. 8.). „Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci i králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.“.........
Theodorá-Máriá
Pan Semín by si mohl poslechnout výše video,
doplňuje se tím jen to 👍 co říká:
Libor Halik
před 1 hodinou
Je nekatolík Bergoglio (František) papežem? Modla Pachamama atd.
Nejdůležitější část z přednášky Semín zapsal na: www.protiproud.cz/politika/4873-na-prahu-a… ....sjednocený postup globalistů s papežem Františkem, který jejich protikřesťanskému projektu poskytuje duchovní záštitu, neznačí …More
Pan Semín by si mohl poslechnout výše video,
doplňuje se tím jen to 👍 co říká:
Libor Halik
před 1 hodinou
Je nekatolík Bergoglio (František) papežem? Modla Pachamama atd.
Nejdůležitější část z přednášky Semín zapsal na: www.protiproud.cz/politika/4873-na-prahu-a… ....sjednocený postup globalistů s papežem Františkem, který jejich protikřesťanskému projektu poskytuje duchovní záštitu, neznačí vůbec nic dobrého. Navíc hledá nové cesty, jak globalizační proces akcelerovat.
Theodorá-Máriá
🙏 🙏 Takže k tomuto směřovalo zřejmě od začátku papežství-
t.j. k uchopení moci antikrista , kdy se mu podařilo v tomto
čase svést úplně z cesty humanismem a ekologiií , modloslužbou
a upevnit změnu Božího zákona.
apredsasatoci
Je tu človek pre sobotu, alebo sobota pre človeka?!