hu.news
1376

A kígyó világnapja: "Ferenc pápa GYŰLÖL MINKET" - a Traditionis Custodes reakciói

Patrick Archbold
"Vegyük észre, a romboló nem tesz különbséget ezek vagy azok, a jó vagy a rossz üzlet között. A kapitulációval nem vásárol kegyelmet. Ezt ne feledjétek."

Robert Moynihan
"Ferenc pápa alapvető célja ezzel a döntéssel - mondja nekünk - az, hogy megvédje a II. vatikáni zsinatot az ortodoxiája elleni támadásokkal szemben."

Eric Sammons
"Ezen a vasárnap vegyen részt egy tridenti latin misén."

Raymond Arroyo
"Megdöbbentő az irgalom hiánya, amit itt a hagyományos katolikusok, XVI. Benedek és a latin miséhez vonzódó fiatal laikusok és papok iránt tanúsítanak. Ez fogja létrehozni azt a megosztottságot, amelyről a pápa azt állítja, hogy meg akarja gyógyítani ezzel a rosszul átgondolt és romboló új törvénnyel."

Joseph Shaw
"Ha szigorúan végrehajtják, ez a dokumentum komolyan megzavarja a régebbi misekönyv régóta bevett ünnepléseit, és nagyon sok hívő katolikust, akik semmi másra nem vágynak, mint hogy az ősi misén vegyenek részt a püspökeikkel és a Szentatyával közösségben, arra fogja kényszeríteni, hogy olyan ünnepléseken vegyenek részt, amelyek kívül esnek az egyház struktúráin, mindenekelőtt a Szent X. Pius Társaságéin."

Rorate-Caeli.blogspot.com
"A Summorum elleni támadás a legerősebb dorgálás, amit egy pápa élő emlékezet óta bármelyik elődjének tett. Megdöbbentő és félelmetes. Ferenc pápa gyűlöl bennünket. Gyűlöli a hagyományt. Gyűlöl mindent, ami jó és szép. Ferenc pápa egy antikrisztusi alakja ennek a kornak."

Armin Schwibach
"A klerikalizmus, a centralizmus és a tekintélyelvűség fogalmai mától új mélységet kaptak. Az álarcosbálnak vége."

Damian Thompson
"A pápa támadása a latin mise ünneplése ellen aljas sértés a hűséges, hagyományos katolikusok és elődje, XVI. Benedek pápa ellen."

La cigüeña de la torre
Nem gondoltam volna, hogy ezt meg meri tenni, amíg XVI. Benedek még életben van. De meg merte. Szánalmasnak tartom. És még egy rúgás a jó katolikusoknak, akik nem érdemlik meg.

Caminante-Wanderer.Blogspot.com
A Motu Proprio Traditionis Custodes bevezető leveléből: "Krisztus Teste egységének védelmében vagyok kénytelen visszavonni az elődeim által biztosított kegyelmet... (Ezért) meghozom azt a szilárd döntést, hogy hatályon kívül helyezem a jelen Motu Propriót megelőző összes normát, utasítást, engedményt és szokást". (Spanyolország és Portugália egységének előmozdítása érdekében azt a döntést hozom, hogy minden portugált megölök).

Jézus Krisztus
"Vajon melyik apa adna kígyót a fiának, ha az halat kér tőle?" (Lukács 11:11). Július 16-án van a kígyók világnapja.

Kép: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsKsmpsapcfq

Stoffán György
Isten legyen irgalmas ehhez az egyházromboló, tudatlan argentinhoz!