Clicks43

Jedna a Jediná Cesta

Jedna a Jediná Cesta - 5. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Jedna a Jediná Cesta do Neba je Úzka a Náročná Cesta. Musíte byť ochotní a rozhodnutí Nasledovať Ma, Moju Cestu, ako vás Osobne Usmerňujem a Vediem, každý krok Cesty, takže budete v Mojej Dokonalej Vôli a budete Hodní Mňa a Môjho Večného Kráľovstva. Môžete Vedieť a Spoľahnúť sa, že to Nebude márne. Nasledujte Ma, Moju Cestu, až do úplného Konca a Nebudete Sklamaní. Milujem vás a Starám sa o vás.

Smutné je, že mnohí budú Sklamaní, pretože Ma Nenasledujú, Moju Cestu. Je to voľba s následkami. Ja Som Jediná Cesta, Pravda a Život. Dovolím vám Vstúpiť do Neba Alebo vás Odmietnem, pretože Nie každý, kto Mi Vraví Pane, Pane, Vstúpi do Neba. Nebuďte Zvedení satanovými lžami a prázdnymi sľubmi. Poviem mnohým v ten Deň: Choďte Preč, Ja som vás Nikdy Nepoznal, vás ktorí konáte neprávosť. Buďte Rozumní a Nie pochabí, pretože Koniec to oznámi.

Jestvuje cesta, ktorá sa mnohým zdá správna, ale jej koniec vedie len k Večnému Zatrateniu. Uistite sa, že ste na Správnej Ceste a Nedomnievajte sa, pretože to všetko môže byť márne. Potom budete za to musieť viniť len samých seba, pretože Koniec to oznámi, ale vtedy bude na to už navždy príliš neskoro.

Jedna a Jediná Cesta do Neba je to, že musíte byť Uzmierení a v Pokoji So Mnou, S Princom Pokoja. Ja Som Jediný Záchranca, Mesiáš sveta. Preto Volám hriešnikov k Pokániu z Lásky a pretože Som Starostlivý, pretože nebude Ziadna Milosť bez pravého ľútostiplného Pokánia. Ja Som Svätý a aj vy musíte byť Svätí, pretože bez Svätosti Ma nikto Neuvidí. Pokánie je voľba. Všetci máte slobodnú vôľu. Kajať sa je Jedna a Jediná Cesta. Musíte sa Odvrátiť od všetkých vašich skazených ciest. Mzda hriechu je smrť. Duša ktorá hreší zomrie. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Preto Volám hriešnikov k Pokániu. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby tak mali Nádej na Večný Život. Ak Ma Usilovne Hľadáte, tak Ma Nájdete, Tú Jednu a Jedinú Cestu k matiu Večného Života.

youtube.com/watch?v=EeUXN4FY19k
Public domain