Varovanie
11.2K

NEZTRÁCEJTE VNITŘNÍ KLID

Poselství Matky Spásy ze dne 14. března 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte mé mateřské požehnání…
S bolestí vidím, jak se stále víc vzdalujete od mého Syna, kdy velká část lidstva necítí, že Jej potřebuje, a tím spějete k setkání a přijetí antikrista a jeho lží, jestli se neprobudíte ze své duchovní letargie [Kol 2, 8].
Žijete ve velké jámě, kde vám říkají, jak máte pracovat a jednat...
Aniž byste to čekaly, jste zajatci elity. Ocitly jste se v domácích koncentračních táborech, a to vás činí nejisté a snižuje vaši schopnost myslet a uvažovat...
Vlažní ve víře dočasně zavírají chrámy, které později budou trvale zavřeny, a vy, děti, se na to díváte jako na něco normálního, v rámci toho, co lidstvo v této době žije.
Věrní lidé mého Syna, žijete ve všech druzích válečného stavu, nevidíte zbraně, co se používají ve válkách, ale válka vám roste přímo před očima. Jsou vám ukládána časová omezení vzhledem k cestování z jedné země do druhé, připravují vás na příchod "mikročipu", bez něhož nebudete moci nakupovat ani prodávat, opustit domov nebo získat lékařskou péči, nebudete se moci přemístit z jednoho místa na druhé, pokud odmítnete být označeni pečetí [Zj 13,16-17].
Vzhledem k tomu je nutné, abyste se přiblížili mému Synu, poznali Jej, milovali Jej, byli mu věrní a žili z jeho lásky, abyste posíleni, mohli postupovat uprostřed duchovního boje a světské moci.
Komunismus postupuje, nezmizel, je živý a směřuje ke svému cíli, a mé děti budou trpět.
Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, Balkán bude ve zprávách pro lidstvo.

Modlete se, mé děti, modlete se, Evropa bez ekonomiky bude kořistí nájezdníků, oblečených v rudém.
Modlete se, mé děti, přibližte se bez prodlení k mému Synu: obrácení je naléhavé, abyste byly hodny Boží ochrany.
Modlete se, mé děti, zkoumejte se vnitřně: Varování se blíží.
Modlete se, mé děti, modlete se za Ameriku, bude bičována.

Modlete se, mé děti, modlete se za Mexiko, bude otřeseno.
Díváte se na kříž jako na utrpení: Můj Syn vám dal kříž Vítězství a vy jím pohrdáte kvůli světským modlám, které vám nabízejí rozptýlení. A věčný život? Ztratíte jej ve chvíli nerozumu.
Obraťte se, je naléhavé, aby se mé děti obrátily, aby je cokoli, co se stane, posílilo ve víře, v lásce k mému Synu
[Skutky 17, 30].
Pozor, děti! Na různé nemoci jsem se vám z Boží vůle zmínila o použití borovice. Otcův dům své děti neopouští, ale brání a chrání je už předem.
Uchovejte si lásku k bližnímu, neztrácejte vnitřní klid. Nepřítel duše, ďábel, bojuje proti lidem mého Syna – trvá na tom, abyste byli arogantní, podněcuje vás k agresivitě, vnucuje vám nestydatost, živí vaše "ego" až na dřeň, abyste byli kamenem úrazu pro své bratry.
Dětičky, milujte se navzájem, buďte nositeli pokoje, mějte na paměti, že musíte zůstat sjednocené s Boží vůlí.
Modlete se, modlitba je prostředkem k setkání s mým Synem, přijímejte svátosti, buďte vyznavači mého Syna, kdekoli jste – opravdoví ctitelé, vydávejte svědectví o Duchu Svatém, který přebývá v každém z vás.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vám, ochraňuji vás, zůstávejte v jednotě s Boží láskou. Přijďte do mého srdce, v něm budete v bezpečí.
Nebojte se. Žehnám vám.
Matka Maria