Clicks1K
Peter(skala)
133
17.november 1989 - spomienka na "nežnú revolúciu" na slobodu od komunizmu. www.youtube.com/watchMore
17.november 1989 - spomienka na "nežnú revolúciu" na slobodu od komunizmu.

www.youtube.com/watch
Peter(skala)
Ďalšia demonštrácia, Slováci na nohách v Bratislave: Paška padol, opozícia má nový terč: SMER
alianciazanedelu.eu
9 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
November 1989, 25-te výročie – skutočnosti bez mýtu (III.), + náš najnovší dokument – Nepohodlní disidenti

www.magnificat.sk/monitoring-nove…
Peter(skala)
Budapešť (Maďarsko), 15. septembra 1991
Sviatok Bolestnej Panny Márie
Veľká je moja bolesť
„Dnes ťa nachádzam tu, kde konáš dve večeradlá s kňazmi a veriacimi môjho hnutia v Maďarsku. Vidíš hlboké rany, ktoré zanechali dlhé roky tvrdého komunistického útlaku. Ale s radosťou môžeš pozorovať nové výhonky, ktoré vyrašili z veľkého utrpenia a dnes ich zhromažduješ v nebeskej záhrade môjho Nepoškv…More
Budapešť (Maďarsko), 15. septembra 1991
Sviatok Bolestnej Panny Márie
Veľká je moja bolesť
„Dnes ťa nachádzam tu, kde konáš dve večeradlá s kňazmi a veriacimi môjho hnutia v Maďarsku. Vidíš hlboké rany, ktoré zanechali dlhé roky tvrdého komunistického útlaku. Ale s radosťou môžeš pozorovať nové výhonky, ktoré vyrašili z veľkého utrpenia a dnes ich zhromažduješ v nebeskej záhrade môjho Nepoškvrneného Srdca. Daj všetkým balzam mojej materskej nehy. Daj pocítiť, aká veľká je moja materská láska ku nim. Tu som osobne zasiahla, aby som priviedla tieto moje deti na cestu ich oslobodenia z veľkého otroctva.
Ale veľká je moja bolesť, keď vidím, že celé ľudstvo je ešte otrokom materializmu, praktického ateizmu, hedonizmu, vzbury, nenávisti a nečistoty.
Veľká je moja bolesť, pretože moje materské a úzkostlivé výzvy k obráteniu a k návratu k Pánovi nie sú počúvané a plnené. Preto sa obraciam ešte na vás, moje milované a mne zasvätené deti, a žiadam vás, aby ste v duchu lásky a zadosťučinenia obetovali Pánovi svoj život modlitby a utrpenia za spásu tohoto úbohého ľudstva, ktoré beží po ceste sebazničenia.
Tak môžem vaším prostredníctvom pokračovať vo svojom materskom diele milosrdenstva, ktoré som započala v týchto krajinách, ale ktoré musím ešte dokončiť v každej časti sveta, aby triumfovalo moje Nepoškvrnené Srdce.“
Peter(skala)
Šaštín (Slovensko), 12. septembra 1991
Národná svätyňa Slovenska
V mene Márie
„Dnes, môj najmilší syn, na sviatok uctievania mena tvojej nebeskej Matky, končí tvoja cesta, tak mimoriadna na milosti, veľkým večeradlom, ktoré uskutočňuješ pre kňazov a veriacich v tejto veľkej národnej svätyni, venovanej spomienke mojich bolestí.
Videl si všade tak veľkodušnú odpoveď zo strany všetkých na moju …More
Šaštín (Slovensko), 12. septembra 1991
Národná svätyňa Slovenska
V mene Márie
„Dnes, môj najmilší syn, na sviatok uctievania mena tvojej nebeskej Matky, končí tvoja cesta, tak mimoriadna na milosti, veľkým večeradlom, ktoré uskutočňuješ pre kňazov a veriacich v tejto veľkej národnej svätyni, venovanej spomienke mojich bolestí.
Videl si všade tak veľkodušnú odpoveď zo strany všetkých na moju prosbu o modlitbu a zasvätenie.
Predovšetkým si užasol, pretože si sem prišiel prvý raz a našiel si moje Mariánske kňazské hnutie tak rozšírené, prijímané a nasledované.
Toto je len moje dielo, ktoré ja sama rozširujem do každej časti sveta. Pretože toto je doba môjho triumfu, môjho víťazstva a vašej spásy.
– V mene vašej nebeskej Matky, áno, v mene Márie, boli porazení Turci, keď obliehali Viedeň a hrozilo, že napadnú a zničia celý kresťanský svet. Prevyšovali v sile, v počte i v zbraniach a cítili, že ich víťazstvo je isté.
Ale ja som bola verejne vzývaná a prosená, moje meno bolo napísané na zástavách a volané vojakmi a tak na môj príhovor prišiel zázrak tohoto víťazstva, ktorý zachránil kresťanský svet od zničenia.
Z tohoto dôvodu pápež ustanovil na tento deň sviatok mena Panny Márie.
– V mene Márie bol v týchto národoch porazený marxistický komunizmus, ktorý desaťročia vykonával svoje panstvo a udržiaval pod ťažkým a krvavým tlakom toľké moje úbohé deti.

Nie zásluhou hnutí alebo politikov, ale len na môj osobný príhovor prišlo konečne toto vaše oslobodenie.

– Aj to sa stane v mene Márie, že ja povediem zavŕšenie môjho diela porážkou slobodomurárstva, každej diabolskej sily, materializmu, praktického ateizmu, aby celé ľudstvo dosiahlo svoje stretnutie s Pánom, aby tak bolo očistené a úplne obnovené triumfom môjho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
A z toho dôvodu si prajem pokračovanie sviatku na česť mena Panny Márie, teraz, keď vstupujete do najťažších chvíľ boja a do bolestnej časti veľkého súženia.
Z tejto mojej svätyne s láskou pozerám na tie národy, ktoré si zachovali sviatok mena vašej nebeskej Matky a sľubujem im moju zvláštnu a materskú ochranu.
Zvlášť požehnávam túto slovenskú zem, kde som tak milovaná, uctievaná a stále viac oslavovaná.“
Peter(skala)
Svätyňa v Tindari (Sicília, Taliansko), 14. mája 1989
Turíce
Veľký červený drak
„Milovaní synovia, dnes sa klaniate a vzývate Ducha Svätého, ktorý zostúpil v deň Turíc na apoštolov a učeníkov, zhromaždených so mnou v jeruzalemskom večeradle. Vzývajte ho s dôverou a vytrvalo i v týchto vašich časoch, spojení so mnou vo večeradlách modlitby, rozšírených už vo všetkých častiach zeme.
Svojím Mariánsk…More
Svätyňa v Tindari (Sicília, Taliansko), 14. mája 1989
Turíce
Veľký červený drak
„Milovaní synovia, dnes sa klaniate a vzývate Ducha Svätého, ktorý zostúpil v deň Turíc na apoštolov a učeníkov, zhromaždených so mnou v jeruzalemskom večeradle. Vzývajte ho s dôverou a vytrvalo i v týchto vašich časoch, spojení so mnou vo večeradlách modlitby, rozšírených už vo všetkých častiach zeme.
Svojím Mariánskym kňazským hnutím volám dnes všetkých synov Cirkvi, aby sa spojili v jednom neustálom večeradle modlitby so mnou, vašou nebeskou Matkou. Volám všetkých biskupov, kňazov, rehoľníkov a veriacich!
Moje Nepoškvrnené Srdce je miestom tohto nového, duchovného a univerzálneho večeradla. Do neho musíte vstúpiť svojím úkonom zasvätenia, ktoré vás navždy zveruje mne, aby som mohla spojiť svoj hlas s vašimi hlasmi pri vyprosovaní daru druhých Turíc pre Cirkev a celé ľudstvo.
Jedine Duch Pána môže priviesť ľudstvo späť k dokonalej oslave Boha. Jedine Duch Pána môže obnoviť Cirkev v jase jej jednoty a svätosti. Jedine Duch Pána môže prekonať moc a víťaznú silu veľkého červeného draka, ktorý sa v tomto vašom storočí všade strašným spôsobom odtrhol z reťaze, aby zviedol a oklamal celé ľudstvo.
Veľký červený drak je bezbožnícky komunizmus, ktorý všade rozšíril blud popierania a tvrdošijného odmietania Boha. Veľký červený drak je marxistický ateizmus, ktorý sa predstavuje s desiatimi rohami, to jest s mocou svojich oznamovacích prostriedkov, aby priviedol ľudstvo k neposlúchaniu desiatich Božích prikázaní, a so siedmimi hlavami, na každej z nich je koruna, odznak moci a kráľovskej dôstojnosti. Korunované hlavy označujú národy, v ktorých sa bezbožnícky komunizmus upevnil a kde vládne svojou ideologickou, politickou a vojenskou mocou. Veľkosť draka ukazuje jasne na rozsiahlosť územia, obsadeného neobmedzeným panstvom komunistického ateizmu. Jeho farba je červená, pretože používa vojny a krv ako nástroje svojich mnohých víťazstiev.

Veľkému červenému drakovi sa podarilo v týchto rokoch zmocniť sa ľudstva bludom ateizmu teoretického či praktického, ktorý, žiaľ, zviedol všetky národy zeme. Tak sa podarilo vytvoriť novú civilizáciu bez Boha, materialistickú, egoistickú, poživačnú, vyprahnutú a studenú, nesúcu v sebe zárodky rozkladu a smrti.

Veľký červený drak má diabolský plán odviesť celé ľudstvo od vlády Božej, od oslavy Najsvätejšej Trojice, od plného uskutočnenia Otcovho plánu, ktorý skrz Syna stvoril ľudstvo ku svojej sláve.

Pán ma priodel svojím Svetlom a Duch Svätý svojou božskou mocou, takže sa zjavujem ako veľké znamenie na nebi, Žena odetá slnkom, lebo mám za úlohu vyslobodiť ľudstvo z panstva veľkého červeného draka a priviesť ho celé späť k dokonalej oslave Najsvätejšej Trojice.

Preto si vytváram vo všetkých častiach sveta skupiny svojich najmenších detí a požadujem od nich zasvätenie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, a tak ich vediem, aby žili len pre slávu Božiu, prostredníctvom viery a lásky a žiarlivo ich sama pestujem vo svojej nebeskej záhrade.

Každodenne sa objavujem pred trónom svojho Pána v hlbokej adorácii, otváram zlatú bránu svojho Nepoškvrneného Srdca a prinášam mu ako obetu vo svojom náručí všetkých týchto mojich synov so slovami: ,Najsvätejšia Božská Trojica, vo chvíli všeobecného popierania teba prinášam ti dar môjho materského zadosťučinenia prostredníctvom všetkých týchto svojich maličkých, ktorých každodenne formujem k tvojej najvyššej oslave.‘ Tak sa aj dnes z úst detí a nemluvniat dostáva Pánovi dokonalej chvály.“
Peter(skala)
Monitoring: November 1989, 25-te výročie (I.)
www.magnificat.sk/monitoring-nove…

Monitoring: November 1989, 25. výročie – skutočnosti bez mýtu (II.)
www.magnificat.sk/27656/
Peter(skala)
Pod ochranou anjela strážcu
alianciazanedelu.eu
Peter(skala)
Pokus o fyzickú likvidáciu
alianciazanedelu.eu
Peter(skala)
SVEDECTVO Antona Čuleňa - obvinený zo špionáže (počas komunizmu)

alianciazanedelu.eu
dusanharvilik shares this
3
Komunizmus.

1989
Peter(skala)
Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k 25. výročiu Nežnej revolúcie
👍

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk) www.tkkbs.sk/view.php
Peter(skala)
Jozef Mýtny vystavuje na Mýtnej fotografie z Nežnej revolúcie
👌 👏
Viac tu: spravodajskenoviny.webnode.sk/…/jozef-mytny-vys…
Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: www.webnode.sk
Maria Dubovska
Je to skratka domacnost roznych ludi, nielen krestanov ostrik. Preto sa obcas treba prisposobit jeden druhemu.
Samson1
Byl to podvod. Kenedy o tom mluví moc dobře.
Spiaci národ a paralyzovaná Cirkev.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!
Dobré ráno vespolek.
Maria, psáno to možná nikde není, ale pokud nemůžou mít křesťané adopční agentury atd, tak jakápak potom svoboda? :(
Ono je vůbec od věci, když křesťané mluví o svobodě v tomto světě. Svoboda je jen přelud.
Maria Dubovska
nikde neni napisane, že krestania musia mat nutne adopčne agentury.
janka cpž
Smutná svoboda. Křesťanské školy bojují v Evropě o přežití. Křesťanské adopční agentury v Británii dobojovaly a jsou uzavřené. V Norsku se kradou děti na základě už jen podezření čili udání. Do takové Evropy jsem nechtěla. Většina těch, co podepsala Chartu a aktivně se podílela na převratu, byli sami komunisti. Bludy komunismu se skutečně rozšířily do celého světa.
Peter(skala)
Videli sme tých,
ktorí vystierali ruky
Mali ich prázdne,
a ešte bola tma
Po našich uliciach,
odvtedy prešli veky
Zobudili sme sa,
zo zlého sna

***

"odvtedy prešli veky"

.... aj dnes máme dojem, že od 89., prešli veky a ako izraeliti na pušti, ktorí 40 rokov putovali do zasľubenej zemi, sa sťažujeme na mnohé nedostatky.

Putujeme ako slobodní, ale nemáme vlastnu zem, na ktorej by sme mohli Boži…
More
Videli sme tých,
ktorí vystierali ruky
Mali ich prázdne,
a ešte bola tma
Po našich uliciach,
odvtedy prešli veky
Zobudili sme sa,
zo zlého sna

***

"odvtedy prešli veky"

.... aj dnes máme dojem, že od 89., prešli veky a ako izraeliti na pušti, ktorí 40 rokov putovali do zasľubenej zemi, sa sťažujeme na mnohé nedostatky.

Putujeme ako slobodní, ale nemáme vlastnu zem, na ktorej by sme mohli Božie Zákony uplatniť, lebo socialisti su opäť vo vláde. A tí, ktorí sa cítia ako doma (vo vlastnej zemi-krajine-v štáte), aj tak im panuju tí, ktorých si zvolili sami ľudia - bez Božieho požehnania ako izraeliti Isboseta:(