Vojenské základné u nás na Slovensku !
Martin - Patrón Svätý Malachiáš

Covid1984 budujú svet podľa Georga Orwella - na životoch neočkovaných záleží

t.me/JScovid1984/1992