V této době se ďábel a jeho přisluhovači usadili ve společenských institucích.

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. června 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

JSTE TO VY, K NIMŽ MLUVÍM…

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
ŽIJTE POD OCHRANOU BOŽÍ VŮLE, ABY VAŠE DÍLA A ČINY BYLY V SOULADU S ODKAZEM NAŠEHO KRÁLE, A NE S ŘÍZENÍM SVĚTSKÝMI MOCNOSTMI.
Jako kníže nebeských legií vás žádám, abyste každý svůj čin a každý okamžik odevzdali našemu Králi a Pánu Ježíši Kristu JAKO NÁPRAVU ZA URÁŽKY LIDSTVA A ZA SPÁSU DUŠÍ.
Čím více se k této oběti připojíte, tím pevnější a vyšší bude zeď a tím odolnější bude proti prudkým útokům ďábla.
Jste požehnaní tím, že víte předem, co nebe očekává a co si přeje od svých dětí…
Máte štěstí, že víte, jakým směrem máte jít, a modlit se za to, abyste se udrželi v Boží vůli.
S krátícím se časem se zlo v různých podobách stává v lidstvu stále více přítomným a viditelným. K tomu už v historii lidstva došlo.
V této době se ďábel a jeho přisluhovači usadili ve společenských institucích, pošpinili je a dávají jim podobu, která je velmi vzdálená Boží vůli.
Jako kníže nebeských legií vás vyzývám, abyste se spojili v modlitbě, aby se snížila intenzita velkého zemětřesení, které brzy nastane na Zemi v místech, kde se sbíhají velké tektonické zlomy.
VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE PO SEDM DNÍ MODLILI SVATÝ RŮŽENEC A ZBOŽŇOVALI NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA PŘÍTOMNÉHO V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.
Tyto skutky lásky obětujte:
za celé lidstvo, oslepené ďáblem,
pro lidské bytosti, které jsou nemocné na těle nebo na duchu,
za pevnost víry v každém Božím dítěti.
Tato forma modlitby bude bojovat proti zlu a sjednocovat Boží děti v bratrství, posilovat víru a důvěru v Boží ochranu.
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Jste to vy, k nimž mluvím, k vám, které jste slyšely a zacpaly si uši jako většina lidstva, k vám, které Boží království poučilo, a vy odmítáte pochopit, ŽE JSTE TO VY, K NIMŽ MLUVÍM…
Čelíte pohromě nedostatku potravin, ekonomickému nedostatku, nedostatku lásky k bližnímu, nedostatku dobročinnosti a nedostatku víry.
Pospěšte si, děti naší Královny a Matky!
Je naléhavě nutné, aby Boží lidé byli připraveni duchovně i materiálně.
Velké národy projdou tavicím kelímkem a malé země budou trpět.
Musíte si udělat zásoby podle možností každého z vás, musíte být nenápadní, abyste se nestaly kořistí vlků.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za Argentinu, do společnosti přichází nepokoj, její půda bude otřesena.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Chile, jeho půda bude silně otřesena.
Modlete se za Střední Ameriku, bude otřesena – modlete se.
Modlete se za nešťastné události ve Spojených státech.
Modlete se, Boží děti, modlete se za Japonsko, jeho půda bude otřesena.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Španělsko, bude otřeseno.
Modlete se, Boží lidé, modlete se za Francii, bude kořistí teroru.

Modlete se, Boží lidé, modlete se za celé lidstvo, aby zvítězila víra a aby se strach nezmocnil žádného dítěte Božího lidu.
SE VZTYČENÝM MEČEM ODRÁŽÍM PŘISLUHOVAČE ZLA A CHRÁNÍM LID NAŠEHO KRÁLE A PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, JAK MI BYLO PŘIKÁZÁNO.

Pokračujte v jednotě, neustupujte, modlete se, děti, modlete se, neubližujte bližnímu a buďte posly lásky.
Žehnám vám, chráním vás a volám vás v lásce našeho Krále a Pána Ježíše Krista.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/2054.html
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
Nie len teraz, už dosť dlho sú v inštitúciach zahniezdení