ELOHIM.
Głową Kościoła Katolickiego jest Jezus Chrystus. Może zmieńcie Jezusa Chrystusa na Barabasza?