Clicks559
charisma
4

Kézreáldozás: az új norma?

Bár a magyar katolikus sajtót (még az elvileg teljesen szabad elektronikus csatornáit is) egyfajta szolgalelkűség és provincializmus jellemzi, még itt is kialakult némi vita arról, hogy a hierarchia által különösebb mérlegelés nélkül elfogadott állami megszorító intézkedéseknek lelkipásztori szempontból milyen következményei lehetnek. A médiumokon (rádión, TV-n, internetes közösségi felületeken) keresztül történő lelki "szolgáltatás" bizonnyal sok lelki haszonnal is járt, de sokakban fölmerült azoknak esetleges káros következménye is.
Teljes cikk
Miserere_nobis
Régen tilos volt akárcsak fényképfelvételt is készíteni az Oltáriszentségről ill. Szentmiséről. Hová jutottunk azóta...:(
A nyelvreáldozás és áldoztatás igenis lehetséges. A ministránsfiú egyik kezével tartja a paténát, a másikkal egy üvegcsét, melyben fertőtlenítő folyadék van. Így a pap minden Szentáldozás után fertőtleníti az ujjait. Bár ez is némi hitetlenséget tanúsít, de így mindenki …More
Régen tilos volt akárcsak fényképfelvételt is készíteni az Oltáriszentségről ill. Szentmiséről. Hová jutottunk azóta...:(
A nyelvreáldozás és áldoztatás igenis lehetséges. A ministránsfiú egyik kezével tartja a paténát, a másikkal egy üvegcsét, melyben fertőtlenítő folyadék van. Így a pap minden Szentáldozás után fertőtleníti az ujjait. Bár ez is némi hitetlenséget tanúsít, de így mindenki nyugodtabb...
Bazsó-Dombi Attila
Már hogy fertőtlenítené minden áldozó után, hiszen az ujjain vannak a Szent Test részecskéi!
Miserere_nobis
Akkor csak lemossa vízben? Hmm... én ezt így láttam. A ministráns fiú a paténát fogta egyik kezében, a másikban egy kristálypoharat, amibe a pap minden áldoztatás után bemártotta az ujjait, majd a ministránsfiú karján lévö kendöben megtörölte.
Ez számomra az engedelmesség helytelen értelmezése, némi gyávasággal és hitetlenkedéssel megfűszerezve...
Isten bocsássa meg neki!
Miserere_nobis
Megjegyzem: egyik, egyházat érintő intézkedéssel sem értettem egyet és nem is fogok egyetérteni soha!
A kommentárom azokhoz szól, akik féltek / félnek a nyelvreáldozástól...
De NEM helyeslem! Inkább utazom kilométereket, csak méltó SZENTmisén vehessek részt.