1887. Nagy erejű imádság nehéz helyzetekben
Istennek Szent Anyja,

Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmáért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek az elnyeréséért, amiért most hozzád folyamodom: [……
More
1887. Nagy erejű imádság nehéz helyzetekben
Istennek Szent Anyja,

Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmáért és keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek az elnyeréséért, amiért most hozzád folyamodom: […itt kell megfogalmazni kérésünket…]


Jézus, Mária, szeretlek benneteket, mentsétek meg a lelkeket, különösen az Istennek szentelteket (3x ismételjük).
Ámen.
(Vianney Szent János, az Ars-i plébános imája)
lowoa

Mozgott a föld Sopronban

Sok családnál a vacsoraasztalon zörögtek a tányérok. Este fél hét előtt pár perccel érezhetően megmozdult a föld Sopronban. Sokan éppen a vacsorájuka…