Clicks221
hr.news

Biskup Schneider traži od njemačkih biskupa da promijene ime svoje "Crkve"

Preostali katolici u Njemačkoj trebali bi ukloniti postojeće manje razlike i ujediniti se s obzirom na trajno masovno otpadništvo od katoličke vjere u svojoj zemlji, biskup Athanasius Schneider rekao je za LifeSiteNews.com (10. svibnja).

Schneider je to rekao povodom njemačkih homoseksualnih "blagoslova" - koje su silno naglašavali oligarhijski mediji - što se pokazalo golemim neuspjehom jer je nekoliko crkava koje su ih trijumfalno najavile, ostale gotovo prazne.

Suočen s široko rasprostranjenim otpadništvom i ravnodušnošću, Schneider vjeruje da "s ljudskog gledišta nema malo nade" da se Crkva u Njemačkoj - koju umjetno održava na životu državno nametnuti crkveni porez - može spasiti bez "božanske intervencije."

Radi iskrenosti, Schneider predlaže da se njemački otpadnički biskupi prestanu nazivati "rimokatolicima". Kao novo ime za svoju skupinu, Schneider predlaže "Njemačka nacionalna katolička crkva", "Suvremena njemačka katolička crkva", "Širokonjemačka katolička crkva", "Donjonjemačka katolička crkva" ili "Inkluzivna njemačka katolička crkva" [koja isključuje samo katolike].

#newsNfmpbmgcwa