31:17
DEBATA U REZYDENTA JUDY TO JA ZWYKLE KOLEJNA .....USTAWKA !More
DEBATA U REZYDENTA JUDY TO JA ZWYKLE KOLEJNA .....USTAWKA !