26:56
mk2017
1772
Zbyt wiele mamy do stracenia - ks. M. Bąk. Ksiądz Marek Bąk: OBUDŹMY SIĘ! MAMY ZBYT WIELE DO STRACENIA!More
Zbyt wiele mamy do stracenia - ks. M. Bąk.
Ksiądz Marek Bąk: OBUDŹMY SIĘ! MAMY ZBYT WIELE DO STRACENIA!
Adrianna7
Cudowny, Boży Kapłan. Jak bardzo nam potrzeba takich Kapłanów.....