3
4
1
2
Bazsó-Dombi Attila
1252
Dr. Balogh Sándor: Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében1 Ez a dolgozat 2008 körül íródott. Azóta gondolkozásom bizonyos fejlődésen ment át. Mivel a vallás …More
Dr. Balogh Sándor: Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében1

Ez a dolgozat 2008 körül íródott. Azóta gondolkozásom bizonyos fejlődésen ment át. Mivel a vallás elsődleges feladata, legalább is a nyugati, keresztény világban az egyén üdvözülése, és a világi javak, a nemzeti érdek, és a közjó inkább a világi intézmények hatáskörébe esik, és az ősmagyar vallásnak nevezett tanrendszer nem az egyén üdvözülésével hanem inkább a nemzet sorsával foglalkozik, a kettőt ezen a vonalon elválasztva, az u. n. „ősmagyar vallást” és a kereszténységet nem lehet egy kategóriába sorolni: egyik vallás, a másik nem. Ezt bővebben kifejtem egy irásomban, amin most dolgozok.

1 Idő és helyszűke miatt, vitaindítás céljával, csak főbb vonalakban, vázolom a témát. A megadott forrásmunkák alapján az érdeklődök tovább vizsgálhatják a részleteket. Remélhetőleg akad magyar teológus, aki ennek alapján feldolgozza és a nemzetközi vallástörténészek számára is elérhetővé teszi a magyar ősvallásban található Ige magvait.

A teljes tanulmány a felöltött .pdf-ben

Forrás:
Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 - PDF Ingyenes letöltés