Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks12.3K
Francesco I
30
Vidéo: Reportage: Ecône, le traditionalisme triomphant. Communauté catholique , la Fraternité Saint-Pie X d'Ecône en Valais ne connaît pas la crise. www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayerMore
Vidéo: Reportage: Ecône, le traditionalisme triomphant.

Communauté catholique , la Fraternité Saint-Pie X d'Ecône en Valais ne connaît pas la crise.
www.rts.ch/play/tv/popupvideoplayer
dyk
henta.
Ja hovorím o faktoch.
Pravá Cirkev je vždy za Pápežom a Jemu verná nie Jemu vzdorujúca a idúca za výplodmi vlastnej fantázie a predstáv.
V slove Jemu dávam veľké "J", lebo je v tom obsiahnutý aj Kristus.
Tvoja otázka je vyjadrením zúfalstva.
dyk
Lefebvre bol a zomrel ako exkomunikovaný!!!!!!!!!
Ak je satan otcom, aké môžu byť deti?
V čom môže byť tradicionalizmus výťazný? V bludoch? :-)
ľubica
👍 🤗 👏
Francesco I
Francesco Federico
Sancta Communio secundum ritum Papae Francisci

Senza parole: quando fare la comunione non ha più nulla di sacro !
apvs
👍 👍 👍
Silvia Grassi
Deo Gratias.
Croisade
wojciechowskikrzysztof: Sobór Trydencki jest soborem dogmatycznym i nie ma żadnych błędów,natomiast SWII jest duszpasterski i niestety ma błędy.
Francesco Federico
Deo Gratias!

👏 👏 👏
wojciechowskikrzysztof
Stefan przestań komentować czyjeś wypowiedzi, bo to nie kulturalne. A też nie wyrywaj z kontekstu bo tak robiąc to manipulujesz. A najlepiej jak coś samodzielnie wymyślisz i napiszesz.
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
wojciechowskikrzysztof 2014-02-14 17:31:16

Sobór Watykański II zaczął to naprawiać bo na nowo wprowadził Komunię pod dwiema postaciami.
====================================
....co zrobił SVII- i do czego doprowadził nie musisz nam przypominać -, bo to się widzi i czuje .
wojciechowskikrzysztof
Wkradła się pomyłka bo Komunię pod jedną postacią wprowadził Sobór Trydencki. A do tego doszło bo po zaprzestaniu katechumenatu aby zostać Katolikiem wystarczyło pogańskie państwo ochrzcić i jego obywateli i automatycznie poganie zostawali Chrześcijanami. A pogańskie zachowania nie wykazywały poszanowania Eucharystii. I zamiast nauczać wylano dziecko z kąpielą zmieniając Komunię do jednej …More
Wkradła się pomyłka bo Komunię pod jedną postacią wprowadził Sobór Trydencki. A do tego doszło bo po zaprzestaniu katechumenatu aby zostać Katolikiem wystarczyło pogańskie państwo ochrzcić i jego obywateli i automatycznie poganie zostawali Chrześcijanami. A pogańskie zachowania nie wykazywały poszanowania Eucharystii. I zamiast nauczać wylano dziecko z kąpielą zmieniając Komunię do jednej postaci. Ogłaszając że to wystarczy do zbawienia (bo Jezus się pomylił). Sobór Watykański II zaczął to naprawiać bo na nowo wprowadził Komunię pod dwiema postaciami.
Zbawienie tylko w KK-Stefanek
Wysłany: Sob 20:28, 21 Kwi 2012

Komunia pod dwiema postaciami

Wcześniej w Kościele Rzymskokatolickim zwyczaj udzielania Komunii św. pod dwiema postaciami (chleba i wina) nie tylko celebrującym kapłanom, ale również wiernym był praktykowany bodajże do XII wieku. I właśnie w w pewnym momencie Kościół zachodni zdecydował się udzielać Komunii tylko pod postacią chleba. Dlaczego tak zdecydował? …More
Wysłany: Sob 20:28, 21 Kwi 2012

Komunia pod dwiema postaciami

Wcześniej w Kościele Rzymskokatolickim zwyczaj udzielania Komunii św. pod dwiema postaciami (chleba i wina) nie tylko celebrującym kapłanom, ale również wiernym był praktykowany bodajże do XII wieku. I właśnie w w pewnym momencie Kościół zachodni zdecydował się udzielać Komunii tylko pod postacią chleba. Dlaczego tak zdecydował? Na pewno nie były to błache powody, czy jakieś widzi mi się Kościoła. O. Jacek Salij podaje trzy takie powody. Po pierwsze, właśnie w tamtym czasie bardzo rozwinęła się w Kościele pobożność eucharystyczna i zaczęto zwracać więcej uwagi na to, żeby Eucharystię chronić nawet przed pozorami materialnego znieważenia. Ludzie zaczęli bardziej niż przedtem niepokoić się tym, że podczas udzielania Komunii pod postacią wina czasem jakaś jej kropla upadnie na ziemię, spłynie po brodzie, czasem znów kapłanowi bezwiednie przechyli się kielich, itp. Tyle o. Salij. Na pewno były też jeszcze inne powody, jak to że komunia pod dwiema postaciami, to pełna Komunia Święta, a pod jedną postacią to nie pełna.

Już Sobór w Konstancji (1415) zajął się sprawą Komunii św. pod dwiema postaciami, a później jeszcze dogmatyczny Sobór Trydencki, który miał miejsce w latach 1545-1563.

Treść Soboru w Konstancji

Sesja 13 (15 czerwca 1415)

[I. Potępienie komunii pod dwiema postaciami, przywróconej wśród Czechów przez Jakubka ze Stfibra]

1.
W imię świętej i niepodzielnej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. W niektórych częściach świata pewni ludzie ośmielają się nierozważnie twierdzić, że lud chrześcijański powinien przyjmować święty sakrament Eucharystii pod dwiema postaciami - chleba i wina, i przez lekkomyślność udzielają ludowi świeckiemu komunii nie tylko pod postacią chleba, lecz także pod postacią wina, również po jedzeniu bez zachowania postu [eucharystycznego]. Z uporem twierdzą, że w ten sposób należy udzielać komunii, przeciwstawiając się chwalebnemu zwyczajowi Kościoła, racjonalnie uzasadnionemu, który, co godne potępienia, usiłują odrzucić jako świętokradztwo, nawiązując do początków.

2. Z tego właśnie powodu obecny sobór powszechny w Konstancji, prawomocnie zgromadzony w Duchu Świętym, usilnie pragnąc zatroszczyć się z powodu tego błędu o zbawienie wiernych, po przeprowadzeniu wnikliwych narad wielu uczonych znawców prawa zarówno Bożego, jak i ludzkiego, wyjaśnia, postanawia i ustala, że choć Chrystus po Wieczerzy ustanowił i przekazał swoim uczniom ten czcigodny Sakrament pod obiema postaciami chleba i wina, to jednak bez względu na to czcigodna powaga świętych kanonów i przyjęty zwyczaj Kościoła nakazywał i nakazuje, żeby nie był on sprawowany po jedzeniu, i przyjmowany przez wiernych inaczej, jak na czczo, chyba że w czasie choroby lub innej konieczności uznanej i zaakceptowanej przez prawo czy przez Kościół.

3. Podobnie jak zwyczaj ten słusznie wprowadzono dla uniknięcia pewnych niebezpieczeństw i zgorszeń, tak samo z podobnej i nawet ważniejszej przyczyny, można było wprowadzić i rozumnie przestrzegać obecnego zwyczaju; choć w Kościele pierwotnym wierni przyjmowali ten Sakrament pod dwiema postaciami, to jednak później pod dwiema postaciami przyjmował go tylko konsekrujący, a wierni jedynie pod postacią chleba. Z całą pewnością należy jednak wierzyć i nie wątpić, że ciało i krew Chrystusa w całości zawierają się zarówno pod postacią chleba, jak i wina.

4. Ponieważ taki zwyczaj, wprowadzony rozumnie przez Kościół i świętych ojców, zachowywano bardzo długo, powinien być uważany za prawo, którego nie wolno odrzucać albo zmieniać samowolnie na nowe bez zgody Kościoła. Dlatego mówić, że zachowywanie tego zwyczaju lub prawa jest świętokradzkie albo niedozwolone, należy uważać za błędne; ci, którzy z uporem głoszą poglądy przeciwne niż powiedziano wyżej, muszą być traktowani jako heretycy i surowo ukarani przez miejscowych biskupów diecezjalnych, ich urzędników albo inkwizytorów heretyckiej nieprawości, w tych królestwach czy prowincjach, gdzie ośmielono by się podjąć jakieś praktyki sprzeczne z zaleceniami tego dekretu, według sankcji prawnych i kanonicznych, przyjętych przewidująco przeciw heretykom i ich zwolennikom, ku pożytkowi wiary katolickiej.

II. Żaden kapłan pod karą ekskomuniki nie udzieli ludowi komunii pod dwiema postaciami chleba i wina.

Podobnie święty synod postanawia i wyjaśnia w powyższej sprawie najczcigodniejszym ojcom w Chrystusie, patriarchom, prymasom, arcybiskupom, biskupom i ich wikariuszom w sprawach duchownych, gdziekolwiek by nie byli ustanowieni, że powinny być przeprowadzone procesy, w których powagą tego świętego soboru i pod karą ekskomuniki poleca się im i nakazuje, aby skutecznie karali sprzeniewierzających się temu dekretowi. Tych, którzy przekroczyli prawo przez udzielanie ludowi komunii pod dwiema postaciami chleba i wina nauczając, że tak powinno się czynić, po nakłonieniu do pokuty, niech przyjmą z powrotem na łono Kościoła, po nałożeniu na nich zbawiennej pokuty odpowiedniej do winy. Ci, którzy przez zatwardziałość nie podejmą i nie odbędą pokuty, muszą zostać ukarani cenzurami kościelnymi jako heretycy, przy odwołaniu się do pomocy ramienia świeckiego, o ile zajdzie taka potrzeba.
Croisade
wojciechowskikrzysztof: Jaka zmiana komunii pod jedną postacią za Piusa X? LOL Najpierw doucz się historii Kościoła...a potem pisz.;) 🙄
Francesco I
Sancte Michaël Archangele,
defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus,
supplices deprecamur: tuque,
Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in infernum detrude.
Amen.

Voir:

LE PREGHIERE LEONINE NELLA SANTA MESSA

Ave Maria recitata da Sua Santità…More
Sancte Michaël Archangele,
defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus,
supplices deprecamur: tuque,
Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in infernum detrude.
Amen.

Voir:

LE PREGHIERE LEONINE NELLA SANTA MESSA

Ave Maria recitata da Sua Santità Leone XIII
BN
Kadisz to modlitwa za zmarłych
BN
😀 😀 😀 😀
ALANOWA zmieniła płeć na Alanowy
wojciechowskikrzysztof
Stefan pogadamy przy okazji, teraz kończę. Jadę na cmentarz, a następnie na obiad do Teściów. Trzymaj się. 🤗
wojciechowskikrzysztof
Stefan Sobór Trydencki był odpowiedzią na Lutra i protestantów. I nie był wolny od błędów, dopiero Sobór Watykański II naprawił te błędy.
6 more comments from wojciechowskikrzysztof
wojciechowskikrzysztof
Stefan przez całą historie Kościoła byla pod dwiema postaciami. Ale ze względu na odróżnienie od Protestantów zostało to zmienione.
wojciechowskikrzysztof
Stefan pisanie o niezmienności Tradycyjnych to pusta propaganda. Bo dałem przykład że nie ma stałej tradycji. Bo każdy Papież coś zmieniał.
wojciechowskikrzysztof
A zmiana wprowadzona przez św. Piusa X - Komunia św pod jedną postacią nie powoduje u Ciebie zdenerwowania.
wojciechowskikrzysztof
Stefan napisałeś że mamy trzymać się tradycji to wybierz bo jest problem w wyboże.
wojciechowskikrzysztof
Stefan wybierz czego mamy się trzymać:

Ponadto w okresie od soboru trydenckiego (który przez lefebrystów jest uważany za jedyny słuszny, najwłaściwszy i obowiązujący) do Soboru Watykańskiego drugiego:
Przez długi czas uważano, że słońce kręci się wokół ziemi, a dzieło Galileusza zostało zdjęte z ksiąg zakazanych w 1835 roku - na długo przed pontyfikatem św. Piusa X. Dlaczego nie mają do niego …More
Stefan wybierz czego mamy się trzymać:

Ponadto w okresie od soboru trydenckiego (który przez lefebrystów jest uważany za jedyny słuszny, najwłaściwszy i obowiązujący) do Soboru Watykańskiego drugiego:
Przez długi czas uważano, że słońce kręci się wokół ziemi, a dzieło Galileusza zostało zdjęte z ksiąg zakazanych w 1835 roku - na długo przed pontyfikatem św. Piusa X. Dlaczego nie mają do niego pretensji, że przywrócił tej nauki kościoła, która stanowi cząstkę jej tradycji?
w konstytucji apostolskiej Piusa IV zakazano wiernym korzystać z niekatolickich wydań Biblii, a korzystanie z katolickich przekładów na języki nowożytne było dozwolone tylko za zgodą proboszcza lub spowiednika. Benedykt XIV, w konstytucji Sollicita ac provida z 9 lipca 1753, zniósł wszelkie ograniczenia w korzystaniu z katolickich wydań Pisma Świętego. No jak to możliwe? Lefebryści mają pretensję, że kościół wycofał z mszy święty język łaciński i bezbożnie wprowadził języki ojczyste, a nie mają pretensji, że to samo się stało z językiem w Biblii?
Reformy również nie były obce papieżowi św. Piusowi X - wszak to on zmniejszył wiek, w którym dzieci przystępowały do pierwszej komunii
wprowadzona została komunia pod jedną postacią, aby odróżnić się od protestantów.
zniesiona została święta inkwizycja
Na podstawie powyższych przykładów można zauważyć, że ewolucja jest częścią tradycji kościoła, a radykalny tradycjonalizm nie ma w niczym oparcia, oprócz wydumanym i życzeniowym założeniom lefebrystów.
wojciechowskikrzysztof
Stefan od Soboru Trydenckiego co Papież to zmieniał, więc przy czym trwają.
Croisade
BN: Aż się dziwię,że to lubisz.;)
Croisade
👍 👍 👍 🙏 🙏 🙏 😉 😉 😉 👏 👏 👏 😌 😌 😌 😘 😘 😘 Pięknie!Vivat FSSPX!
BN
👏 👏 👏
wojciechowskikrzysztof
🙏 🙏 🙏 🙏
Santiago74
👍