m.rekinek
131.8K

UWOLNIJ NAS OD ZŁA – Refleksje na temat Wielkiego Resetu i Nowego Porządku Świata, bp Viganò [Część 1]

,,Nikt nie może wejść do Nowego Porządku Świata, chyba że przysiągł wierność Lucyferowi. Nikt nie będzie mógł wejść w New Age bez przejścia inicjacji lucyferiańskiej."

David Spangler, dyrektor Inicjatywy Planetarnej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(Rozważania o Chrystusie, Findhorn, 1978)

Przez ponad półtora roku bezradnie przyglądaliśmy się serii wydarzeń, dla których większość z nas nie może znaleźć wiarygodnego wytłumaczenia. Kryzys pandemii ujawnił sprzeczności i nielogiczność środków nominalnie mających na celu powstrzymanie zarażenia – powstrzymanie, godziny policyjne, zamykanie sklepów, ograniczenia usług publicznych i sądów, zawieszenie praw obywatelskich – ale napędzane przez sprzeczne plotki na co dzień, jasne dowody na zaprzeczają nieskuteczności i sprzecznościom ze strony samych władz zdrowia.

Nie trzeba dodawać, że środki, które prawie każdy rząd na świecie podjął, nie osiągając obiecanych rezultatów. Jeśli ograniczymy się do rzekomych zalet,tutaj ) stwierdza, że miano wirusa u osób zaszczepionych podwójną dawką jest 251 razy wyższe niż wczesnych szczepów wirusa ( tutaj ), pomimo deklaracji światowych przywódców, zwłaszcza premiera Włoch Mario Draghiego, że „ci, którzy szczepią, pozwalają żyją, a ci, którzy się nie zaszczepią, umierają ”. Skutki uboczne serum genetycznego, sprytnie ukrywane lub celowo nieodnotowywane przez krajowe organy ds. zdrowia, zdają się potwierdzać niebezpieczeństwo jej podawania i niepokojące niewiadome dla zdrowia obywateli, z którymi wkrótce będziemy musieli się zmagać.

Od nauki do scjentyzmu

Sztuka medyczna – która nie jest nauką, ale stosowaniem zasad naukowych do różnych przypadków na zasadzie eksperymentu – wydaje się, że wyrzekła się swojej sprytu w imię pilności, która umieściła ją na poziomie kapłaństwa religii – że jest nauką, która, aby być taką, owinęła się w dogmatyzm graniczący z przesądami. Słudzy tej sekty stali się kastą nietykalnych, wolnych od krytyki, nawet jeśli ich twierdzenia obalają fakty. Zasady medycyny, które generalnie obowiązywały do lutego 2020 roku, padły ofiarą improwizacji, tak że w trakcie pandemii formułuje się zalecenia szczepień, przepisuje się maski uznane za zbędne, Wprowadza mylące dystansowanie, zakazuje skutecznych leków i przepisuje eksperymentalne terapie genowe, które odbiegają od standardowych protokołów bezpieczeństwa. I tak jak są nowi kapłani Covid, są też nowi heretycy, czyli ci, którzy odrzucają nową pandemiczną religię i chcą pozostać wierni przysięgi Hipokratesa. Aura nieomylności, która otacza wirusologów i innych mniej lub bardziej wysokiej rangi naukowców, nierzadko jest podważana przez ich konflikty interesów lub znaczących prekursorów firm farmaceutycznych, które w normalnych warunkach byłyby skandaliczne i przestępcze.

To, czego wielu nie rozumie, to rozbieżność między deklarowanymi celami a środkami, które są czasami używane do ich osiągnięcia. Jeśli w Szwecji brak zabezpieczeń i masek nie spowodował większego zarażenia niż w krajach, w których ludzie byli zamykani w swoich domach lub gdzie maski były wymagane również w szkołach podstawowych, nie będzie to traktowane jako dowód nieskuteczności środków. Jeśli masowe szczepienia w Izraelu lub Wielkiej Brytanii wywołały infekcje i stały się bardziej zjadliwe, ich przykład nie skłania osób odpowiedzialnych w innych krajach do ostrożności w stosunku do kampanii szczepień, ale skłania ich do oceny konieczności jej podania. Jeśli iwermektyna lub osocze hiperimmunizacyjne okażą się skutecznymi metodami leczenia, to nie wystarczy, aby na nie pozwolić, nie mówiąc już o ich polecaniu.

A ktokolwiek zastanawia się nad przyczyną tej mylącej irracjonalności, w końcu powstrzyma się od osądu, przyjmując deklaracje kapłanów Covid z rodzajem fideistycznego posłuszeństwa, lub odwrotnie, uznając lekarzy za nierzetelnych magików.

Scenariusz pod jednym kierownictwem

Jak powiedziałem wcześniej, mamy do czynienia z kolosalnym oszustwem opartym na kłamstwach i oszustwie. W przypadku tego oszustwa przyjmuje się, że powody podane przez władze, aby uzasadnić swoje działania wobec nas, są prawdziwe. Błędem jest po prostu założenie, że liderzy są uczciwi i nie okłamują nas. Dlatego wciąż próbujemy znaleźć mniej lub bardziej wiarygodne powody, aby nie rozpoznać, że znajdujemy się w sytuacji, która została zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach. I podczas gdy staramy się racjonalizować irracjonalne zachowanie; Podczas gdy przypisujemy logikę nielogicznym działaniom tych, którzy nami rządzą, dysonans poznawczy prowadzi nas do przymykania oczu na rzeczywistość i wiary w najbardziej rażące kłamstwa.

Powinniśmy byli zrozumieć – jak pisałem w przeszłości – że plan Wielkiego Resetu nie jest wynikiem paplaniny kilku „teoretyków spiskowych”, ale wyraźnym dowodem zbrodniczego planu, który został opracowany kilkadziesiąt lat temu i dalej która ma na celu ustanowienie uniwersalnej dyktatury, w której niezmiernie bogata i potężna mniejszość chce zniewolić całą ludzkość i podporządkować ją ideologii globalistycznej.

Ponieważ zarzut „spisku” mógł mieć sens, gdy spisek nie był jeszcze widoczny, ale dziś zaprzeczanie temu, czym elita zajmowała się od lat pięćdziesiątych, jest nieuzasadnione. Co Kalergi, Rotschildowie, Rockefellerowie, Klaus Schwab, Jacques Attali i Bill Gates powiedzieli po wojnie: była publikowana w książkach i gazetach, komentowana i podejmowana przez organizacje międzynarodowe i fundacje oraz precyzyjnie realizowana przez partie i większość rządową. Państwa europejskie, niekontrolowana imigracja, obniżki płac, zniesienie gwarancji związkowych, wyrzeczenie się suwerenności narodowej, wspólna waluta, kontrola obywateli pod pretekstem pandemii, redukcja populacji poprzez stosowanie szczepionek z nowymi technologiami nie są nowymi wynalazkami, ale wynikiem zaplanowanego, zorganizowanego i skoordynowanego działania. Akcja, która oczywiście idealnie pasuje do jednego scenariusza pod jednym kierunkiem. komentowane i podejmowane przez organizacje międzynarodowe i fundacje oraz precyzyjnie realizowane przez partie i większość rządową.

Państwa europejskie, niekontrolowana imigracja, obniżki płac, zniesienie gwarancji związkowych, wyrzeczenie się suwerenności narodowej, wspólna waluta, kontrola obywateli pod pretekstem pandemii, redukcja populacji poprzez stosowanie szczepionek z nowymi technologiami nie są nowymi wynalazkami, ale wynikiem zaplanowanego, zorganizowanego i skoordynowanego działania. Akcja, która oczywiście idealnie pasuje do jednego scenariusza pod jednym kierunkiem. komentowane i podejmowane przez organizacje międzynarodowe i fundacje oraz precyzyjnie realizowane przez partie i większość rządową. Państwa europejskie, niekontrolowana imigracja, obniżki płac, zniesienie gwarancji związkowych, wyrzeczenie się suwerenności narodowej, wspólna waluta, kontrola obywateli pod pretekstem pandemii, redukcja populacji poprzez stosowanie szczepionek z nowymi technologiami nie są nowymi wynalazkami, ale wynikiem zaplanowanego, zorganizowanego i skoordynowanego działania. Akcja, która oczywiście idealnie pasuje do jednego scenariusza pod jednym kierunkiem.

Wyrzeczenie się suwerenności narodowej, wspólnej waluty, kontrola obywateli pod pretekstem pandemii, redukcja populacji poprzez stosowanie szczepionek z nowymi technologiami nie są nowymi wynalazkami, ale wynikiem zaplanowanej, zorganizowanej i skoordynowanej akcji . Akcja, która oczywiście idealnie pasuje do jednego scenariusza pod jednym kierunkiem. Wyrzeczenie się suwerenności narodowej, wspólnej waluty, kontrola obywateli pod pretekstem pandemii, redukcja populacji poprzez stosowanie szczepionek z nowymi technologiami nie są nowymi wynalazkami, ale wynikiem zaplanowanej, zorganizowanej i skoordynowanej akcji . Akcja, która oczywiście idealnie pasuje do jednego scenariusza pod jednym kierunkiem.

Mentalność kryminalna

Skoro zrozumie się, że obecne wydarzenia mają na celu osiągnięcie określonych rezultatów – a tym samym realizację określonych interesów mniejszości ludzkości, z nieobliczalną szkodą dla większości – trzeba też mieć do wiadomości uczciwość, zbrodniczą mentalność twórców tego planu. Ten kryminalny spisek pozwala nam również zrozumieć zaciekłość władz, które przedstawiają pewne środki jako nieuniknioną reakcję na nieprzewidziane wydarzenia, mimo że wydarzenia te zostały sprytnie stworzone i wyolbrzymione, aby uprawomocnić rewolucję – którą Schwab nazywa czwartą rewolucją przemysłową – zainicjowaną przez elitę jest poszukiwany kosztem całej ludzkości. Nawiasem mówiąc, zniewolenie władzy jest wynikiem procesu które rozpoczęło się wraz z Rewolucją Francuską i uczyniło klasę polityczną nie sługami Boga (którego rządzą pogardzają) lub suwerennego narodu (którym gardzą i którego używają tylko do legitymizacji), ale sługami potęg gospodarczych i finansowych, międzynarodowych Oligarchia bankierów i lichwiarzy, międzynarodowych korporacji i firm farmaceutycznych.

W rzeczywistości wszystkie te kwestie są kontrolowane przez niewielką liczbę znanych zamożnych rodzin. międzynarodowych korporacji i firm farmaceutycznych. W rzeczywistości wszystkie te kwestie są kontrolowane przez niewielką liczbę znanych zamożnych rodzin. międzynarodowych korporacji i firm farmaceutycznych. W rzeczywistości wszystkie te kwestie są kontrolowane przez niewielką liczbę znanych zamożnych rodzin.

To samo zniewolenie jest widoczne w wiadomościach: dziennikarze bez wyrzutów sumienia zaakceptowali prostytucję dla rządzących, nawet cenzurując prawdę i rozpowszechniając jawne kłamstwa, nawet nie próbując dać im choćby pozorów wiarygodności. O ile do zeszłego roku dziennikarze liczyli liczbę „ofiar” Covida, przedstawiając pozytywy jako śmiertelnie chore, teraz tych, którzy umierają po szczepieniu, wyprzedza tylko „choroba” i przed autopsją automatycznie uznają, że nie ma związku z podawanie surowicy genetycznej. Bezkarnie przenikają prawdę, gdy nie odpowiada ona faktom, i manipulują nią dla własnych celów.

To, co wydarzyło się w ciągu ostatniego półtora roku, zostało szczegółowo przepowiedziane przez samych ludzi z Great Reset, podobnie jak powiedziano nam, co robić. 17 lutego 1950 roku słynny bankier James Warburg powiedział przed Senatem Stanów Zjednoczonych: „Będziemy mieć rząd światowy, czy wam się to podoba, czy nie. Pozostaje tylko pytanie, czy ten światowy rząd zostanie ustanowiony przez konsensus, czy siłą. Grupa Bilderberg została założona cztery lata później, w skład której wchodzili Agnelli, Kissinger, Mario Monti i Mario Draghi, obecny premier Włoch. W 1991 roku David Rockefeller napisał: „Świat jest gotowy na rząd światowy.

Ponadnarodowa suwerenność elity intelektualnej i globalnych bankierów jest z pewnością lepsza od narodowego samostanowienia praktykowanego w minionych stuleciach. Wszystko, czego potrzebujemy, to „właściwy” globalny kryzys, a narody zaakceptują Nowy Porządek Świata. Możemy dziś powiedzieć, że ten „prawdziwy” kryzys zbiega się z kryzysem pandemicznym i etapem blokady opisanym od 2010 roku w artykule Fundacji Rockefellera „Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego”, w którym przewiduje się wszystkie wydarzenia, których obecnie doświadczamy ( jest „właściwym” globalnym kryzysem i narody zaakceptują Nowy Porządek Świata. Możemy dziś powiedzieć, że ten „prawdziwy” kryzys zbiega się z kryzysem pandemicznym i etapem blokady opisanym od 2010 roku w artykule Fundacji Rockefellera „Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego”, w którym przewiduje się wszystkie wydarzenia, których obecnie doświadczamy ( jest „właściwym” globalnym kryzysem i narody zaakceptują Nowy Porządek Świata.

Możemy dziś powiedzieć, że ten „prawdziwy” kryzys zbiega się z kryzysem pandemicznym i etapem blokady opisanym od 2010 roku w artykule Fundacji Rockefellera „Scenariusze przyszłości technologii i rozwoju międzynarodowego”, w którym przewiduje się wszystkie wydarzenia, których obecnie doświadczamy (tutaj ).

Krótko mówiąc, stworzyli fałszywy problem narzucania środków kontroli populacji, tłumienia małych i średnich przedsiębiorstw na rzecz kilku międzynarodowych korporacji oraz tłumienia edukacji poprzez kształcenie na odległość, zwiększając koszty pracy i płatnej pracy poprzez inteligentną pracę, jako pozorne rozwiązanie niższe, prywatyzacja zdrowia publicznego na rzecz wielkiej farmy, umożliwienie rządom uchwalenia przepisów nadzwyczajnych, które odbiegają od prawa i narzucenie szczepionek na całą populację, aby można było śledzić wszystkie ruchy obywateli, którzy są chronicznie chorzy lub bezpłodni.

Zrobili wszystko, czego chciała elita. I jest niezrozumiałe, że biorąc pod uwagę dowody intencji tej wielkiej zbrodni przeciwko ludzkości, w której przywódcy niemal całego świata działają jako wspólnicy i zdrajcy, nie ma ani jednego sędziego, który postawiłby ich przed sądem, aby dowiedzieć się prawdy i potępienia winnych i wspólników. Ci, którzy myślą inaczej, są nie tylko cenzurowani, ale określani jako wrogowie publiczni, propagatorzy, nie-osoby, którym nie należy przyznawać żadnych praw.

Głęboki stan i głęboki kościół

W przypadku przedsięwzięcia przestępczego logiczne byłoby przynajmniej potępienie go i ujawnienie, aby można było temu zapobiec, a winowajców skazać. Lista zdrajców zaczyna się od szefów rządów, ministrów i parlamentarzystów i ciągnie się dalej od skorumpowanych wirusologów i lekarzy, współwinnych urzędników, szefów sił zbrojnych, którzy nie są w stanie przeciwstawić się łamaniu konstytucji, wyprzedanych dziennikarzy, tchórzliwi sędziowie i związki zawodowe.

Do tej długiej listy, która może kiedyś zostać sporządzona, należy zaliczyć także wysokich przywódców Kościoła katolickiego, poczynając od papieża Bergoglio, oraz wielu biskupów, gorliwych wykonawców woli księcia wbrew otrzymanemu od Chrystusa nakazowi. Ta lista daje wskazówkę co do zakresu spisku i liczby uczestników, a także potwierdza kryzys autorytetu oraz wypaczenie władzy cywilnej i religijnej. Krótko mówiąc, zrozumielibyśmy, że skorumpowana część władzy cywilnej – głębokie państwo – i władza kościelna – głęboki kościół – to dwie strony tej samej monety, obie instrumenty ustanowienia Nowego Porządku Świata.

Aby jednak zrozumieć ten sojusz między władzą cywilną i religijną, należy rozpoznać duchowy i eschatologiczny wymiar obecnego konfliktu i umieścić go w wojnie, którą Lucyfer rozpętał od czasu swego upadku przeciwko Bogu.

Ta wojna, której konsekwencje przesądziła nieubłagana klęska Szatana i Antychrysta oraz miażdżące zwycięstwo gwiezdnej kobiety z aeterno, zbliża się teraz do swojego epilogu: To dlatego moce ciemności są tak uwolnione, tak żądne imię Pana naszego z ziemi, aby wykorzenić nie tylko namacalną obecność w naszych miastach, burząc kościoły, burząc krzyże, tłumiąc święta chrześcijańskie, ale także tłumiąc pamięć o Nim, zacierając cywilizację chrześcijańską, fałszując jego nauczanie, degradując ich kult. A do tego z pewnością przeszkodą jest obecność lojalnej i odważnej hierarchii gotowej do męczeństwa w obronie wiary i moralności chrześcijańskiej. Dlatego od początku globalistycznego planu konieczne było skorumpowanie hierarchii w moralności i doktrynie, infiltrowanie jej kolumnami i uśpionymi komórkami, pozbawienie jej wszelkich nadprzyrodzonych pragnień, umożliwienie jej szantażowania za pomocą środków finansowych i seksualnych. skandale po to, aby po osiągnięciu celu i wyeliminowaniu go, jak to jest powszechną praktyką

Pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy kształtował się projekt Nowego Porządku, rozpoczęła się ta infiltracja, która kilka lat później rozpoczęła własną działalność wywrotową wraz z Soborem Watykańskim II, w kontekście którego wybrano Roncallego i obalenie papieski Siri, „Dauphin” Pacellego, zarówno dla postępowego i modernistycznego komponentu w Kościele, jak i dla komunistycznego, liberalnego i masońskiego komponentu świata obywatelskiego, był powodem do entuzjazmu. Sobór Watykański II był dla Kościoła tym, czym przysięga Jeu de Paume dla społeczeństwa obywatelskiego: początkiem rewolucji. A gdybym chciał wielokrotnie podkreślać zawsze wywrotową postawę Soboru, to uważam, że dziś analiza historyczna,

Niebezpieczne romanse

Jak niedawno opisał Michael J. Matt w filmie The Remnant (tutaj), dzisiaj zaczynamy składać wszystkie kawałki mozaiki razem i odkrywamy – po przyznaniu się jednego z bohaterów – że arcybiskup Hélder Câmara, arcybiskup Olindy i Recife w Brazylii zajmuje się młodym Klausem Schwabem, założycielem Światowego Forum Ekonomicznego i teoretykiem Wielkiej Reinicjalizacji. Schwab, który znał prałata ze względu na jego sprzeciw wobec tradycyjnego kościoła i jego rewolucyjnych i pauperystycznych tez, zaprosił go na Forum w Davos, ponieważ jego udział w tym wydarzeniu uważał za niezwykle ważny dla projektu Nowego Porządku. Wiemy, że Hélder Câmara był jednym z organizatorów Paktu Katakumb, który na kilka dni przed zakończeniem soboru, 16 listopada 1965 r., została podpisana przez około czterdziestu ultrapostępowych biskupów. Heretyckie tezy tego dokumentu obejmują także udział w tworzeniu „innego, nowego ładu społecznego” (tutaj nr 9), która opiera się na sprawiedliwości i równości. I nic dziwnego, że wśród sygnatariuszy, biskup Enrique Angelelli, biskup pomocniczy Kordoby w Argentynie, „punkt odniesienia dla ojca czasów, Jorge Mario Bergoglio” ( tutaj), było.

Sam Bergoglio oświadczył na początku swojego pontyfikatu, że dzieli uprawnienia paktu katakumb. 20 października 2019 r., z okazji Synodu dla Amazonii, w katakumbach św. Jorge Mario Bergoglio. Daleki od dystansowania się od ultra-postępowców, którzy go popierają i którzy głosowali za jego wyborem na ostatnim konklawe, nie omieszka wykazać się doskonałą spójnością z planem Nowego Porządku Świata, poczynając od współpracy organów Watykanu i dykasterii z ekologami Malthusian Matrix oraz przy udziale w Radzie na rzecz Inkluzywnego Kapitalizmu, globalnym sojuszu z Rothschildem, Fundacja Rockefellera i główne banki. Z jednej strony David Rockefeller i Komisja Trójstronna, az drugiej Klaus Schwab, który pracował z Rotszyldami (tutaj ) jest połączony ze Światowym Forum Ekonomicznym ze wspólną głową Kościoła katolickiego w celu ustanowienia Nowego Porządku poprzez planowaną od lat pięćdziesiątych Wielką Reinicjalizację.

Globalny plan depopulacji

Do tego pactum sceleris zaliczają się także niektórzy przedstawiciele Papieskiej Akademii Życia, której schemat organizacyjny został właśnie obalony przez Bergoglio, który usunął najbardziej lojalnych członków zawodu nauczycielskiego i zastąpił ich teoretykami depopulacji, antykoncepcji i aborcji. Nic dziwnego, że Stolica Apostolska popiera szczepionki: Suwerenny Niezależny z czerwca 2011 r. zatytułował: „Wyludnienie przez przymusowe szczepienia: rozwiązanie zerowego dwutlenku węgla” ( tutaj). Obok nagłówka znajdowało się zdjęcie Billa Gatesa i komentarz:

„Obecnie na świecie żyje 6,8 miliarda ludzi. Ta liczba wzrośnie do 9 miliardów. Jeśli wykonamy naprawdę dobrą robotę z nowymi szczepionkami, opieką zdrowotną i usługami zdrowia reprodukcyjnego [to znaczy aborcją i antykoncepcją], możemy zmniejszyć populację o 10 lub 15 procent. Jedenaście lat temu Bill Gates, który jest obecnie udziałowcem Black Rock Group, która finansuje firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki, był głównym sponsorem WHO oraz różnych publicznych i prywatnych organizacji zdrowia. Co ciekawe, u jego boku stoi George Soros, „filantrop” Open Society, który niedawno zainwestował w brytyjską firmę z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.tutaj ).

A skoro mówimy o kwestiach gospodarczych, to przypomnę, że Stolica Apostolska posiadała akcje o wartości około 20 mln euro w dwóch firmach farmaceutycznych, które wprowadziły jeden środek antykoncepcyjny ( tutaj ), a ostatnio inny, inwestując fundusz, który gwarantował bardzo wysokie zyski w przypadku geopolitycznego lub pandemicznego kryzysu dzięki spekulacji na międzynarodowych walutach, geo-ryzyko zarządzane przez bank inwestycyjny Merril Lynch, które po pierwszych miesiącach pandemii musiało zostać zamknięte z gwałtownymi zwrotami ( tutaj). Inne fundusze z Obole de Saint Pierre zostały wykorzystane do sfinansowania różnych inicjatyw, w tym we współpracy z Lapo Elkannem, w tym autobiograficznego filmu Eltona Johna. Nie mówiąc już o spekulacjach na rynku nieruchomości i zakupie londyńskiej willi przy 60 Sloane Avenue, o której Kronika dała nam wiele informacji i o której, jak wiem z wiarygodnych źródeł, zdecydował sam Bergoglio. Znowu: Zawsze w imię konsekwencji i „biednego kościoła dla biednych”, o który Bergoglio tak bardzo dba, są tacy, którzy wierzą, że porozumienie z Chinami przygotowane przez jezuitów i byłego kardynała McCarricka jest częścią komunistycznego reżimu Pekin zebrał znaczne funduszetutaj ).

Niewiele różni się to od imigracji: oprócz lewicowych spółdzielni beneficjentami przyjęcia są także władze Watykanu i Konferencje Episkopatów, na które państwa przeznaczają znaczne środki na przyjmowanie nielegalnych imigrantów. Straszny pomnik z brązową łodzią, który Bergoglio wzniósł na Placu św. Piotra, jest plastycznym przedstawieniem hipokryzji, która jest znakiem rozpoznawczym tego pontyfikatu. Na środowej audiencji usłyszeliśmy niedawno te słowa: „Obłudnik to osoba, która symuluje, schlebia i oszukuje, bo żyje z maską na twarzy i nie ma odwagi zmierzyć się z prawdą. [...] Obłuda w Kościele jest szczególnie godna pogardy. Niestety w Kościele panuje hipokryzja: Jest tak wielu obłudnych chrześcijan i duchownych ”(tutaj). Moim zdaniem nie ma co komentować.

+ Arcybiskup Carlo Maria Viganò

28 sierpnia 2021

medias-presse.info/…l-ordre-mondial-par-mgr-vigano-1ere-partie/146074/
Quas Primas
O Nowym Porządku Świata mówił także wielki i święty Kościoła Katolickiego, papież Polak, czyli JPII.
Jan Paweł II i.... NOWY PORZĄDEK ŚWIATA! Kliknij w temat, zobaczysz film...
Tutaj źródło, w razie, gdyby jakaś łapa skasowała post z Glorii...
youtube.com/watch?v=3-RRMXjAi-c
ľubica shares this
448
UVOĽNITE NÁS ZO ZLA !- Úvahy o veľkom vynulovaní a novom svetovom poriadku, biskup Viganò [1. časť]
"Nikto nemôže vstúpiť do Nového svetového poriadku, pokiaľ neprisahal vernosť Luciferovi." Nikto nebude môcť vstúpiť do New Age bez toho, aby podstúpil luciferiánske zasvätenie. “ David Spangler, riaditeľ Planetárnej iniciatívy OSN. (Úvahy o Kristovi, Findhorn, 1978)
Viac ako rok a pol bezradne …More
UVOĽNITE NÁS ZO ZLA !- Úvahy o veľkom vynulovaní a novom svetovom poriadku, biskup Viganò [1. časť]

"Nikto nemôže vstúpiť do Nového svetového poriadku, pokiaľ neprisahal vernosť Luciferovi." Nikto nebude môcť vstúpiť do New Age bez toho, aby podstúpil luciferiánske zasvätenie. “ David Spangler, riaditeľ Planetárnej iniciatívy OSN. (Úvahy o Kristovi, Findhorn, 1978)

Viac ako rok a pol bezradne sledujeme sériu udalostí, pre ktoré väčšina z nás nemôže nájsť hodnoverné vysvetlenie. Pandemická kríza odhalila protirečenia a nelogickosť opatrení nominálne zameraných na obmedzenie nákazy - zadržiavanie, obmedzovanie, zákaz vychádzania, zatváranie obchodov, obmedzovanie verejných služieb a súdov, pozastavenie občianskych práv - ale denne poháňané protichodnými fámami, jasné dôkazy odporujú neúčinnosti a rozporom zo strany samotných zdravotníckych orgánov.

Netreba dodávať, že opatrenia, ktoré prijala takmer každá vláda na svete, nedosiahli sľubované výsledky. Ak sa obmedzíme na údajné výhody, tu) uvádza, že vírusová záťaž u ľudí očkovaných dvojitou dávkou je 251 -krát vyššia ako prvé kmene vírusu (tu), a to napriek vyhláseniam svetových lídrov, najmä talianskeho premiéra Maria Draghiho. , že „tí, ktorí sa očkujú, budú žiť, a tí, ktorí sa nedajú očkovať, zomrú. “ Vedľajšie účinky genetického séra, ktoré sú šikovne ukryté alebo zámerne nezaznamenané národnými zdravotnými úradmi, zrejme potvrdzujú nebezpečenstvo jeho podávania a znepokojujúce neznáme pre zdravie občanov, s ktorými sa čoskoro budeme musieť vysporiadať.

Od vedy k scientizmu
Lekárske umenie - ktoré nie je vedou, ale použitím vedeckých zásad na rôzne prípady prostredníctvom experimentov - sa zrejme zrieka svojej prefíkanosti v mene naliehavosti, ktorá ho kladie, na úroveň náboženstva - že je to veda, ktorá, aby bola taká, sa zabalila do dogmatizmu hraničiaceho s poverou. Sluhovia tejto sekty sa stali kastou nedotknuteľných, bez kritiky, aj keď ich tvrdenia vyvracajú fakty.

Lekárske pravidlá, ktoré spravidla platili do februára 2020, sa stali obeťou improvizácie, takže počas pandemického očkovania boli predpísané masky, ktoré sa považujú za nepotrebné, zavádza sa mätúce dištancovanie, zakazujú sa účinné lieky a predpisujú sa experimentálne génové terapie, ktoré sa odchyľujú z bezpečnosti štandardných protokolov.

A rovnako ako sú tu noví kňazi Covid, sú tu aj noví heretici - tí, ktorí odmietajú nové pandemické náboženstvo a chcú zostať verní Hippokratovej prísahe. Auru neomylnosti, ktorá obklopuje virológov a ďalších viac či menej vysokých vedcov, často podkopávajú konflikty záujmov alebo významní predchodcovia farmaceutických spoločností, ktoré by za normálnych okolností boli škandalózne a trestné.

Čo mnohí nechápu, je rozpor medzi uvedenými cieľmi a prostriedkami, ktoré sa niekedy používajú na ich dosiahnutie.

Ak vo Švédsku nedostatočná ochrana a masky nespôsobia väčšiu kontamináciu ako v krajinách, kde boli ľudia zatvorení doma alebo kde boli masky požadované aj na základných školách, nebude sa to považovať za dôkaz neúčinnosti opatrení.

Ak hromadné očkovanie v Izraeli alebo Spojenom kráľovstve spôsobilo infekciu a stalo sa virulentnejším, ich príklad neznamená, že zodpovední v iných krajinách budú voči očkovacej kampani opatrní, ale budú posudzovať jej potrebu.

Ak ivermektín alebo Hyperimunitná plazma sa osvedčí ako účinné metódy liečby, nestačí ich len povoliť, nieto ešte odporučiť. A kto sa zamýšľa nad príčinou tejto mylnej iracionality, ten sa nakoniec zdrží úsudku, prijme vyhlásenia kňazov Covid s akousi fideistickou poslušnosťou, alebo naopak, považuje lekárov za nespoľahlivých kúzelníkov.

Scenár pod jedným vedením

Ako som už povedal, máme do činenia s kolosálnym podvodom založeným na klamstvách a podvodoch. V prípade tohto podvodu sa predpokladá, že dôvody, ktoré orgány uviedli na ospravedlnenie svojho postupu voči nám, sú skutočné. Je chybou jednoducho predpokladať, že lídri sú úprimní a neklamú nám. Preto sa stále pokúšame nájsť viac či menej dôveryhodné dôvody, aby sme nerozpoznali, že sme v situácii, ktorá bola naplánovaná do najmenších detailov. A zatiaľ čo sa snažíme racionalizovať iracionálne správanie; Aj keď logiku pripisujeme nelogickým činom tých, ktorí nám vládnu, kognitívna disonancia nás núti zatvárať oči pred realitou a veriť tým najkrikľavejším klamstvám.

Mali by sme rozumieť - ako som už v minulosti napísal - že plán Grand Reset nie je výsledkom klebiet niekoľkých „teoretikov konšpirácie“, ale je jasným dôkazom zločineckého plánu, ktorý bol vypracovaný pred niekoľkými desaťročiami a ktorého cieľom je nastoliť univerzálnu diktatúru v ktorom chce nesmierne bohatá a mocná menšina zotročiť celé ľudstvo a podriadiť ho globalistickej ideológii.
Pretože tvrdenie o „sprisahaní“ mohlo mať zmysel, keď dej ešte nebol viditeľný, ale dnes je nerozumné poprieť to, čo elita robí od 50. rokov minulého storočia. Čo povedali Kalergi, Rothschildovci, Rockefellerovci, Klaus Schwab, Jacques Attali a Bill Gates po vojne: bolo uverejnené v knihách a novinách, komentované a prijaté medzinárodnými organizáciami a nadáciami a starostlivo implementované stranami a vládnou väčšinou.

Európske štáty, nekontrolovaná imigrácia, znižovanie miezd, zrušenie záruk odborov, zrieknutie sa národnej suverenity, spoločnej meny, kontrola občanov pod zámienkou pandémie, redukcia populácie používaním vakcín s novými technológiami nie sú novými vynálezmi, ale výsledok plánovanej, organizovanej a koordinovanej akcie. Akcia, ktorá samozrejme perfektne zapadá do jedného scenára pod jedným smerom. komentované a prijaté medzinárodnými organizáciami a nadáciami a presne implementované stranami a vládnou väčšinou.

Zrieknutie sa národnej suverenity, spoločnej meny, kontrola občanov pod zámienkou pandémie, redukcia populácie používaním vakcín s novými technológiami nie sú nové vynálezy, ale výsledok plánovanej, organizovanej a koordinovanej akcie.


Kriminálna mentalita

Akonáhle pochopíš že súčasné udalosti sú zamerané na dosiahnutie konkrétnych výsledkov - a teda na realizáciu určitých záujmov menšiny ľudstva, na nevyčísliteľnú ujmu väčšiny - treba mať na pamäti aj poctivosť a kriminálnu mentalitu tvorcov tohto plánu.

Toto zločinecké sprisahanie nám tiež umožňuje pochopiť dravosť úradov, ktoré vykresľujú určité opatrenia ako nevyhnutnú odpoveď na nepredvídané udalosti, aj keď tieto udalosti boli múdro vytvorené a prehnané, aby legitimizovali revolúciu - ktorú Schwab nazýva štvrtou priemyselnou revolúciou - iniciovanú elitami na úkor celého ľudstva ...
Mimochodom, zotročenie moci je výsledkom procesu, ktorý sa začal Francúzskou revolúciou a viedol k tomu, že politická trieda nebola služobníkmi Boha (nad ktorým vládnu, ktorým pohŕdajú) alebo suverénneho národa (ktorým opovrhujú a používajú ho len na legitimitu), ale služobníci ekonomických a finančných mocností, bankári a lichvári medzinárodnej oligarchie, nadnárodné korporácie a farmaceutické spoločnosti. V skutočnosti všetky tieto otázky riadi malý počet známych bohatých rodín. medzinárodných korporácií a farmaceutických spoločností.

Rovnaké zotročenie je evidentné aj v správach: novinári bez ľútosti prijali prostitúciu pre vládcov, dokonca cenzurovať pravdu a šíriť otvorené klamstvá bez toho, aby ste sa im dokonca pokúšali dodať čo len dojem dôveryhodnosti.

Kým do minulého roku novinári rátali počet „obetí“ Covidu, ktorí predstavovali pozitíva ako nevyliečiteľne chorých, teraz tí, ktorí zomrú po očkovaní, majú len náskok pred „chorobou“ a pred pitvou automaticky rozpoznajú, že nesúvisí s podávaním genetického séra.

Beztrestne prevracajú pravdu,keď to nekorešponduje s faktami, a oni si to manipulujú pre svoje vlastné ciele.

To, čo sa stalo za posledný rok a pol, podrobne predpovedali samotní ľudia z Veľkého resetu a tiež nám bolo povedané, čo máme robiť.
17. februára 1950 známy bankár James Warburg povedal americkému senátu: „Budeme mať svetovú vládu, či sa vám to páči alebo nie. Jedinou otázkou je, či bude táto svetová vláda vytvorená konsenzom alebo silou. Skupina Bilderberg bola založená o štyri roky neskôr vrátane Agnelliho, Kissingera, Maria Montiho a Maria Draghiho, súčasného talianskeho premiéra. V roku 1991 David Rockefeller napísal: „Svet je pripravený na svetovú vládu. Nadnárodná suverenita intelektuálnej elity a globálnych bankárov je určite nadradená národnému sebaurčeniu, ktoré sa praktizovalo v minulých storočiach. Stačí nám „správna“ globálna kríza a národy prijmú Nový svetový poriadok.

Dnes môžeme povedať, že táto „skutočná“ kríza sa zhoduje s pandemickou krízou a blokovou fázou opísanou od roku 2010 v článku Rockefellerovej nadácie „Scenáre pre budúcnosť technológie a medzinárodného rozvoja“, ktorý predpovedá všetky udalosti, ktoré v súčasnosti zažívame (je „primeraná“ globálna kríza a národy prijmú Nový svetový poriadok. (tu ).

Stručne povedané, vytvorili falošný problém uloženia opatrení na kontrolu populácie, potlačenia malých a stredných podnikov v prospech niekoľkých nadnárodných korporácií a potlačenia vzdelávania prostredníctvom online vzdelávania, zvýšenia nákladov na prácu a mzdovej práce prostredníctvom inteligentnej práce ako zjavne nižšieho riešenia.

„Privatizácia verejného zdravia v záujme veľkých fariem, umožnenie vládam schváliť núdzové právne predpisy, ktoré sa odchyľujú od zákona, a zavedenie očkovacích látok na celú populáciu, aby bolo možné sledovať všetky pohyby chronicky chorých alebo sterilných občanov. Robili všetko, čo elita chcela. A je nepochopiteľné, že vzhľadom na dôkazy o zámere tohto veľkého zločinu proti ľudskosti, v ktorom vodcovia takmer celého sveta vystupujú ako spolupáchatelia a zradcovia, neexistuje jediný sudca, ktorý by ich postavil pred súd, aby zistil pravdu a odsúdil vinníkov a spolupáchateľov. Tí, ktorí si myslia opak, sú nielen cenzurovaní, ale aj označení ako verejní nepriatelia, propagátori a osoby, ktorým by nemali byť priznané žiadne práva.

DEEP STATE AND DEEP KIRCHE

V prípade zločineckého podniku by bolo logické prinajmenšom ho odsúdiť a odhaliť, aby sa tomu dalo zabrániť a usvedčiť páchateľov. Zoznam zradcov začína vládnymi šéfmi, ministrami a poslancami a pokračuje skorumpovanými virológmi a lekármi, spoluvinníkmi, šéfmi ozbrojených síl, ktorí nie sú schopní postaviť sa proti porušovaniu ústavy, vypredanými novinármi, zbabelými sudcami a odbormi.

Tento dlhý zoznam, ktorý môže byť jedného dňa zostavený, zahŕňa aj vysokých predstaviteľov katolíckej cirkvi, počnúc pápežom Bergogliom, a mnohými biskupmi, ktorí horlivo plnia diablovu vôľu v rozpore s Kristovým príkazom. Tento zoznam naznačuje rozsah sprisahania a počet účastníkov a potvrdzuje krízu autority a deformáciu občianskej a náboženskej moci. Stručne povedané, pochopili by sme, že skorumpovaná časť občianskej moci - hlboký štát - a cirkevná moc - hlboká cirkev - sú dve strany tej istej mince, oba nástroje na ustanovenie Nového svetového poriadku.

Na pochopenie tohto spojenectva medzi občianskou a náboženskou mocou je však potrebné rozpoznať duchovný a eschatologický rozmer súčasného konfliktu a zaradiť ho do vojny, ktorú Lucifer rozpútal od svojho pádu proti Bohu.

Táto vojna, ktorej dôsledky boli určené neúprosnou porážkou Satana a Antikrista a zdrvujúcim víťazstvom Ženy z APOKALYPSY, sa teraz blíži k svojmu epilógu: Preto sú sily temnoty také uvoľnené, tak krvilačné po odstránení mena nášho Pána zo zeme, chcú vykoreniť nielen hmatateľnú prítomnosť v našich mestách, ničiť kostoly, ničiť kríže, potláčať kresťanské sviatky, ale aj potláčať jeho spomienku, rozmazávať kresťanskú civilizáciu, falšovať jeho učenie, ponižovať jeho uctievanie.

Navyše, prítomnosť lojálnej a odvážnej hierarchie pripravenej na mučenícku smrť na obranu kresťanskej viery a morálky je určite prekážkou. Preto bolo od začiatku globalistického plánu potrebné skaziť hierarchiu v morálke a doktríne, infiltrovať ju stĺpmi a spiacimi bunkami, pripraviť ju o všetky nadprirodzené túžby, dovoliť ju vydierať finančnými a sexuálnymi prostriedkami.

Škandály sa robia po dosiahnutí cieľa a jeho odstránení, ako je to v bežnej praxe Koncom päťdesiatych rokov minulého storočia, keď sa projekt Nový poriadok formoval, a sa začala táto infiltrácia, ktorá o niekoľko rokov neskôr začala vlastnú podvratnú činnosť s Druhým vatikánskym koncilom, v kontexte ktorého bol zvolenie Roncalliho / pp. Jána XXIII. / a zavrhnutie pápežského Siri, Pacelliho / PIUS XII./ „Dauphina“, ako pre progresívnu, tak pre modernistickú zložku v Cirkvi, ako aj pre komunistickú, liberálnu a slobodomurársku zložku občianskeho sveta, bol dôvodom na nadšenie.

Druhý vatikánsky koncil bol pre Cirkev tým, čím bola prísaha Jeu de Paume pre občiansku spoločnosť: začiatok revolúcie.

A ak by som chcel opakovane zdôrazňovať vždy podvratný postoj Rady, verím, že dnes historická analýza, Nebezpečné romance Ako nedávno opísal Michael J. Matt v diele The Remnant (tu), dnes začíname skladať všetky kúsky mozaiky a po spovedi jedného z hrdinov zisťujeme, že arcibiskup Hélder Câmara, arcibiskup Olinda a Recife v Brazílii sa zaoberá mladým Klausom Schwabom, zakladateľom Svetového ekonomického fóra a veľkým teoretikom reinicializácie. Schwab, ktorý poznal preláta kvôli jeho odporu voči tradičnej cirkvi a jeho revolučným a pauperistickým tézam, ho pozval na Davoské fórum, pretože svoju účasť na podujatí považoval za mimoriadne dôležitú pre projekt Nového poriadku. Vieme, že Hélder Câmara bol jedným z organizátorov Paktu o katakombách, ktorý niekoľko dní pred koncom koncilu, 16. novembra 1965, podpísalo asi štyridsať ultra pokrokových biskupov.
K
heretickým tézam tohto dokumentu patrí aj účasť na vytváraní „iného, nového sociálneho poriadku“ (tu č. 9), ktorý je založený na spravodlivosti a rovnosti. A nie je prekvapujúce, že medzi signatármi bol biskup Enrique Angelelli, pomocný biskup z Cordoby v Argentíne,referenčný bod pre otca doby Jorge Maria Bergoglia“ (tu).

Sám Bergoglio na začiatku svojho pontifikátu uviedol, že zdieľal právomoci paktu o katakombách.

20. októbra 2019 pri príležitosti synody o Amazónii sa Jorge Mario Bergoglio
zďaleka sa dištancuje od ultraprogresívnych, ktorí ho podporujú a ktorí hlasovali za jeho zvolenie na poslednom konkláve, nepreukáže dokonalý súlad s plánom Nového svetového poriadku, počnúc spoluprácou Vatikánu a dikastéria s Malthusianom.

Ekológovia Matice a účasť v Rade pre inkluzívny kapitalizmus, globálnej aliancii s Rothschildom, Rockefellerovou nadáciou a významnými bankami.
David Rockefeller a tripartitná komisia
a na druhej strane Klaus Schwab, ktorý pracoval s Rothschildovcami (tu), je na jednej strane spojený so Svetovým ekonomickým fórom so spoločnou hlavou katolíckej cirkvi s cieľom ustanoviť nový poriadok prostredníctvom veľká reinicializácia plánovaná od 50. rokov minulého storočia.

Globálny plán vyľudnenia

Do tohto ´pactum sceleris ´ patria aj niektorí predstavitelia Pápežskej akadémie života, ktorej organizáciu práve zrušil Bergoglio, ktorý odstránil najvernejších členov učiteľskej profesie a nahradil ich teoretikmi depopulácie, antikoncepcie a potratov.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Niet divu, že Svätá stolica schvaľuje vakcíny

Suverénna nezávislosť v júni 2011 mala názov „Depopulácia povinným očkovaním: riešenie bez uhlíka“ (tu). Vedľa nadpisu bola fotka Billa Gatesa a komentár: "V dnešnom svete žije 6,8 miliardy ľudí." Toto číslo sa zvýši na 9 miliárd. Ak odvádzame skutočne dobrú prácu s novými vakcínami, službami zdravotnej starostlivosti a reprodukčného zdravia [tj potraty a antikoncepcia], môžeme to zmeniť,
môžeme znížiť populáciu o 10 alebo 15 percent. Pred jedenástimi rokmi bol Bill Gates, ktorý je teraz akcionárom skupiny Black Rock Group, ktorá financuje farmaceutické spoločnosti vyrábajúce vakcíny, hlavným sponzorom WHO a rôznych verejných a súkromných zdravotníckych organizácií. Je zaujímavé, že po jeho boku je George Soros, „filantrop“ otvorenej spoločnosti, ktorý nedávno investoval do britskej spoločnosti s Nadáciou Billa a Melindy Gatesových.( Tu).

Keď už hovoríme o ekonomických problémoch, pripomeniem vám, že Svätá stolica vlastnila akcie v hodnote približne 20 miliónov eur v dvoch farmaceutických spoločnostiach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ktoré zaviedli jednu antikoncepciu (tu) a nedávno druhú, pričom investovali fond, ktorý zaručoval veľmi vysoké výnosy v prípade geopolitiky alebo krízy z pandémie, vďaka špekuláciám s medzinárodnými menami, georizikom riadeným investičnou bankou Merril Lynch, ktorá sa po prvých mesiacoch pandémie (tu) musela uzavrieť s výraznými výnosmi.

Ostatné finančné prostriedky z Obole de Saint Pierre boli použité na financovanie rôznych iniciatív, vrátane spolupráce s Lapom Elkannom, vrátane autobiografického filmu Eltona Johna. Nehovoriac o špekuláciách na realitnom trhu a kúpe londýnskej vily na 60 Sloane Avenue, o ktorej nám Kronika poskytla množstvo informácií a o ktorej, ako viem zo spoľahlivých zdrojov, rozhodol sám Bergoglio.
Opäť: Vždy v mene dôslednosti a „chudobnej cirkvi pre chudobných“, na ktorej Bergogliovi tak ´záleží´, sa nájdu takí, ktorí veria, že dohoda s Čínou pripravená jezuitmi a bývalým kardinálom McCarrickom je súčasťou komunistického režimu (Peking tu získal značné finančné prostriedky).
Toto sa veľmi nelíši od imigrácie: okrem ľavicových družstiev sú príjemcami prijatia aj vatikánske úrady a biskupské konferencie, na ktoré štáty vyčleňujú značné zdroje na prijímanie nelegálnych prisťahovalcov. Strašidelná bronzová socha člna, ktorú Bergoglio postavil v St. Peter, je vizuálnou reprezentáciou pokrytectva, ktoré je charakteristickým znakom tohto pontifikátu. Na stredajšej audiencii sme nedávno počuli tieto slová: „Pokrytec je človek, ktorý simuluje, lichotí a podvádza, pretože žije s maskou na tvári a nemá odvahu postaviť sa pravde tvárou v tvár. [...] Pokrytectvo v Cirkvi je obzvlášť opovrhnutiahodné. V Cirkvi je bohužiaľ pokrytectvo: Je toľko pokryteckých kresťanov a duchovných “(tu).

Podľa mňa nie je čo komentovať.

+ Arcibiskup Carlo Maria Viganò 28. augusta 2021

media
s-presse.info/…l-ordre-mondial-par-mgr-vigano-1ere-partie/146074/
ľubica
DEO GRATIAS!!!