Jota-jotka
,,Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
oswob…More
,,Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała -
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu,
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie,
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie.

Więc w tej ciszy ukryty ja - liść,
oswobodzony od wiatru,
już się nie troskam o żaden z upadających dni,
gdy wiem, że wszystkie upadną.,,
K.W.
Jota-jotka
O Miłości ,ciszy, szukaniu Boga ...piękne .

youtube.com/watch?v=TgdF5mw9ea8
Tymoteusz
„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. (J 13, 35).
BeatkaS
Piękne :) Każdy człowiek potrzebuje i Boga i człowieka, każdy człowiek potrzebuje bliskości. Dlatego teraz gdy narzucają nam dystans i izolacje, odcinają nas od przyjaciół, znajomych i rodziny jest nam coraz trudniej psychicznie. Dlatego tak ważne jest byśmy nie pozwolili odebrać sobie wspólnoty i dostępu do sakramentów.
Jota-jotka
Pięknie to napisałaś