Bos016
436

Na pierwszą Niedzielę Adwentu. O Sądzie ostatecznym – Św. A.M. Liguori

Kazania te według zdania Kardynała Yilleceurt po raz pierwszy w r. 1771. św. Alfons Liguori ogłosił drukiem, było to w dziewiątym …