Clicks143
vi.news

Francis: Chúa Jesus "hoàn toàn không phải là một vị thần"

Nhà hoạt động vô thần và chống Giáo hội người Ý, Eugenio Scalfari, một nhà báo mà Giáo hoàng Francis tin tưởng sâu sắc và là người mà ông liên tục gặp để phỏng vấn, viết trên La Repubblica (Ngày 9 tháng 10) những điều sau đây,

"Những người có cơ hội, như tôi đã có vào nhiều thời điểm khác nhau, đã được gặp ngài ấy [= Francis] và nói chuyện với ngài ấy với tín nhiệm về văn hóa lớn nhất, hãy biết rằng Giáo hoàng Francis quan niệm Chúa Christ là Jesus của thành Nazareth, một người đàn ông, không phải Chúa hiện thân. Sau khi hiện thân, Jesus không còn là một vị thần và trở thành một con người cho đến khi chết trên thập tự giá.

Và,

Khi tôi tình cờ thảo luận về những lời này, Giáo hoàng Francis đã nói với tôi: "Chúng là bằng chứng chắc chắn rằng Jesus của thành Nazareth, một khi ngài trở thành một con người, ngay cả khi ngài là một người có đức tính đặc biệt, hoàn toàn không phải là một vị Thần."

Điều này tương ứng với việc Francis tuyệt đối từ chối quỳ gối hoặc cúi mình trước Thánh Thể.

Vào tháng 3 năm 2018, Francis đã nói với Sclafari rằng "địa ngục không tồn tại". Vatican chưa từng chối bỏ những lời này.

#newsKedhzmazsl