03:14

Mały wirtuoz...

Zeszyt 7, 30.01.87 Mistyczka Vassula Ryden ….................................... O, ludzie małej wiary, jak źle Mnie znacie! Czy zapomnieliście, że jestem Nieskończonym Bogactwem? Dlaczego jesteście …More
Zeszyt 7, 30.01.87
Mistyczka Vassula Ryden

….................................... O, ludzie małej wiary, jak źle Mnie znacie! Czy zapomnieliście, że jestem Nieskończonym Bogactwem? Dlaczego jesteście zaskoczeni rodzajem narzędzia, jakiego używam? Wielka i bezgraniczna jest Moja moc. Sprawię, że Moje Słowa zostaną poznane za pośrednictwem nędznych dusz. Vassulo, wielu będzie Mnie prosić o znak potwierdzający, że to orędzie pochodzi rzeczywiście ode Mnie, ale znakiem udzielonym przeze Mnie jesteś ty.
Wyzwoliłem cię od zła, budząc cię; wskrzesiłem cię i wzniosłem do Mojego Serca wylewając na ciebie wiele z Moich Dzieł. Przyjmij to, co Ja ci daję, ponieważ Mądrość cię prowadzi. Vassulo, kocham cię, maleńka, należysz do Mnie. Moja córko, daj Mi miłość i daj Mi spoczynek, pozwól Mi wypocząć w twoim sercu, zaakceptuj Mnie, nie odrzucaj Mnie. Vassulo, wiesz, ile lat czekałem, aż Mnie przyjmiesz?
O, jak byłaś oddalona od Mego Serca! Czy nigdy nie powiedziałem ci, jak Ja się wtedy czułem?
More
przeciwherezjom
Autorytet
szukajacy prawdy a co powiesz na takie powiedzenie "kto ma miękkie serce ten ma twarda ....." gdzie wtedy lezy prawda? oj
Szukający PRAWDY
Dziwne pytanie..., Prawda może leżeć tylko w "miękkim" sercu.... Powiedzenie po części trafne...po części, gdyż można mieć i miękkie serce i miękką... Jeżeli jesteś po stronie Prawdy tzn. wybierasz Krzyż, powodzenia.