Clicks677

PAPEŽOVÉ OPILÍ MOCÍ

😇 "Někdo píše, že se na datumu křesťané dohodli jako na určité formě.

Ovšem ta forma byla stanovena v čase samotným Pánem Bohem. Kdyby z neskutečné pýchy a nenávisti k Židům/už tím byli mimo, měli milovat své nepřátele/nehýbali s kalendáři, měli bychom dnes vědomí při slavení, že je to jednak na pamatáku vyjíti z Egypta /cesta do Kanánu/ a navázaní na vyjítí ze starého člověka Kristovou obětí na kříži. To tak nádherně navazuje. A tak při čtvrteční večeři, mohli otcové křesťanských rodin, vzpomínat na celou událost a vštěpovat ji dětem do srdcí. /jak to řekl apoštol, antikrist už je zde a působí-to vše je dílo antikrista-bezezbytku./ Odtrhovat dílo Boží od základu....Tak se stala
středobodem neděle-pohanský svátek, kdyby to zůstalo tak jak to bylo od počátku světa,nemohli by světit pohané,křesťanksy neděli- protože by nebyla vždy v neděli
😂 😇 "

Svatý Eleutherus byl 13. papežem katolické církve. Jeho pontifikát se datuje do let 174/175185/193. Eleutherus byl původem Řek. -----

Tertullián, tehdejší církevní historik, který se sám později k montanismu přidal, naznačuje, že papež zpočátku montanistické myšlenky přijal, ale později je se vší autoritou církve odmítl. Tím byl uskutečněn důležitý krok ve vývoji církve k centralismu. Bylo dáno jasně najevo, že v budoucnosti bude mít (západní) církev jasně definovanou hierarchickou strukturu, v čele s papežem jako arbiterem v etických a naukových otázkách.
Eleutherius patrně také s definitivní platností zavrhl v křesťanských domácnostech židovské zvyky čistých a nečistých pokrmů.

Sv. Viktor I., latinsky Victor, byl 14. papežem katolické církve. Jeho pontifikát se datuje do let 186/189197/201.
Viktor I. byl prvním papežem afrického původu a podle všech známek energický muž, který plně uplatňoval autoritu hlavy církve. Protože se stal římským biskupem v době relativního klidu, kdy nebyli křesťané v Římě příliš pronásledováni, mohl se plně soustředit na problémy církve, věnovat se otázkám liturgie a teologie a stíhat heretiky.
Znovu otevřel starý spor mezi východní a západní církví v otázce termínu Velikonoc. Již papež Pius I. stanovil, že vrcholným svátkem Velikonoc je vzkříšení Ježíše Krista a dnem svátku určil neděli (Hod Boží Velikonoční). Východní církev však slavila jako vrcholný den Velikonoc den ukřižování Ježíše Krista a tento svátek kladla na čtrnáctý den měsíce Nisan podle hebrejského kalendáře a to bez ohledu na to, na který den v týdnu svátek připadl. Tento termín jednak koincidoval se židovským svátkem Pesach a jednak to přinášelo i potíže s účastí věřících na bohoslužbách. Viktor I. hodlal tento spor řešit dokonce vyobcováním odpůrců z církve. Tomuto krajnímu řešení se snažil zabránit svatý Ireneus a východní křesťanské obce se nakonec přizpůsobily.
Viktor I. také zavedl latinské bohoslužby. Až do té doby byly mše slouženy v řečtině. Také pastýřské listy, teologické spisy a korespondenci psal papež latinsky, neboť latina byla užívána v severní Africe, odkud pocházel. Univerzálním jazykem křesťanů se však latina stala až později, v polovině čtvrtého století.
Viktoru I. se také připisuje stanovení základních zásad církevního soudnictví a zákaz používání skleněných a dřevěných nádob při bohoslužebných obřadech.
Přesná doba a způsob jeho umučení i místo jeho původního hrobu (pravděpodobně římské katakomby) není přesně známo. Barokní nápis na jeho rakvi v poutním chrámu na olomouckém Svatém Kopečku jej označuje za prvomučedníka římského.

wikipedie.............
Blahovec01
Ďakujem Vám pani Theodorá za poučný článok. Keďže máte vedomosti na úrovni, chcel by som Vás poprosiť o informácie ako je to s odpustkami v RKC. Mám v tom nejasno a nikto nevie povedať pravdu, ako to vlastne je. V Evanjeliu, ani v celej Biblii niet ani zmienky o očistci a o odpustkoch.

Prosil by som Vás o info, kto zaviedol očistec, odpustky a zoznam koľko je odpustených rokov za aký čin či …More
Ďakujem Vám pani Theodorá za poučný článok. Keďže máte vedomosti na úrovni, chcel by som Vás poprosiť o informácie ako je to s odpustkami v RKC. Mám v tom nejasno a nikto nevie povedať pravdu, ako to vlastne je. V Evanjeliu, ani v celej Biblii niet ani zmienky o očistci a o odpustkoch.

Prosil by som Vás o info, kto zaviedol očistec, odpustky a zoznam koľko je odpustených rokov za aký čin či modlitbu. Alebo aspoň zdroje informácií, lebo sa mi nedarí to nájsť. Keď sa pýtam zodpovedných, tak sa tomu vyhýbajú, alebo dávajú vyhýbavé odpovede, stretol som sa už aj s protiotázkou, či som vôbec katolík, keď sa na to pýtam.

Ďakujem za radu.
Theodorá-Máriá
😇 Nepočítám s očistcem - chci přímo do nebe.
Pokud máš zájem pobýt nějaký čas v očistci
tak nějaké informace máš zde:
Počínaje 11. stoletím v katolické církvi dochází pod vlivem právnického vnímání k posunu ve vnímání smíření. Podle tohoto pojetí zásluhy Ježíše Krista a svatých vytvářejí nepředstavitelný poklad milosti, z něhož církev jakožto ta, které náleží Petrova „moc klíčů“ a tento …More
😇 Nepočítám s očistcem - chci přímo do nebe.
Pokud máš zájem pobýt nějaký čas v očistci
tak nějaké informace máš zde:
Počínaje 11. stoletím v katolické církvi dochází pod vlivem právnického vnímání k posunu ve vnímání smíření. Podle tohoto pojetí zásluhy Ježíše Krista a svatých vytvářejí nepředstavitelný poklad milosti, z něhož církev jakožto ta, které náleží Petrova „moc klíčů“ a tento poklad víry spravuje, může rozdělovat. V odpuštění (či odpustku) tedy církev dává hříšníkovi z tohoto pokladu milosti, co mu schází, aby byl u Boha hned ospravedlněn. Odpustkem tak byl hříšník zproštěn tzv. časného trestu za hřích a v případě úmrtí nemusel za své provinění pykat v očistci.
cs.wikipedia.org/wiki/Odpustek

p.s. vnímám v tvém komentu stín negativní,přesto odpovídám,
ty jako starý kozák bys to měl znát když tam máš nakročeno
😇

Blahovec01
Blahovec01

Blahovec01

Banskobystrický kraj, Slovensko
slovenština
11

Blahovec01

Banskobystrický kraj, Slovensko
slovenština
11
Theodorá-Máriá
Mám namířeno do nebe, s očistcem nepočítám.
Papež zachrastil klíčemi a rozhodl ze své moci
/potřeboval meny/ udělovat odpustky za tresty.
Nevím v Písmu o tom není řeč přímá, někteří to
nepřímo vyvozují z toho: ...Budeš uvržen do
vězení dokud nezaplatíš do posledního haléře".
Největší hřích klíčů je ten, že peníze z odpustků
šli na vyvražďování i jiných křesťanů.
více:cs.wikipedia.org/wiki/Odpus…More
Mám namířeno do nebe, s očistcem nepočítám.
Papež zachrastil klíčemi a rozhodl ze své moci
/potřeboval meny/ udělovat odpustky za tresty.
Nevím v Písmu o tom není řeč přímá, někteří to
nepřímo vyvozují z toho: ...Budeš uvržen do
vězení dokud nezaplatíš do posledního haléře".
Největší hřích klíčů je ten, že peníze z odpustků
šli na vyvražďování i jiných křesťanů.
více:cs.wikipedia.org/wiki/Odpustek
Počínaje 11. stoletím v katolické církvi dochází pod vlivem právnického vnímání k posunu ve vnímání smíření. Podle tohoto pojetí zásluhy Ježíše Krista a svatých vytvářejí nepředstavitelný poklad milosti, z něhož církev jakožto ta, které náleží Petrova „moc klíčů“ a tento poklad víry spravuje, může rozdělovat. V odpuštění (či odpustku) tedy církev dává hříšníkovi z tohoto pokladu milosti, co mu schází, aby byl u Boha hned ospravedlněn. Odpustkem tak byl hříšník zproštěn tzv. časného trestu za hřích a v případě úmrtí nemusel za své provinění pykat v očistci.
One more comment from Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
😇 😇 😇 to mě nemůže rozhodit. Vložila jsem první komentář a
nezobrazil se, vložím druhý a nestačím koukat ,že už tam je ten
první. Jelikož mi GTV upírá Lidská práva a nedovolí mi opravovat
či mazat komentáře tak to zůstává jak je to.
Bláhovče ať tě to neděsí.
Blahovec01
Ďakujem za informácie. No chcel som počuť aj váš názor. Nie som inak starý kozák a nemám vo veciach jasno, mám pochybnosti, preto som sa pýtal. Som človek ktorý hľadá pravdu. V mojom komente nebolo nič negatívneho, aspoň to tak ja vnímam. Totižto problém očistca riešia "znalci" dvomi spôsobmi. Prvý je demagogický bez akejkoľvek logiky a bez akejkoľvek opory v Biblii. Je to systém "lebo ja som …More
Ďakujem za informácie. No chcel som počuť aj váš názor. Nie som inak starý kozák a nemám vo veciach jasno, mám pochybnosti, preto som sa pýtal. Som človek ktorý hľadá pravdu. V mojom komente nebolo nič negatívneho, aspoň to tak ja vnímam. Totižto problém očistca riešia "znalci" dvomi spôsobmi. Prvý je demagogický bez akejkoľvek logiky a bez akejkoľvek opory v Biblii. Je to systém "lebo ja som povedal, tak to platí". A to je "matka omylu". Druhý spôsob sa mne zdá racionálny, múdrejší a rozumnejší. Je to spôsob opory v Evanjeliu, v slovách Ježiša Krista. Logický spôsob, nie demagogický.

Vás som považoval za znalca druhého spôsobu, logického. Lebo tej demagógie, bludov a zavádzania je na tomto portáli za plné vagóny. Tony a tony nezmyslov bez akejkoľvek logiky a rozumu. Najhoršia zmeska právd, poloprávd a klamstiev. Keď to niekomu aj napíšem, aby argumentoval, tak odozva je taká, že odpovedať samozrejme nevie, ale ma hneď zaradí, zaškatuľkuje, za odpadlíka, nekresťana atď... a zabezpečí sa naviac tým, že ma zablokuje. A už vyložene je neetické a nemorálne a podlé, ak môj koment stiahne a upraví podľa seba. To je podlosť. Napr. Peter skala. Sú to hlupučkí poľutovaniahodní chudáčkovia, ktorí verklíkujú nejaké demagógie, ako moslimovia z koránu do vyčerpania fyzických aj duševných síl, pričom ich efekt je nulový. Takže s takými sa diskutovať nedá ani o počasí a už vyložene človeka nemôžu obohatiť o žiaden vedomostný poznatok.

Ešte raz ďakujem a želám múdrosť Ducha svätého.
Theodorá-Máriá
Přiznávám, že slovem negativní jsem zahalila slovo : výsměšný-
vidím, že jsem se mýlila a to právě dva razy, ptal jsi se upřímně
/ne s výsměchem/ a nejsi starý kozák. Omlouvám se a děkuji za
přání moudrosti Svatého Ducha.
A také přeji tobě i sobě kráčet Cestou odvěkou přímo do
náručí Boží-do Ráje.
Theodorá-Máriá
😇 Proč právě volím kráčet Cestou odvěkou? Protože někde
v Písmu Svatém čtu,že touto cestou půjdou i pošetilí,
tak je mi to příjemné, že i na tyto 😇 se myslí.Bohu díky!
poli75
Univerzalny jazyk Cirkvi je latinčina, tak prečo potom latinsky 99% krestanov vobec nehovori a ani ju len nevedia použivat v zakladných modlitbach? Dokonca ani knazi ju dobre neovladaju.
Theodorá-Máriá
Apoštolé a učedníci Matky církve v Jeruzalémě určitě
používali hebrejštinu, potom byla řečtina a potom
papež opilý vizí světovlády, přijal pro všechny povinně
latinu.
Ovšem já jsem Slovan a pro nás byl liturgický jazyk
Starosvanština- ovšem ,ovšem že jsim to nelíbilo
Cyrila a Metoděje latiníci prohlásili za heretiky.
Takže pokud jsi Němec či Maďar tak mluv taky jak
ti zobák narost.

poli75
Theodorá-Máriá
V ŘÍMSKÉ CÍRKVI BYLI TITO SVATÍ 1000 LET V NENÁVISTI VEDENI JAKO HERETICI.
Vidíš? To dělá z duší vidění moci. potom to končí takto:
www.youtube.com/watch
donutili lidi bojovat o kus chleba.
Theodorá-Máriá
Někdo píše, že se na datumu křesťané dohodli jako na určité formě.
Ovšem ta forma byla stanovena v čase samotným Pánem Bohem. Kdyby z neskutečné pýchy a nenávisti k Židům/už tím byli mimo, měli milovat své nepřátele/nehýbali s kalendáři, měli bychom dnes vědomí při slavení, že je to jednak na pamatáku vyjíti z Egypta /cesta do Kanánu/ a navázaní na vyjítí ze starého člověka Kristovou obětí na …More
Někdo píše, že se na datumu křesťané dohodli jako na určité formě.
Ovšem ta forma byla stanovena v čase samotným Pánem Bohem. Kdyby z neskutečné pýchy a nenávisti k Židům/už tím byli mimo, měli milovat své nepřátele/nehýbali s kalendáři, měli bychom dnes vědomí při slavení, že je to jednak na pamatáku vyjíti z Egypta /cesta do Kanánu/ a navázaní na vyjítí ze starého člověka Kristovou obětí na kříži. To tak nádherně navazuje. A tak při čtvrteční večeři, mohli otcové křesťanských rodin, vzpomínat na celou událost a vštěpovat ji dětem do srdcí. /jak to řekl apoštol, antikrist už je zde a působí-to vše je dílo antikrista-bezezbytku./ Odtrhovat dílo Boží od základu....
Theodorá-Máriá
Určitě by to nebyl vždycky čtvrtek, svátky byly pohyblivé
Samson1
Nové víno Theodor do nových měchů. Zmrtvýchvstáním a Letnicemi se začalo nové. To staré je všechno jen jako předobraz, dnes je exodus přejití ze smrti do života, ochrana od anděla zhoubce. Profesor Veith asi nikdy nepoznal na sobě účinky eucharistie a tedy při všem jeho vzdělání a inteligenci je na úrovni heretika. Já dám raději na prosťáčka sv. Františka z Assisi:
Sv. František z Assisi: Žádám …More
Nové víno Theodor do nových měchů. Zmrtvýchvstáním a Letnicemi se začalo nové. To staré je všechno jen jako předobraz, dnes je exodus přejití ze smrti do života, ochrana od anděla zhoubce. Profesor Veith asi nikdy nepoznal na sobě účinky eucharistie a tedy při všem jeho vzdělání a inteligenci je na úrovni heretika. Já dám raději na prosťáčka sv. Františka z Assisi:
Sv. František z Assisi: Žádám také v Pánu všechny své bratry kněze, kteří jsou a kteří budou a touží být knězi Nejvyššího, aby kdykoli budou chtít sloužit Mši, čistí, čistě a s úctou přinášeli pravou Oběť nejsvětějšího Těla a Krve našeho Pána Ježíše Krista, se svatým a čistým úmyslem, ne pro nějakou pozemskou věc ani ze strachu z nějakého člověka nebo z lásky k němu, aby se zalíbil lidem, ale všechna vůle, nakolik ji milost pomáhá, aťž se zaměřuje na Boha, jen jemu jedinému jako svrchovanému Pánu ať se touží líbit, protože On sám tam působí, jak se jemu líbí. Tak to i sám říká: "To čiňte na mou památku". Pokud někdo bude konat jinak, stává se zrádcem Jidášem a proviňuje se proti Tělu a Krvi Páně.
Theodorá-Máriá
Samsonku, ty to nemůžeš pochopit, nemáš darovaný
vztah k Počátku,Tvůrci všeho. Potom nevidíš souvislost.
Uč se ode mne dlouho tu nebudu. 😇
Theodorá-Máriá
Jak brzy zapoměli, že Kristus Pán, jeho Matka apoštolové a učedníci,
byli všichni Židé.
Východ tenkrát neměnil až pod svatým nátlakem.....
Samson1
No ale Židem byl i Jidáš, farizeové. Nějak si s Kristem a apoštoly nerozuměli. Oni jsou někteří i nepřátelé evangelia. Zůstávají ve slepotě, kterou musí Bůh odňat a obrácení Židů jak píše Pavel bude velikým požehnáním pro svět. Ti zaslepení a zatvrzelí celé dějiny strojí úklady evangeliu, dodnes je mezi nimi, že když strráže spali, přišli učedníci a tělo odnesli, tak je to u nich dodnes, dodnes …More
No ale Židem byl i Jidáš, farizeové. Nějak si s Kristem a apoštoly nerozuměli. Oni jsou někteří i nepřátelé evangelia. Zůstávají ve slepotě, kterou musí Bůh odňat a obrácení Židů jak píše Pavel bude velikým požehnáním pro svět. Ti zaslepení a zatvrzelí celé dějiny strojí úklady evangeliu, dodnes je mezi nimi, že když strráže spali, přišli učedníci a tělo odnesli, tak je to u nich dodnes, dodnes jsou z nich Šavlové. Ono se něco píše i o židozednářích a infiltraci katolické církve. Jejich ovoce je vidět, sama to nejvíce kritizuješ na Církvi.