Clicks676
Edward7
1

Szczepionki mRNA to „system operacyjny” zaprojektowany do programowania ludzi i hakowania ich funkcji biologicznych

( Natural News ) Eksperymentalne zastrzyki wprowadzane przez Moderna i Pfizer w niczym nie przypominają tradycyjnych szczepionek. Te platformy mRNA to „system operacyjny” zaprojektowany do programowania ludzi i przekształcania ich komórek w wydajne systemy dostarczania leków.
Moderna upublicznia teraz prawdziwe intencje stojące za platformą mRNA. Firma przyznaje, że platforma technologiczna mRNA jest podobna do komputerowego systemu operacyjnego. Naukowcy przygotowują unikalną sekwencję mRNA, która koduje określone białko. Po wstrzyknięciu człowiekowi program ten jest wykonywany w organizmie osobnika na poziomie komórkowym. Platforma mRNA to miejsce, w którym Big Pharma łączy się z Big Tech, zniewalając ludzi do systemu kontrolującego zaprojektowanego w celu czerpania korzyści z ich funkcji komórkowych i biologicznych w nieprzewidywalnej przyszłości.

Moderna przyznaje, że zdrowe układy odpornościowe są zagrożeniem dla ich platformy mRNA
Ponieważ platformy mRNA zaczynają działać w ludzkich populacjach, Moderna przyznaje, że zdrowe ludzkie odpowiedzi immunologiczne mogą w rzeczywistości zniszczyć sekwencje mRNA, zanim dostaną się do komórek danej osoby. Układ odpornościowy może zaatakować program i jego fragmenty RNA, prowadząc do negatywnych wyników, które mogą obejmować niedobory molekularne, defekty hormonalne itp. Jeśli fałdowanie białek zostanie zakłócone, białka mogą nigdy nie osiągnąć pożądanej funkcjonalności, co prowadzi do częściowego rozwoju antygenów, które nigdy nie nadają ukierunkowanej odporności białkom szczytowym koronawirusa. W tym procesie organizm może włączyć własne komórki, powodując reakcje hiper-zapalne i problemy autoimmunologiczne, które są prekursorem niewydolności narządów i różnych procesów chorobowych.

Podczas tak zwanej pandemii urzędnicy zdrowia publicznego stają matkami, wymuszają działanie, jakie ludzie powinni podjąć, aby uzyskać zdrową odpowiedź immunologiczną na infekcję. Teraz wiemy, dlaczego ci urzędnicy zdrowia publicznego mówili ludziom, że muszą poczekać na szczepionkę, aby powrócić do normalności. Ludzie stojący za eksperymentami z mRNA na ludziach budują psychologiczne uzasadnienie i naukowy precedens, aby stwierdzić; niezdolność ludzkiego układu odpornościowego. W ten sposób ludzie poddadzą swoje ciała najnowszym programom mRNA, gdy staną się zależni od oprogramowania biologicznego, które zostało dla nich stworzone. To są otwarte drzwi do transhumanizmu i miliony ludzi to kupują.
Siejąc wstyd na ludzkim układzie odpornościowym, firmy farmaceutyczne znalazły również doskonałe alibi, gdy ich eksperymenty powodują obrażenia u ludzi. To nie szczepionkowa technologia powoduje reakcje alergiczne, drgawki, bezpłodność i śmierć, twierdzą firmy farmaceutyczne… To ludzki układ odpornościowy powoduje cały ból i cierpienie, który chcą zmodyfikować . Firmy farmaceutyczne zażądają, aby bardziej starannie opracowane programy i interwencje mRNA były potrzebne do „udoskonalenia” ludzi.

Nowe szczepionki mRNA to programy uzależnień, zaprojektowane w celu manipulowania i zniewalania ludzkich funkcji biologicznych
Moderna chwali się, że „kilkuset naukowców i inżynierów koncentruje się wyłącznie na rozwoju technologii platformy Moderna”. Naukowcy ci próbują „hakować” ludzi za pomocą bioinformacji i uzależniać populacje od technologii. Moderna nazwała nawet swoją platformę mRNA „Software of Life”.
Naukowcy ci szukają sposobów, aby pomóc obcemu mRNA uniknąć wykrycia przez naturalną odporność. Eksperymentują również ze sposobami oszukania rybosomów komórki do przetwarzania mRNA tak, jakby było naturalne. Opracowują również sposoby instruowania ludzkich komórek, aby wytwarzały sztuczne białka w długim okresie. Moderna powstała na bazie sukcesu wykorzystania zmodyfikowanego RNA do przeprogramowania funkcji ludzkiej komórki macierzystej, a tym samym do jej genetycznej modyfikacji.

Ponieważ te „systemy operacyjne” RNA są instalowane w ludzkich ciałach, staje się jeszcze bardziej jasne, że firmy farmaceutyczne chcą modyfikować genetycznie i posiadać ludzkie białka, kontrolując procesy biologiczne dla przyszłych pokoleń. Zarówno na poziomie psychologicznym, jak i fizjologicznym, istoty ludzkie są piętnowane jak bydło, gdy poddają się tym programom mRNA.
Ten system nie jest lekarstwem ani szczepieniami . Ten system to pełna manipulacja komórkowa, przy użyciu obcych cząsteczek biologicznych do kodowania, dekodowania, regulowania, zmiany ekspresji i zmiany fizjologicznych instrukcji u ludzi.

Sami przyznają że modyfikują genetycznie ;modernatx.com
"Nasz system operacyjny, Uznając szeroki potencjał nauki o mRNA, postanowiliśmy stworzyć platformę technologiczną mRNA, która działa bardzo podobnie do systemu operacyjnego na komputerze. Został zaprojektowany tak, aby można go było podłączyć i grać zamiennie z różnymi programami. W naszym przypadku „program” lub „aplikacja” to nasz lek na mRNA - unikalna sekwencja mRNA, która koduje białko. (...)"


"Nasze leki na mRNA - „Oprogramowanie życia”.Kiedy mamy koncepcję nowego leku mRNA i zaczynamy badania, podstawowe komponenty są już gotowe. Ogólnie rzecz biorąc, jedyną rzeczą, która zmienia się z jednego potencjalnego leku na mRNA w inny, jest region kodujący - rzeczywisty kod genetyczny, który nakazuje rybosomom wytwarzanie białka. Korzystanie z tych zestawów instrukcji zapewnia naszym badanym lekom mRNA jakość podobną do oprogramowania. Mamy również możliwość łączenia różnych sekwencji mRNA kodujących różne białka w jednej medycynie badawczej mRNA. Wykorzystujemy elastyczność oferowaną przez naszą platformę i podstawową rolę, jaką mRNA odgrywa w syntezie białek, aby opracować leki z mRNA na szerokie spektrum chorób.(...) Wykorzystanie mRNA do tworzenia leków jest złożonym przedsięwzięciem i wymaga przezwyciężenia nowych wyzwań naukowych i technicznych. Musimy wprowadzić mRNA do docelowej tkanki i komórek, unikając układu odpornościowego.
Jeśli zostanie uruchomiony układ odpornościowy, wynikająca z tego odpowiedź może ograniczyć produkcję białek, a tym samym ograniczyć korzyści terapeutyczne leków zawierających mRNA. Potrzebujemy również rybosomów, aby sądzić, że mRNA zostało wyprodukowane naturalnie, aby mogły dokładnie przeczytać instrukcje dotyczące produkcji właściwego białka. Musimy też upewnić się, że komórki wykazują wystarczającą ekspresję białka, aby uzyskać pożądany efekt terapeutyczny...."


Źródła obejmują: TapNewsWire.com ModernaTX.com NaturalNews.com Brighteon.com healthimpactnews.com
naturalnews.com/…esigned-to-program-humans.html

Szczepionki COVID są nielegalne. Jakakolwiek interwencja medyczna prowadząca do modyfikacji dziedzicznego genomu jest zabroniona zgodnie z prawem znanym jako Konwencja z Oviedo

Stosowanie tych modyfikatorów genomu jest prawnie zabronione

Jest to europejskie prawo z 1997 r., Znane jako Konwencja z Oviedo, nazwane na cześć hiszpańskiego miasta, w którym zostało ogłoszone i przedstawione. Artykuł 13 stanowi, że jakakolwiek interwencja medyczna prowadząca do zmiany dziedzicznego genomu jest zabroniona . Konwencja obowiązuje od 1 grudnia 1999 r., na razie tylko 19 państw europejskich (Polska nie jest jeszcze stroną tej Konwencji, choć już ją podpisała w 1999 r.) pl.wikipedia.org/…awach_człowieka_i_biomedycynie

Zgodnie z postanowieniami paragrafu 4 artykułu 33...."jakakolwiek interwencja medyczna prowadząca do modyfikacji dziedzicznego genomu jest zabroniona".

Osoba, na której przeprowadzany jest eksperyment, musi wcześniej podpisać dokument wskazujący szczegółowy skład danego leku, jego natychmiastowe skutki i możliwe skutki uboczne. Potwierdzasz, że przeczytałeś, zostało Ci to wyjaśnione, wszystko zrozumiałeś i zgadzasz się na otrzymanie przedmiotowego produktu.
Będą sprzeciwiać się temu, że we francuskim ustawodawstwie nie ma konkretnego rozdziału poświęconego tak zwanym „szczepionkom”, co jest oczywiste, ponieważ w tamtym czasie wszyscy, z wyjątkiem niektórych pionierów naukowców, uważali, że genom ludzki nigdy nie może zostać zmodyfikowany. ani manipulowane przez nożyczki proteinowe wynalezione w 2015 roku.
Nie zmienia to niczego w stosunku do ogólnej zasady Konwencji z Oviedo: jakakolwiek interwencja medyczna prowadząca do modyfikacji dziedzicznego genomu jest zabroniona.
Czy szczepienie jest interwencją medyczną? Tak. Czy laboratoria planują wstrzyknięcie mRNA w celu zmodyfikowania zachowania DNA? Tak. Więc jest to zabronione. L'Imprécateur

Więcej informacji :
Konwencja o ochronie praw człowieka i godności człowieka wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie (STE nr 164) została otwarta do podpisu 4 kwietnia, 1997 w Oviedo (Hiszpania).
Niniejsza Konwencja jest jedynym wiążącym międzynarodowym instrumentem prawnym służącym do ochrony praw człowieka w dziedzinie biomedycznej.
Zawiera zasady wypracowane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka w dziedzinie biologii i medycyny.
Niniejszy tekst jest konwencją ramową, której celem jest ochrona godności i tożsamości wszystkich istot ludzkich oraz zagwarantowanie wszystkim, bez dyskryminacji, poszanowania ich integralności oraz innych podstawowych praw i wolności w odniesieniu do zastosowań biologii. i medycyny.
Ustanawia podstawowe zasady mające zastosowanie do codziennej praktyki lekarskiej i za taką uznano w Europejskim Traktacie o Prawach Pacjenta. Zajmuje się również w szczególności badaniami biomedycznymi, genetyką oraz przeszczepami narządów i tkanek.
Postanowienia Konwencji zostały rozwinięte i uzupełnione w Protokołach Dodatkowych dotyczących określonych dziedzin.
Traktaty Rady Europy, Konwencja Oviedo, Status podpisów i ratyfikacji, Protokół dodatkowy w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich
Dodatkowy protokół związany z przeszczepami narządów i tkanek pochodzenia ludzkiego
Dodatkowy protokół dotyczący badań biomedycznych, Dodatkowy protokół dotyczący testów genetycznych do celów medycznych.

Traktaty Rady Europy
Konwencja Oviedo Status podpisów i ratyfikacji
Protokół dodatkowy w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich
Dodatkowy protokół związany z przeszczepami narządów i tkanek pochodzenia ludzkiego
Dodatkowy protokół dotyczący badań biomedycznych
Dodatkowy protokół dotyczący testów genetycznych do celów medycznych
Powiązane dokumenty
Etat des signatures et ratyfikacje (STCE 164, STCE 186, STCE 195, STCE 203)
Bureau des Traités du Conseil de l'Europe
Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STCE 164)
Travaux préparatoires de la convention
Dodatek I (w języku angielskim)
Dodatek II (w języku angielskim)
Protocole addnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains (STCE 168)
Protocol addednel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine, sur la transplantation d'organes et de Tissus d'origine humaine (STCE 186)
Protocole addnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine, relatif à la recherche biomédicale (STCE 195)
Protokół dodatkowy do Konwencji sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins medicales (STCE 203)
Rec (2003) 10 sur la xénotransplantation et son Exposé des motifs
Rec (2004) 10 w odniesieniu do ochrony droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux
Zalecenie Rec (2006) 4 sur la recherche utilisant du matériel biologique d'origine
Źródła: nouveau-monde Minurne Résistance