Clicks200

Chcem aby každý

11. septembra 2021 - Ježišove slová k nám

Chcem aby každý, mladý i starý, Ma Poznal Reálne. Nikto nie je vynechaný. Nikoho Neuprednostňujem ani Neukracujem. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu za každého z Lásky, S Mojou Krvou, Na Kríži. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby ste sa všetci Kajali, aby ste mali Nádej na Večný Život na Konci. Nemám Žiadnu Radosť zo smrti hriešnika. Z tohto dôvodu stále Volám hriešnikov k Pokániu, pretože nebude Žiadna Milosť bez pravého ľutujúceho Pokánia. Každý musíte Hľadať Život a Nie smrť. Pokánie Vedie k Večnému Životu. Preto Chcem, aby ste každý-každá boli Uzmierení a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja, pretože Ja Som jediný Záchranca, Mesiáš sveta, bezo Mňa nebude Žiadny Pokoj vo svete, iba virvar. Tí, ktorí sú v Pokoji So Mnou, budú Mať a Zažívať Môj Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru. Chcem, aby ste všetci boli vždy v Pokoji So Mnou.

Nie je to o mŕtvych náboženských praktikách. Mnohí O Mne iba Vedia, z čítania a z počúvania od iných ľudí. Preto im chýba pravé Poznanie O Mne, Nepočujú Ma Ani Neprijímajú Odo Mňa. Vyznávajú Ma len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko Odo Mňa. Uctievajú to, čo Nepoznajú. Preto chcem od každého, aby ste mali váš vlastný Osobný Vzťah Lásky So Mnou, S Tým, O Ktorom to celé je. Chcem od každého, aby ste Ma Poznali, Toho, V Ktorého Veríte a Uctievate, Reálne. Nechcem vám byť Cudzincom. Chcem od vás, aby ste Zažívali Moju Lásku Reálne. Chcem Povedať každému Osobne, že vás Milujem a Starám sa o vás. Chcem aby ste každý-každá Kráčali So Mnou v Jednote, v Týchto Posledných Dňoch. Chcem aby každý Naslúchal, Poslúchal a Nasledoval Ma, jedine Moju Cestu, tak ako vás Usmerňujem a Vediem Ja Osobne, každý krok Cesty, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli. Mám Plán a Účel s každým jedným-s každou jednou z vás. Buďte Ochotní robiť si vašu časť, ako to Ja Chcem a Kedy Chcem, pretože Ja nikoho Nenútim. Každý jeden sa musíte úplne Poskytnúť Mne a Mojej Autorite. Zaprite sa, zdvihnite váš kríž, každý deň a Nielen v niektoré dni, keď to chcete alebo keď to tak pociťujete a Nasledujte Ma, Moju Cestu, až do úplného Konca. Moja Vôľa buď Učinená, Nie vaša vlastná alebo vôľa kohokoľvek iného. Chcem aby ste každý-každá boli v Mojej Dokonalej Vôli. Moja Vôľa buď Učinená na Zemi, tak ako je ona v Nebi. Toto je Mi Potešiteľné a Chcem, aby ste každý-každá boli Potešiteľní Mne a Hodní Mňa, aby ste Zdedili Moje Večné Kráľovstvo na Konci, pretože Koniec to oznámi.

youtube.com/watch?v=ezqW8K7zNPQ
Public domain