22Cecylia
310

Petycja w sprawie wycofania zmian przepisów dotyczących edukacji domowej z projektu ustawy "Prawo oświatowe"

Apel do wszystkich ludzi „dobrej woli” o poparcie petycji w sprawie wycofania - krzywdzących odpowiedzialne polskie rodziny – zmian przepisów dotyczących edukacji domowej z projektu ustawy „Prawo oświatowe”.

16 września br. Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska, przedstawiła kompleksowy projekt ustawy „Prawo oświatowe”. Znalazły się w nim, niestety, także propozycje destrukcyjnych zmian dotychczasowych przepisów w sprawie „edukacji domowej”.

Owe, wciąż obowiązujące przepisy, choć wcale nie doskonałe, zapewniały polskim rodzicom możność realizacji ich konstytucyjnego, afirmowanego m.in. przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, Kartę Praw UE, a także Stolicę Apostolską, prawa do nauczania swoich dzieci, bez korzystania z pomocy szkół.

Przepisy te stanowią jednocześnie efekt 25 lat (od czasu wprowadzenia niekomunistycznej ustawy o systemie oświaty) prawdziwie społecznej współpracy Polaków co do pozytywnego dla rodzin, które świadomie wybierają tę formę rodzinnej edukacji, kształtu przepisów prawa. I oto teraz „dobra zmiana” w polskiej oświacie ma zrujnować cenny dla obywateli dorobek, także poprzedniego (wraz z koalicjantami) rządu Prawa i Sprawiedliwości, przez pierwszy wielki krok obecnych władz w kierunku „przywiązania dziecka do ziemi”, poprzez odebranie rodzicom prawa do swobodnego wyboru szkoły, z którą chcą współpracować.

Podobno konieczna jest kontrola państwa nad „takimi”, nazbyt samodzielnymi rodzinami i niepublicznymi szkołami, a żądają tego też władze polskich samorządów. To, niestety, etatyzm folgujący też niskim, partykularnym interesom samorządów!

Jeśli uznajecie Państwo prawo polskich rodziców i dzieci do odpowiedzialnej, nie ograniczanej przez bezzasadne przepisy, edukacji domowej, poprzyjcie moją, pierwszej „absolwentki domowego nauczania” w naszej ojczyźnie, inicjatywę petycji w tej sprawie do Pani Premier Beaty Szydło!

Z poważaniem

Emilia Budajczak

Tu można podpisywać:
www.citizengo.org/pl/37307-szanowna-pani-premier

Adresat/Adresaci petycji: Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło
Szanowna Pani Premier,

Na konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny pt. "Przyszłość i zdrowie polskiej rodziny" w Grodzisku Mazowieckim, 15 maja 2016 r., mówiła Pani Premier, że to dzięki rodzinom buduje się przyszłość naszej ojczyzny, że państwo docenia trud bycia rodzicem, trud posiadania, trud wychowania dzieci, że rodzina to jest coś najbardziej wartościowego, "najwspanialsza rzecz, jaka może się w życiu przytrafić".

Powiedziała Pani Premier również, że musicie zawsze robić wszystko, by rodziny czuły się w Polsce bezpieczne.

Podziękowała także Pani Premier "wszystkim wspaniałym polskim rodzinom, które na co dzień swoim życiem poprzez bycie ze sobą, poprzez swoją miłość pokazują i udowadniają, że rodzina to jest coś wspaniałego" i zaznaczyła, że rodzina zasługuje na to, aby państwo dołożyło wszelkich starań, by dbać i pamiętać o niej.

Tymczasem w MEN, kierowanym przez Panią Minister Annę Zalewską, został przygotowany projekt ustawy „Prawo oświatowe”, mający wprowadzić zmiany przepisów dotyczących edukacji domowej, które negatywnie odbiją się właśnie na rodzinach!

Uprzejmie zatem proszę Panią Premier o usunięcie z projektu ustawy „Prawo oświatowe” wszystkich szkodliwych zmian dotychczasowych przepisów odnośnie edukacji domowej, które pozytywnie regulowały jej kwestie, ponieważ edukacja domowa jest wspólną edukacją rodziców i dzieci z korzyścią dla dobra całego naszego społeczeństwa!

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]