Varovanie
11.2K

Předkládají přede Mne urážlivé hříchy

Poselství Ježíše ze dne 15. února 2013 v 22.10. U MÉHO OLTÁŘE JE NEPŘIJATELNÝ SŇATEK DVOU LIDÍ STEJNÉHO POHLAVÍ Má vroucně milovaná dcero, tato mise …
Rosllynn
Stačí otevřít Bibli a přečíst si, co se stalo s městy Sodoma a Gomora. A proč. Hřích homosexuality patří mezi hříchy, které jsou Bohu zvlášť odporné. Sodoma a Gomora byla zamořená tímto hříchem. Přišel trest. Žádný hřích není v Božích očích přijatý. Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Kdo nechce ztratit svou duši a strávit věčnost v pekle, měl by se snažit poznat pravdu, neustále …More
Stačí otevřít Bibli a přečíst si, co se stalo s městy Sodoma a Gomora. A proč. Hřích homosexuality patří mezi hříchy, které jsou Bohu zvlášť odporné. Sodoma a Gomora byla zamořená tímto hříchem. Přišel trest. Žádný hřích není v Božích očích přijatý. Bůh miluje hříšníka, ale nenávidí hřích. Kdo nechce ztratit svou duši a strávit věčnost v pekle, měl by se snažit poznat pravdu, neustále se očišťovat od hříchu a obracet se k Bohu. Neumíme nehřešit, to však neznamená přijmout hřích. Naopak. Neustále se musíme snažit se ho zbavit. Hřích totiž staví mezi Boha a nás zeď. Odděluje nás od Boha. Hřešit znamená poslechnout ďábla a přibližovat se k němu. Proto je hřích tak nebezpečný.