Clicks2.7K
Radek33
1

Dusze Czyśćcowe:"Szatan widzi nasze uczynki,słyszy,obserwuje.Nie zna naszych myśli,oprócz tych,które..."

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem spotykała się z odmową. Od 1940 r. zaczęła mieć widzenia dusz czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne.

Teolodzy i psychiatrzy wielokrotnie badali Marię Simmę i nie dopatrzyli się śladów oszustwa czy choroby psychicznej.

W rozmowie z dziennikarzem Nickiem Eltzem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje przesłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu ciepiących.


Dlaczego szatan istnieje?
Maria Simma:Bóg chciał wystawić swoich aniołów na próbę,a gdy tak uczynił niektórzy z nich pod dowództwem Lucyfera,w swojej pysze powiedzieli Bogu "nie".Sam Lucyfer był najpiękniejszym i najinteligentniejszym ze wszystkich aniołów,chciał by wszystko działo sie wg jego woli,a nie woli Bożej,

Czy piekło istnieje w takiej formie jak mówiły starsze pokolenia?
-Tak,istnieje.

Co może doprowadzić do definitywnej utraty duszy?
-Gdy w sercu zagości uparte ,aroganckie i pełne pychy odrzucenie łask i miłości,którą jesteśmy obdarzani i jeśli ta zatwardziałośc pozostanie aż do śmierci.Chodzi o miłość nie tylko do Boga ale i innych ludzi.

Jakie są konsekwencje praktyk okultystycznych?
-Wszystko zależy od kilku rzeczy.Istnieje wielka różnica między tym czy ci ludzie wiedzą że to wszystko pochodzi od szatana czy angażują się całkowicie naiwnie w niewiedzy i niedojrzałości.Jeśli postępują świadomie konsekwencje będą dotkliwe,jeśli nie mniej surowe,ale w obu przypadkach ten grzech musi być bezzwłocznie wyznany,a przy spowiedzi opisany szczegółowo i nazwany po imieniu.Im głębsze było zaangażowanie w okultyzm ,tym większe musi być doświadczenie spowiednika.Obawiam się że wielu dzisiejszych księży nie ma pojęcia o tych kwestiach,a jeszcze inni sami się angażują w okultyzm.W ich przypadku konsekwencje będą niewypowiedzianie dotkliwe.

Czy szatan kiedykolwiek oszukał panią podszywając się pod duszę czyśćcową?
-Zdarzyło się coś takiego.Mój kapłan zawsze napominał mnie,bym przyjmowała każdą duszę,nawet jeśli potrzebuje wielkiego cierpienia.Ale raz pojawiła się dusza i powiedziała bym innej nie przyjmowała,która miała przyjśc jako następna.Zapytałam dlaczego.Odpowiedziała że nie wytrzymam cierpienia,którego ona potrzebuje.To dlaczego Pan pozwoliłby jej do mnie przybyć -spytałam."Bóg sprawdzi cię ,czy jesteś posłuszna czy nie!Byłam smutna i zdezorientowana a zawsze wtedy modlę się do Ducha świętego.Wtedy dotarło do mnie że to moze być Zły.Sięgnęłam po wodę swięconą i rozkazałam ,by w imię Pana Jezusa odszedł ,i szatan zniknął.

Jak silny jest szatan i do jakiego stopnia jesteśmy chronieni przez naszego Anioła Stróża?
-Ta ochrona jest bardzo silna.Bez niej szatan zabiłby nas wszystkich bardzo szybko.

Co mami i popycha współczesnych ludzi do okultzymu?
-Początkowo okultyzm przyciąga przez jakieś atrakcyjne i pozornie niewinne opakowanie,które otwiera ludzi na takie doświadcznia.Dzisiejsza telewizja jest odpowiedzialna za znaczną część tego grzechu.Stała się ona ołtarzem 95% dzisiejszych salonów zachodnich domów.Telewizja nieustannie bombarduje pokusami pieniędzy,materializmu,seksu,przemocy i władzy.Ponadto często pokazuje się w niej praktyki okultystyczne jako gry i niewinną zabawę obiecującą wielkie rzeczy.Współczesna muzyka jest również takim zagrożeniem,od którego zaczyna się proces brnięcia w okultyzm.
Rodzice które pozwalają oglądać cały dzień dzieciom telewizję oddają swoje dzieci szatanowi szybko i skutecznie.To nie jest też tak,że cała telewizja to zło,nie należy tego tak rozumieć.Jednak szybko staje się czymś złym jeśli rodzice jej ściśle nie kontrolują.


Czy może pani powiedzieć coś konkretnie o szatanie i jego współczesnych działaniach?
-Szatan nigdy wcześniej nie był tak silny i aktywny jak dziś.Żaden inny wiek nie dorównałby XX wiekowi pod względem apostazji,morderstw,żądzy pieniądza,władzy,braku przebaczenia i modlitwy.XX wiek-to szatański wiek!Jego wysoki poziom aktywności jest spowodowany również tym,że jesteśmy u progu wielkiego wydarzenia,które będzie służyło nawróceniu ludzkości.On wie,że jego gra ,a on zawsze krzyczy najgłośniej przed zbliżającą się porażką.

Jak Bóg i my możemy być szczęśliwi w Niebie,skoro bliskie nam dusze są w piekle na zawsze?
-w Niebie wszystko ,ale to WSZYSTKO jest skoncentrowane na Bogu,a tego rodzaju problemy sa daleko za nami.Wszystko w Niebie jest czystą radością,chwałą i czystym pięknem.Nie ma oprócz tego nic co zakłóca ten stan,przez co nie ma w ogóle miejsca na smutki,zmartwienia czy poczucie straty.Obecność Boga jest taką mocą,że wszystko inne pozostaje w tyle i jest całkowicie wyeliminowane.

Co się dzieje z Aniołami Stróżami dusz,które zostały potepione?
-Podobnie jak Aniołowie dusz w czyśćcu wracają do Nieba,gdyż dostają tylko jedno takie zlecenie od Boga.

Czy piekło,podobnie jak czyściec i Niebo ma rózne poziomy?
-Tak,ma nieskończoną liczbę poziomów,najgorszy znajduje się na samym dnie

Czy szatanowi wolno nas atakowac w momencie śmierci?
-Tak,ale my również otrzymujemy łaskę bycia mężnymi wobec tych ataków,jeśli człowiek nie chce wpuścić szatana,jest on bezradny.

Szatan ma tak wielką moc,że ludzie mogą zadawać pytanie o róznice między szatanem a Bogiem.
-Każdy z nas może wybrać w każdej chwili,komu chce służyć.Musimy wołać i uciekać się do Boga we wszystkim,co robimy.Możemy zrobić wiele by zabezpieczyć się przed szponami szatana.Bóg zna nasze myśli,natomiast szatan nie,z wyjątkiem tych,które sam umieścił w naszych umysłach.Szatan robi duże postepy,widzi nasze uczynki,słyszy nas,obserwuje,odkrywa słabe punkty i atakuje.Milczenie zawsze przynosi wiele dobrego.Bóg pragnie abyśmy ciągle mieli świadomośc naszej grzesznosci i dzięki temu trwali w pokorze i milczeniu.Ucząc się milczenia zyskujemy możliwośc usłyszenia Boga.Milczenie z samym Bogiem już samo w sobie jest wielką modlitwą.
Tylko spowiedź powstrzymuje szatana od zdobywania wiedzy na temat naszych grzechów.Jeśli w czasie egzorcyzmu ktokolwiek z obecnych ma ma sumieniu jakieś nie wyznane grzechy,szatan często rzuca oskarżenie na tę osobę.Jeśli wszyscy są w stanie łaski -demony nie mogą nic powiedzieć.Bóg jest pokorny,cichy i łagodny.Szatan dumny,głośny i szorstki.Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga,a więc musimy ciągle walczyć o to,by być takimi jak On chce-w komunii z Nim.
Jedno z największych kłamstw wszechczasów to pogląd,że szatan nie istnieje.Nawet niektórzy współczesni księża głoszą takie nauki,utrzymując ,że opętania to choroby ciała i umysłu.Jakże naiwni,płytcy,głupi i zarozumiali są ludzie,którzy tak twierdzą!Szatan śmieje się z nich,a łóżka szpitalne znów się zapełniają.Wystarczy sprowadzić swiętych ksieży i doświadczonych świeckich a przekonamy się że zostaną uwolnieni z tych chorób.Szatan zwycieża dzieki temu,że wywołuje podziały.Bóg prowadzi nas w wolności i pokoju do niebieskiej chwały.
Szatan jest dziś wszędzie-w Kościele,w przepisach prawa,medycynie,prasie ,nauce,sztuce.Istnieje jednak obszar,gdzie wszystko jest jego grą-banki.


Wspomniała pani,że zwierzęta również potrzebują naszych modlitw.Jakich zwierząt najbardziej nienawidzi szatan?
-Szatan nienawidzi w szczególności psa,bo jest jak to się mówi"najlepszym przyjacielem człowieka".Ale nienawidzi on też każdego stworzenia które jest bliskie naszemu sercu.

Za co po śmierci ludzie są najbardziej karani?
-Wszystkie grzechy mogą zostać wybaczone oprócz bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu .Poza tym grzechy przeciwko miłości,wrogość,brak przebaczenia,oszczerstwa ,zniesławienia,obmowy,zatwardziałe serce,rozwody,brak żywej wiary,kiedy ktoś zwyczajnie nie chciał wierzyć,postępował wbrew niej.Rozwiązłość ,nieczystość i niemoralność.

Co dusze mówiły o reinkarnacji?
Dusze czyśćcowe powiedziały, że życie człowieka na ziemi jest tylko jedno i jest niepowtarzalne. Dlatego reinkarnacja jest wymysłem szatana, który pragnie ludzi wprowadzać w błąd i odciągać ich do Boga. Reinkarnację trzeba więc traktować jako diabelski trick i podstępną pokusę ojca kłamstwa.

Na podstawie książki::Uwolnijcie nas stąd!O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz"


(Autor książki chcąc szczególnie zadbać ,by wszystko w książce odpowiadało prawdzie ,zrobił trzy rzeczy:Najpierw poprosił teologów aby ją przeczytali tak krytycznie jak tylko możliwe.Żaden z nich nie zgłosił żadnej obiekcji.Następnie wziął książkę do egzorcysty słyszącym głosy i czującego fizycznie ,czy w ksiązce nic nie jest oszustwem,egzorcysta po modlitwie stwierdził że w książce nie ma nic złego.W końcu aby mieć absolutną pewnośc ,Maria Simma dostała pozwolenie aby zapytać się dusz w czyśccu ,czy zgadzają się z całą treścią ksiązki.Odpowiedź dusz brzmiała:"Nie mamy żadnych zastrzeżeń.")
+

Niemcy niegodnie przystępują do Komunii świętej. Zanikła świadomość grzechu.

PROBLEM DOTYCZY KWESTIONOWANIA ISTNIENIA ZŁA OSOBOWEGO, WYPIERANIA ISTNIENIA PIEKŁA, sZATANA, GRZECHU, BOGA - JAKO SĘDZIEGO, KTÓRY ZA DOBRE WYNAGRADZA, A ZA ZŁE KARZE..

SĄ TO WSZYSTKO OWOCE MODERNIZMU - ŚCIEKU HEREZJI WSZELAKIEJ, A REZULTATEM - GNIEW BOGA NA ŚWIĘTOKRADZTWO …
More
+

Niemcy niegodnie przystępują do Komunii świętej. Zanikła świadomość grzechu.

PROBLEM DOTYCZY KWESTIONOWANIA ISTNIENIA ZŁA OSOBOWEGO, WYPIERANIA ISTNIENIA PIEKŁA, sZATANA, GRZECHU, BOGA - JAKO SĘDZIEGO, KTÓRY ZA DOBRE WYNAGRADZA, A ZA ZŁE KARZE..

SĄ TO WSZYSTKO OWOCE MODERNIZMU - ŚCIEKU HEREZJI WSZELAKIEJ, A REZULTATEM - GNIEW BOGA NA ŚWIĘTOKRADZTWO i BLUŹNIERSTWO.