Clicks104
vi.news

Đức Hồng y Woelki chống lại Tổng giám mục Gänswein - Một việc không đáng khen ngợi

Vào tháng 07, cựu Giáo hoàng Benedict XIV đã viết một thông điệp, và đọc nó tại tang lễ của Hồng y Meisner tại Cologne. Trong đó ông đã gọi Giáo hội là một con thuyền "đầy đến mức gần lật". Tổng giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Benedict, đã nêu ra nhiều lần rằng thông điệp trên được viết dựa trên yêu cầu của Hồng y cấp tiến ở Cologne, ông Woelki.

Vào ngày 01 tháng 08, Tổng giáo phận Cologne phản bác lời nói trên, rằng ông Gänswein đã tự đến dự tang lễ với vai trò đại diện của Benedict, tại đây ông được hỏi rằng liệu ông có muốn phát biểu, chứ không phải là làm theo yêu cầu - theo như truyền hình quốc gia Đức WDR.

Tuy nhiên, vào ngày 03 tháng 08, Gänswein lại một mực khẳng định rằng Benedict XVI đã viêt thông điệp trên dựa trên yêu cầu đặc biệt của Hồng y Woelki.

Hình ảnh: Rainer Maria Woelki, © StagiaireMGIMO , CC BY-SA, #newsNalomlnyxt