Benedikt XVI., Deus caritas est (Boh je láska) #31c, 25. december 2005: „Okrem toho sa charita nesmie stať nástrojom zapájania sa do toho, čo sa dnes označuje za prozelytizmus. Láska je zadarmo; nekoná sa na dosiahnutie iných cieľov.“
Pod pojmom charita (lat. caritas) sa tu rozumie láska k blížnemu (preukazovaná skutkami). Benedikt XVI. píše, že láska k blížnemu nemôže byť nástrojom úsilia …More
Benedikt XVI., Deus caritas est (Boh je láska) #31c, 25. december 2005: „Okrem toho sa charita nesmie stať nástrojom zapájania sa do toho, čo sa dnes označuje za prozelytizmus. Láska je zadarmo; nekoná sa na dosiahnutie iných cieľov.“
Pod pojmom charita (lat. caritas) sa tu rozumie láska k blížnemu (preukazovaná skutkami). Benedikt XVI. píše, že láska k blížnemu nemôže byť nástrojom úsilia vyviesť blížneho z jeho falošného náboženstva, ktoré ho privedie do pekla, ak sa neobráti. Toto znamená, že prozelytizmus/obracanie nekatolíkov na katolícku vieru nie je prejavom charity/lásky k blížnemu. To je totálna heréza a je to to isté, čo úplne otvorene hlása heretik František. Benedikt XVI. odmietol prozelytizmus a ekumenizmus návratu aj inokedy. Herézy Benedikta XVI.
Unam Sanctam SK

Prvá encyklika Benedikta XVI. odmieta prozelytizmus ako neláskavý

Čítajte viac Nedávnych heréz Benedikta XVI. (EN) Benedikt XVI., Deus caritas est #31c, 25. december 2005: „Okrem toho sa charita nesmie stať nástro…
Unam Sanctam SK
Pápež Pius XI, Mortalium Animos #9, 6. január 1928: „Každý vie, že samotný Ján, apoštol lásky, ktorý, zdá sa, vo svojom Evanjeliu odhaľuje tajomstvá Svätého Srdca Ježišovho a ktorý nikdy neprestal vštepovať pamätiam svojich nasledovníkov nové prikázanie ‘Milujte sa navzájom,’ celkom zakázal akýkoľvek styk s tými, ktorí vyznávali zohavenú a poškodenú formu Kristovho učenia: ‘Ak k vám niekto …More
Pápež Pius XI, Mortalium Animos #9, 6. január 1928: „Každý vie, že samotný Ján, apoštol lásky, ktorý, zdá sa, vo svojom Evanjeliu odhaľuje tajomstvá Svätého Srdca Ježišovho a ktorý nikdy neprestal vštepovať pamätiam svojich nasledovníkov nové prikázanie ‘Milujte sa navzájom,’ celkom zakázal akýkoľvek styk s tými, ktorí vyznávali zohavenú a poškodenú formu Kristovho učenia: ‘Ak k vám niekto prichádza a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.’ (2 Jn 10)... Základom tejto lásky/charity je viera čistá a neporušená...“