mk2017
1266
marta1012
To masońscy i żydowscy duchowni znieśli datę uroczystości Chrystusa Króla, przełożyli na ostatnią niedzielę listopada. Zamysł był taki by zniweczyć przyjście Króla i utworzyć wieczną szczęsliwość na ziemi gdzie lew będzie leżał obok niemowlęcia itd i dopiero nastąpi koniec. Po prostu brak wiary.