Anna Krátka
Je tá vlajka úradmi oficiálne uznaná za vlajku istej skupiny osôb,alebo je to handra?

idnes.cz/….A191220_063129_zahranicni_aug
Anna Krátka
freeglobe.cz/…tu-aneb-jak-znicit-rodinu.aspx
Publikováno: 25.4.2012 | starší článok

Leninské aspirace Evropského parlamentu aneb Jak zničit rodinu

K cílům marxismu-leninismu patřila i destrukce manželství.
EP přijal usnesení o rovnoprávnosti žen a mužů, jež napravuje, co Stalin pokazil.
Evropský parlament (EP) přijal 13. března usnesení o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii. Odvolává se …More
freeglobe.cz/…tu-aneb-jak-znicit-rodinu.aspx
Publikováno: 25.4.2012 | starší článok

Leninské aspirace Evropského parlamentu aneb Jak zničit rodinu

K cílům marxismu-leninismu patřila i destrukce manželství.
EP přijal usnesení o rovnoprávnosti žen a mužů, jež napravuje, co Stalin pokazil.
Evropský parlament (EP) přijal 13. března usnesení o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii. Odvolává se v něm mimo jiné na zprávu Agentury pro základní práva o homofobii, transfobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a pohlavní identity z roku 2010. EP v usnesení požaduje větší zapojení žen do pracovního procesu, aby do roku 2020 bylo dosaženo jejich 75procentní zaměstnanosti.
Tímto svým usnesením se EP jako by snažil naplnit jeden z ambiciózních cílů původního marxismu-leninismu – destrukci manželství a rodiny. Karel Marx v Komunistickém manifestu píše, že se žena stala v manželství pouhým „nástrojem produkce“. Bedřich Engels tvrdí: „Muž je v rodině buržoazií, kdežto žena proletariátem.“ Proto musí být monogamní rodina odstraněna jako součást takzvaného vykořisťovatelského společenského řádu.

Engels dále říká: „Když žena plní své povinnosti v soukromé službě rodině, je vyloučena z veřejné produkce, nemůže vydělávat. Chce-li se účastnit veřejné produkce a samostatně vydělávat, nemůže plnit své rodinné povinnosti.“ A navíc považuje nerozlučitelnost manželství, jak ho hlásá křesťanství, za „formu zotročení ženy“.
Některé body
I Lenin požadoval osvobození „od plotny a plínek“. Propagoval plnou sexuální svobodu s možností ženy libovolně střídat partnery, což jí prý zajistí nezávislost na muži.
Tyto zásady byly důsledně uskutečňovány krátce po bolševické revoluci v roce 1917 formou dekretů umožňujících rozvody bez udání důvodu a rozvodového řízení. V roce 1920 legalizovala sovětská vláda jako první na světě umělý potrat a výchova dětí se přesunula pod přímé ideologické i administrativní řízení stranou a státem.
SSSR stál také v prvních letech své existence v popředí snah o zrovnoprávnění homosexuálních vztahů. Od libertinského pojetí sexuality ve veřejném životě ustoupil až Josif Vissarionovič Stalin, jenž si začal uvědomovat jeho ničivé dopady na společnost a stát. I proto ho současná neomarxistická levice považuje za zrádce původních ideálů komunistické revoluce.
Co před lety Stalin pokazil, se dnes snaží napravit Evropský parlament (EP) a Evropská unie jako celek. V usnesení EP se například uvádí:
„Vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou právy lidskými, měla by být zaručena pro všechny ženy bez ohledu na jejich status, věk, sexuální orientaci nebo etnický původ“ (bod R).
„Rodiny v EU jsou různé a zahrnují sezdané, nesezdané a registrované rodiče, rodiče různého pohlaví a rodiče stejného pohlaví, rodiče samoživitele a pěstouny, kteří si zaslouží stejnou ochranu v rámci vnitrostátního a evropského práva“ (bod T).
„Vyzývá Evropskou komisi (EK) a členské státy EU, aby vypracovaly návrhy pro vzájemné uznávání občanských svazků a rodin stejného pohlaví v celé Evropě mezi zeměmi, které již v tomto ohledu mají příslušnou platnou legislativu“ (bod 5).
„Vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy přijaly restriktivní definici pojmu ,rodina‘ s cílem upřít právní ochranu párům stejného pohlaví a jejich dětem; připomíná, že právo EU je v souladu s Listinou základních práv Evropské unie uplatňováno bez diskriminace na základě pohlaví či sexuální orientace“ (bod 7).
„Znovu opakuje svoji výzvu EK, aby předložila plán rovnosti pro lesbičky, homosexuály, bisexuály a transsexuály podobný tomu, jenž se zabývá dosažením rovnosti žen a mužů“ (bod 69).
V usnesení se používají pojmy, jako je „sexuální autonomie a autonomie v oblasti reprodukčního zdraví“ (bod 45) a „sexuální orientace“ (bod 62). Zmiňuje „bezpečné a legální přerušení těhotenství“ a „trvá na tom, že ženy musejí mít kontrolu nad svými sexuálními a reprodukčními právy a přístup k finančně dostupné kvalitní antikoncepci“ (bod 47). Jako prevenci HIV/AIDS doporučuje „důraznější sexuální výchovu a volný přístup ke kondomům a k testům na HIV“ (bod 48).
Vítězná odnož komunismu?
Usnesení se odkazuje na zprávu EK z 3. října 2008 o provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti předškolního věku. O co jde?
Evropská rada na svém zasedání v Barceloně v březnu 2002 vyzvala členské státy EU, aby „odstranily překážky účasti žen na trhu práce a s přihlédnutím k poptávce po zařízeních péče o děti a struktuře nabídky těchto služeb na vnitrostátní úrovni a usilovaly o to, aby do roku 2010 byly schopny poskytovat péči pro nejméně 90 procent dětí ve věku od tří let do věku povinné školní docházky a pro nejméně 33 procent dětí mladších tří let“.
Usnesení opakuje svou výzvu z roku 2011 navrhnout do roku 2012 právní předpisy, včetně kvót, s cílem zvýšit zastoupení žen v řídících orgánech podniků do roku 2015 na 30 a do roku 2020 na 40 procent. Je na místě se ptát, zda komunismus studenou válku opravdu prohrál. Není to spíše tak, že mezi vítěze studené války patří i jeho vitální odnož, jíž se paradoxně lépe dařilo ve „svobodném světě“ než v zahnívajících vodách reálného socialismu?
One more comment from Anna Krátka
Anna Krátka
christianitas.sk/…ra-by-mohla-vyvolat-revoluciu/

Nový proletariát“
Proletariát predchádzajúcich storočí ako subjekt revolúcie už neexistuje. Nie div, že všetky moderné doktríny usilujúce sa o novú sociálnu revolúciu hľadajú nové subjekty a „utláčané triedy“, v mene ktorých budú naďalej vykonávať svoje činnosti a agitáciu. V dvadsiatom prvom storočí sa také revolučné teórie na jednej strane …More
christianitas.sk/…ra-by-mohla-vyvolat-revoluciu/

Nový proletariát“
Proletariát predchádzajúcich storočí ako subjekt revolúcie už neexistuje. Nie div, že všetky moderné doktríny usilujúce sa o novú sociálnu revolúciu hľadajú nové subjekty a „utláčané triedy“, v mene ktorých budú naďalej vykonávať svoje činnosti a agitáciu. V dvadsiatom prvom storočí sa také revolučné teórie na jednej strane radikalizujú a na druhej strane nachádzajú úplne nové oblasti činnosti.
„Zakliatym ľudom zeme“ dneška sú migranti, členovia komunity LGBT, ženy, ľudia inej farby pleti (BLM – Black Lives Matter). Revolúcia však ide nad rámec ľudského druhu. Máme tu predsa „boj za práva zvierat“ a v poslednej dobe za „práva stromov“. Musíme počkať na ďalšiu… „Internacionálu“.
Dokonca aj starí komunisti sa týmto novým požiadavkám dokonale prispôsobili. V krajinách, kde takéto strany ešte existujú, na ich portáloch nájdeme podporu pre migrantov, gayov, lesbičky, transsexuálov, feminizmus, environmentalistov a antirasistov. Komunizmus sa teoreticky zrútil, ale jeho epigoni dokonale zapadli do novej reality „revolučného pokroku“. Možno je červená farba ich zástav zakrytá zelenou… Väčšina týchto moderných „revolučných teórií“ je absolútny nezmysel. V takom prípade pravdepodobne počítajú s tým, že „z kvantity sa nakoniec stane kvalita“.
Myšlienka globálnej revolúcie
Na okraj vytvárania nových teórií revolúcie stojí za zmienku myšlienka globálnej revolúcie, v ktorej proti sebe má stáť na každej strane polovica ľudstva. Zdá sa, že táto vízia svojím rozmachom prekonáva väčšinu ostatných nápadov. Teória vychádza z ideológie LGBT, konkrétne z písmena L ako lesbičky. Je to tiež príklad toho, že LGBT je ideológia, hoci jej predstavitelia to vehementne popierajú.
Vo Francúzsku vyšla koncom septembra kniha „Lesbian Genius“, ktorá je akýmsi „antimužským“ manifestom. Jej autorkou je radikálna feministka Alice Coffinová. Teda „feministická revolúcia“ má svoj nový manifest, ktorý vyzýva ženy do vojny s mužmi. V takejto konfigurácii môžu zostať „neutrálni“ iba „transvestiti“ (a „transvestitky“ :-). Žarty však dajme bokom, pretože cesty totálneho feminizmu vedú do oblastí nebezpečného delenia ľudí a spoločnosti už ani nie podľa „tried“, ale podľa pohlavia.
Alice Coffinová sa narodila v roku 1978 v Toulouse. Je feministka a tzv. LGBT novinárka. Je taktiež „aktivistka“, spoluzakladateľka Európskej lesbickej konferencie a Asociácie novinárov LGBT (AJP). Jej „manifest“ pod názvom „Lesbický génius“ vydalo 30. septembra vydavateľstvo „Grasset“. U Marxa svet „obchádzalo strašidlo komunizmu“, podľa Coffinovej ho obchádza strašidlo „lesbizmu“, ktoré má zvrhnúť patriarchálnu spoločnosť.
Podľa jej názoru muži udržiavajú od úsvitu dejín systém, v ktorom práve oni sú „všadeprítomní vo všetkých oblastiach“. Teraz sa to lesbičky chystajú zmeniť. Coffinová považuje dejiny homosexuality za činy „anarchistov, revolucionárov a delikventov“. To oni zmenia svet. „Máme moc, aby sme týchto ľudí pripravili o kyslík, zrak a sluch zvyšku sveta bez fyzickej eliminácie.“
Autorka spomína na svoje aktivity uskutočňované od roku 2008 v rámci feministickej skupiny „La Barbe“. Boli to útoky na konkrétnych ľudí (napr. na publicistu Eric Zemmour), „nálety“ na pravicové konferencie a rad ďalších útokov, ktoré porušovali právne normy. Coffinová je „ospravedlnená“, pretože chce „žiť vo svete bez falusov“, vytlačiť polovicu utláčajúceho ľudstva a nechce mať rodinu. V roku 2018 hovorila v televízii o tom, že keď „nemám muža, nie som znásilňovaná, bitá a zabíjaná“.
Nemajú rady ľudí
Možno má Alice Coffinová nezahojené rany z detstva. Chcela byť Andrejom, ale nakoniec zistila, že nie je transrodová, ale lesbička. Rýchlo vstúpila do politiky. Stala sa členkou Mestskej rady za Stranu zelených v Paríži (EELV), ale sama hovorí, že si vyberá iba spoločnosť žien. Píše: „Už nečítam mužské knihy, už nepozerám ich filmy, už nepočúvam ich hudbu.“
Kniha manifest 42-ročnej aktivistky takmer šokuje svojou nenávisťou voči človeku a voči všetkým mužom. Je to možno epigónstvo poľského filmu Sexmisia, ide však ďaleko za hranice komédie a keď sa v ňom uvádza, že každý muž je nepriateľom, nie je to iba dialóg z nejakého filmu. Je presvedčená, že muži by mali odčiniť svoje „zločiny“, musia opustiť riadiace funkcie v spoločnostiach a odovzdať ich ženám. Mali by byť tiež vylúčení z procesu počatia dieťaťa, a najlepšie aj z jeho výchovy. Režisér filmu Machulski pravdepodobne nepredpokladal, že sa stane takmer „prorokom“. Najzaujímavejšie však je, že táto revolucionárka pracuje v… Katolíckom inštitúte v Paríži.
LGBT je však ideológia a navyše odporná
Alice Coffinová je dôkazom toho, že LGBT nie je iba o ľuďoch, ale aj o ideológii a to ideológii, ktorá vedie k extrémom a radikalizmu. Treba však povedať, že aj Francúzska revolúcia bola spočiatku menšinovou ideou. Ľavičiari radi opakujú vetu Mahátmu Gándhího: „Najskôr ťa ignorujú. Potom sa z teba smejú. Neskôr s tebou bojujú. A nakoniec vyhráš.“ Heslo svedčí mnohým súčasným „progresívcom“. Zatiaľ „lesbická revolúcia“ prebieha za účasti hŕstky aktivistov, ale jej prízrak už čoskoro môže strašiť po svete. „Revolučný lesbizmus“ to nie je iba Francúzsko, ale predovšetkým USA, ale aj Brazília a ako kolíska Femenu dokonca aj Ukrajina.
Pre Alice Coffinovú sú muži samé zlo. Jej cieľom je zničenie idey „Všemohúceho Otca“, ktorý učí morálne hodnoty, a zničenie patriarchátu. Cesta k tejto revolúcii má viesť aj cez odsunutie mužov zo žurnalistiky, filmu a politiky, pretože tieto profesie sú „nositeľmi mužskej moci“. Vyzerá to zaujímavo, pretože táto variácia ľavicového šialenstva hovorí o rozpútaní vojny s… polovicou ľudstva.
Umelci za „pokrok“
Nápady Coffinovej nie sú náhodný prelud. Dočítal som sa, že poľská nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Olga Tokarczuková iniciovala nový projekt s názvom Ex-centrum zameraný na vedcov, umelcov a kurátorov, ktorého cieľom je „zamýšľať sa nad koncom sveta v podobe, v akej ho poznáme, a nad svetom budúcnosti“ a taktiež hľadať nové pojmy na opísanie novej reality.
Je pravda, že má ďaleko od radikálneho feminizmu a dokonca v nadácii pracuje aj jej manžel a syn, takže nevylučuje ani mužov, ale keď čítam, že cieľom projektu je pripravovať svet, ktorý môže vzniknúť „na troskách toho starého“, nepochybujem o tom, že predzvesť „revolúcie“ sa stane úplne reálnou. Okrem toho sa na projekte podieľajú takí „progresívci“ ako Agnieszka Hollandová, Marian Turski, Anda Rottenbergová a Zbigniew Mikołejko, expert na náboženstvo z čias Poľskej ľudovej republiky. Majú hľadať „v chaose súčasnosti“ „procesy a javy, ktoré budú mať vplyv na formovanie budúceho sveta“. Prečo im nedať manifest pani Coffinovej práve teraz?
Libor Halik
Logicky ta mjr. JUDr. L. Pilná je velmi pravděpodobně lesba, či bisexuálka, nebo zednářka (slobodomurka) čili satanistka. Jako kněz vyhlašuji: "Ať ji Bůh zkrotí svou všemohoucí mocí na přímluvy neposkvrněné Panny Marie, patronky Slovenska!"
Anna Krátka
Tu je to jasne napísané,že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo dňa 29.1.2015 UZNESENIE : "Boj proti netolerancii a diskriminácii v Európe, s osobitným zameraním na kresťanov".

Kresťania zachovávajú 10 Božích prikázaní.Je to pilier ich viery.
6.prikázanie NEZOSMILNÍŠ sa týka praktizovania homosexuálneho života osôb rovnakého pohlavia.

Osoby zo združenia Dúha urazili svojim správaním …More
Tu je to jasne napísané,že Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo dňa 29.1.2015 UZNESENIE : "Boj proti netolerancii a diskriminácii v Európe, s osobitným zameraním na kresťanov".

Kresťania zachovávajú 10 Božích prikázaní.Je to pilier ich viery.
6.prikázanie NEZOSMILNÍŠ sa týka praktizovania homosexuálneho života osôb rovnakého pohlavia.

Osoby zo združenia Dúha urazili svojim správaním celú katolícku cirkev.
Zosmiešnili sochu pápeža Jána Pavla II.,ktorý bol vyhlásený za svätého.

intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=23&report=15
text bol preložený cez translator

Great News: rezolúciu Rady Európy proti netolerancii voči kresťanom v Európe

Dňa 29.januára 2015, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo uznesenie: "Boj proti netolerancii a diskriminácii v Európe, s osobitným zameraním na kresťanov". Observatórium víta rezolúciu ako dôležitý krok správnym smerom. Uznesenie bolo prijaté 67 hlasmi za, 2 proti a 15 sa zdržalo hlasovania.
Rozlíšenie sa uvádza, so zameraním na kresťanstvo okrem iného:

- Že intolerancia a diskriminácia je spôsobené aj pre osoby, ktoré patria do väčšinových náboženským skupinám
- Že výraz viery je niekedy neprimerane obmedziť vnútroštátnymi právnymi predpismi
- Že primerané ubytovanie vyznania a prax je dobrý spôsob, ako vpred
-, Ktorá by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie účinného výkonu ochrany slobody náboženského vyznania v Európe
- Že sloboda svedomia na pracovisku musí byť prijatý
- Že právo rodičov poskytnúť svojim deťom vzdelanie v súlade s ich náboženské alebo filozofické presvedčenie musí byť zachovaná
-, Že kresťania musí byť povolený, aby plne sa podieľať na verejnom živote
- Že sloboda assemblymust byť chránená esp. so zreteľom na proti-demonštrácie
- Že základné právo na slobodu prejavu musí byť chránené
- Že používanie a podnecovania k násiliu, musí byť verejne odsúdil a účinné vyšetrovanie
-, Že médiá by sa mala podporovať, aby sa zabránilo negatívnym stereotypom.

Odkaz na prijaté uznesenia: assembly.coe.int/…/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp (zhromaždenie diskusie 29. januára 2015 (8th posedenie) (pozri Doc. 13660, správa Výboru pre rovnosť a nediskriminácia, spravodajca: .. Pán Valeriu Ghileţchi) Text prijatý zhromaždením 29. januára 2015 (8. posedenie))
apredsasatoci
juristutka má názor. 🤫