Clicks37
vi.news

Chưa đến 2153 người điều hành toàn bộ thế giới - và truyền thông

Trong thế giới này, 2.153 người siêu giàu sở hữu số lượng tài sản ngang với 4,6 tỷ người thường gộp lại, theo Oxfam, một liên minh các tổ chức từ thiện của Anh.

1% người giàu nhất nắm giữ tài sản ròng nhiều gấp đôi so với 6,9 tỷ người.

Một nửa người nghèo nhất - khoảng 3,8 tỷ người - sở hữu ít hơn 1% tài sản toàn cầu. Tất cả các phương tiện truyền thông lớn đều thuộc sở hữu của giới siêu giàu và đang bảo vệ vị trí của họ.

Hình ảnh: © World Economic Forum, CC BY-NC-SA, #newsOlayipivoj