Clicks46
fil.news

Paaralan ng Hinaharap: Kindergarten na Nagtuturo ng Latin

Ang Mission Dolores Academy sa San Francisco, isang paaralan ng hinaharap, ay may mga batang may alam sa Ingles, Espanyol, Tagalog at Eritrean. Nakahanap sila ng pagkakapareho sa Latin at wika ng pagkakaisa kung saan walang estudyante ang dehado sa pagkatuto ng wika. Kung kaya ang Latin ay kailangan para sa mga kindergarten hanggang ikawalong baitang.

Ang programa ay inilunsad taon ng akademiko ngayon. Ipinakita ng pag-aaral na ang pag-aaral ng Latin ay nagkakaroon ng mabilis na epekto sa pagbuti ng bokabularyo ng mga estudyante gayundin sa pagkatuto sa pagbabasa. Mayroon din itong positibong epekto sa pag-aaral ng agham.

Ang Latin ay ituturo sa tatlong antas, dalawang linggong sesyon sa bawat isa. Mga Kindergarten at una- at ikalawang-baitang sa loob ng 20 minuto; ikatlo hanggang ikaapat na baitang sa loob ng 30-40 minuto at ikaanim hanggang ikawalong baitang sa loob ng isang oras.

picture: Mission Dolores Academy, © Samantha Alfonso, #newsDnehfsbryk