Nienaruszalność Tradycji Apostolskiej.
Ewelina Anna

Oczyszczająca moc katolickiego przekleństwa. Nienaruszalność Tradycji.

„Kto znosi prawo ojców, na życie i na śmierć niech będzie przeklęty” Lex canonica sanctorum apostolorum 9,12.
Nemo potest duobus dominis servire !
Kto znosi prawo ojców, na życie i na śmierć niech będzie przeklęty”

Lex canonica sanctorum apostolorum 12.