csk.news
547

Obeť Vlastných Protirečení: Roche kritizuje liturgický Individualizmus

Ani Ján Pavol II., ani Benedikt XVI. sa údajne nesnažili propagovať rímsku omšu, povedal pre OmnesMag.com (9. mája) arcibiskup Arthur Roche, prefekt Kongregácie pre liturgiu.

Chceli sa len "postarať o ľudí, ktorí majú problém" s Novus Ordo, tvrdil, čím naznačil, že po Traditionis Custodes sa on a František o týchto veriacich nestarajú.

V súvislosti s liturgiou Roche zdôraznil, že moderný liberalizmus a individualizmus sú pre Cirkev výzvou: "Je ľahké myslieť na moje osobné preferencie, na konkrétny typ liturgie, na konkrétny výraz slávenia, na tohto kňaza radšej ako na tohto iného kňaza; ale tento individualizmus nemá charakter Cirkvi."

NewLiturgicalMovement.org si všíma, že tento výrok sa nemôže týkať rímskeho obradu, ktorý sa tak usiluje chrániť veriacich pred liturgickými preferenciami celebranta.

Preto je zrejmé, že Roche - bez toho, aby si to všimol - odsúdil Novus Ordo, kde si každý kňaz vymýšľa svoj vlastný "typ liturgie".

#newsMlpecmtszq