Wiadomości Gloria.tv z dnia 27 czerwca 2016 r.

1. Arcybiskup Marx twierdzi, że Kościół musi przeprosić gejów – to samo teraz powtarza Franciszek 2. Biskup odpowiada biskupowi w sprawach homoseksualizmu 3. Jan Paweł II: „Papież emeryt – to jest…
ona
Wacula , a czy ty znów oby przypadkiem nie masz problemu ze zrozumieniem co papież Franciszek mówi ? Bo wydaje mi się ze masz przeogromny, moze zatem warto poczytać/posluchac raz jeszcze i zamiast ubijac pianę zastanowic się czemu tak mówi ☕
wiesia2000
mielenie ozorami..
popluczyny....
tworzenie bractwa wzajemnej adoracji...
brak szacunku do slowa...
Brak MILOSCI do BOGA i JEGO SLOWA...

Podsumowujac przemysl sobie bracie/siostro
slowa Pana Jezusa: Nie rzucajcie perel przed WIEPRZE !"

JEZUS i MARYJA
Luchinka
Proszimy w komentarzach odnosić się do treści artykułu i z szacunkiem zwracać się do wszystkuch komentujących.
Quas Primas
A kto przeprosi Chrystusa za to, że ludzie Kościoła , także ci, na najwyższych szczeblach, dopuszczają się mutowania Jego Ewangelii.
Kto przeprosi Chrystusa, za to, że ludzie Kościoła, także ci, na najwyższych szczeblach, dopuścili świeckich szafarzy uzurpując sobie prawo "rozdawnictwa" Jego Ciała?
Kto przeprosi Chrystusa za to, że ludzie Kościoła, także ci, na najwyższych szczeblach, pozwalają …More
A kto przeprosi Chrystusa za to, że ludzie Kościoła , także ci, na najwyższych szczeblach, dopuszczają się mutowania Jego Ewangelii.
Kto przeprosi Chrystusa, za to, że ludzie Kościoła, także ci, na najwyższych szczeblach, dopuścili świeckich szafarzy uzurpując sobie prawo "rozdawnictwa" Jego Ciała?
Kto przeprosi Chrystusa za to, że ludzie Kościoła, także ci, na najwyższych szczeblach, pozwalają na nonszalancką Komunię świętą na stojąco i do łap.... także wyjmując Je z jednorazowych kubeczków podczas ŚDM?
Kto przeprosi Chrystusa za to, że ludzie Kościoła, także ci, na najwyższych szczeblach,nie chcą już żadnego konwertyty i poprzez źle pojęty dialog utwierdzają w błędach innowierców i pogan?
Kto przeprosi Chrystusa za to, że ludzie Kościoła, także ci, na najwyższych szczeblach, wpajają wiernym fałszywe pojęcie Miłosierdzia, doprowadzając tym ludzi do życia w grzechu, braku nawrócenia, utwierdzania o nieistnieniu czyśćca i piekła?
Kto przeprosi Chrystusa za to, że ludzie Kościoła, także ci na najwyższych szczeblach, profanują Domy Boga wymyślając najróżniejsze sposoby Jego profanacji?
Kto przeprosi Chrystusa za to, że ludzie Kościoła, także ci, na najwyższych szczeblach, doprowadzają do DEMONTAŻU wiary katolickiej?
Kto przeprosi Chrystusa....... można by wymieniać...
m.rekinek
Homoseksualizm - grzech nieczysty przeciwny naturze
fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi (1973-1997)

340

l Trzecią ranę zadaje Mi niewierność ujawniająca się w życiu wielu synów Kościoła. Nie idą już za Bożymi przykazaniami i pouczeniami danymi przez Jezusa w Ewangelii. Kroczą drogą zepsucia, zła i grzechu. Często nie uważa się …More
Homoseksualizm - grzech nieczysty przeciwny naturze
fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi (1973-1997)

340

l Trzecią ranę zadaje Mi niewierność ujawniająca się w życiu wielu synów Kościoła. Nie idą już za Bożymi przykazaniami i pouczeniami danymi przez Jezusa w Ewangelii. Kroczą drogą zepsucia, zła i grzechu. Często nie uważa się go za zło. Usprawiedliwia się nawet najpoważniejsze grzechy przeciw naturze, takie jak przerywanie ciąży i homoseksualizm. Nie wyznaje się już grzechów w spowiedzi świętej. Do jakiego stanu poważnej choroby doszliście!

354

b Jezus jest dzisiaj znowu wzgardzony, biczowany i raniony w Swoim Mistycznym Ciele. Jak bardzo rani Jego Boskie Serce postawa wielu Kapłanów pozwalających na wszystko i niektórych Biskupów, usprawiedliwiających nawet najgorsze czyny nieczyste!

c Szczególnie tu, w tym właśnie miejscu, gardzi się Sercem Jezusa, rani Je i znieważa przez popieranie tak wielu Moich biednych dzieci, opanowanych przez ten straszliwy nałóg i przez publiczne zachęcanie ich do kroczenia drogą grzechu nieczystego, przeciwnego naturze. Nieczyste akty przeciwne naturze są grzechami wołającymi o pomstę przed obliczem Boga. Te grzechy ściągają na was i na wasze narody płomienie Bożej Sprawiedliwości.

d W tym czasie trzeba wszystkim głosić jasno i odważnie, że szóste przykazanie dane przez Boga Mojżeszowi: «Nie popełniajcie czynów nieczystych», zachowuje ciągle swą pełną ważność i powinno być przestrzegane także przez to zepsute i przewrotne pokolenie.

e Każdy Pasterz, który by w jakikolwiek sposób usprawiedliwiał te grzechy, ściąga na swoją osobę i na swoje życie płonący ogień Bożej sprawiedliwości. Kielich nieprawości jest już pełny, przepełniony i przelewa się ze wszystkich stron.

f Zachęcam was zatem do mnożenia Wieczerników modlitwy i do ofiarowania Mi – jako potężnej mocy błagalnej i wynagradzającej – waszego życia, pachnącego cnotą czystości.

405

m Przykazaniu: «Czcij ojca swego i matkę swoją», przeciwstawia ona nowy model rodziny, polegający na współżyciu nawet homoseksualistów.

o Przeciwstawiając się przykazaniu: «Nie popełniaj grzechów nieczystych», usprawiedliwia ona, wychwala i szerzy wszelkie formy nieczystości – usprawiedliwiając nawet akty przeciwne naturze.

412

c Ileż razy zapraszałam was do kroczenia drogą umartwiania zmysłów, do opanowywania waszych namiętności, do skromności, do dawania dobrego przykładu, do czystości i świętości! Ludzkość jednak nie przyjęła Mojego zaproszenia i nadal była nieposłuszna szóstemu przykazaniu Prawa Pańskiego, zakazującemu popełniania czynów nieczystych.

d Co więcej, celowo wychwala się takie przekroczenia i proponuje się je jako osiąganie ludzkiej wartości i nowy sposób doświadczania osobistej wolności. I tak doszło dziś do zalegalizowania wszelkich grzechów nieczystych – jako dobrych. Zaczęto niszczyć sumienia dzieci i młodzieży, prowadząc je do przekonania, że czyny nieczyste popełniane w samotności nie są już grzechem, że współżycie seksualne narzeczonych przed ślubem jest dozwolone i dobre, że rodziny mogą żyć swobodnie i uciekać się również do środków uniemożliwiających zrodzenie dzieci. Człowiek doszedł do usprawiedliwiania i pochwalania czynów nieczystych przeciwnych naturze i do ustanawiania praw, które stawiają na równi życie rodzinne i wspólne życie homoseksualistów.

e Nigdy niemoralność, nieczystość i rozpusta nie były w takim stopniu przedmiotem stałego rozpowszechniania – poprzez prasę i wszelkie środki społecznego przekazu – w jakim dzieje się to dzisiaj. Zwłaszcza telewizja stała się zdeprawowanym narzędziem codziennego bombardowania niemoralnymi scenami, mającymi na celu zniszczenie czystości umysłów i serc wszystkich. W miejscach rozrywek – szczególnie w kinach i dyskotekach – stale profanuje się publicznie godność ludzką i chrześcijańską.

f Jest to czas, w którym Pan, nasz Bóg, jest stale i publicznie znieważany przez grzechy cielesne. Pismo Święte już was ostrzegło, że człowiek popełniający grzechy cielesne znajduje w swoim ciele sprawiedliwą karę. Z powodu tego wszystkiego nadszedł czas, w którym Anioł pierwszej plagi przechodzi przez świat, aby go ukarać zgodnie z wolą Bożą.

g Anioł pierwszej plagi wyciska wrzód złośliwy i bolesny na ciele tych, którzy pozwolili sobie oznaczyć czoło i ręce znamieniem potwora, i na ciele tych, którzy wielbili jego obraz. Wrzód ten prowadzi do krzyku rozpaczy ludzi nim dotkniętych. Symbolizuje on boleści fizyczne, dotykające ciało z powodu poważnych i nieuleczalnych chorób. Wrzód bolesny i złośliwy jest plagą dla całej dzisiejszej zepsutej ludzkości. Stworzyła sobie ona cywilizację ateistyczną i materialistyczną. Poszukiwanie przyjemności stanowi w niej najwyższy cel ludzkiego życia. Niektóre Moje biedne dzieci zostały dotknięte plagą z powodu swoich grzechów nieczystych i nieporządku moralnego. Noszą one w sobie ciężar popełnionego grzechu. Jednak dotknięte są nią także dzieci dobre i niewinne. Ich cierpienia służą zbawieniu wielu złych – dzięki łączącej was wszystkich solidarności.

h Pierwszą plagą są złośliwe guzy i wszelkie rodzaje raka, wobec których nauka jest bezsilna, pomimo postępu we wszystkich dziedzinach. Choroby szerzą się coraz bardziej i atakują ludzkie ciało, niszcząc je przez bardzo bolesne i złośliwe rany. Najmilsi synowie, pomyślcie o tych szerzących się wszędzie na świecie nieuleczalnych chorobach! Pomyślcie o milionach umierających z ich powodu ludzi!

i Pierwszą plagą jest również nowa choroba – AIDS. Dotyka ona Moje biedne dzieci – zwłaszcza ofiary narkotyków, nałogów i grzechów przeciwko naturze.

j W tych czasach, w których pierwsza plaga dotyka ludzkości, wasza Niebieska Mama pragnie być dla wszystkich pomocą, wsparciem, umocnieniem i nadzieją. Dlatego właśnie wzywam was do kroczenia drogą postu, umartwienia i pokuty.

k Proszę małe dzieci o wzrastanie w cnocie czystości. Pragnę, aby na tej trudnej drodze wspomagali je rodzice i nauczyciele.

l Młodzież proszę o ćwiczenie się w opanowywaniu namiętności – poprzez modlitwę i życie w jedności ze Mną. Niech młodzi rezygnują z kina i dyskotek, w których istnieje poważne i stałe niebezpieczeństwo znieważenia cnoty tak drogiej Memu Niepokalanemu Sercu.

425

d – Szatan stał się niezaprzeczalnym panem wydarzeń waszego wieku, prowadząc całą ludzkość do odrzucenia Boga i Jego Prawa miłości, szerząc wszędzie podziały i nienawiść, niemoralność i złość, doprowadzając wszędzie do zalegalizowania rozwodu, aborcji, rozpusty, homoseksualizmu, uciekania się do wszelkich sposobów przeszkadzających powstaniu życia.

437

e Nadeszła wielka próba dla waszego narodu [USA]. Ileż razy jako zatroskana i bolejąca Mama chciałam nakłonić Moje dzieci do kroczenia drogą nawrócenia i powrotu do Pana!

f Nie posłuchano Mnie. Nadal kroczyliście drogą odrzucania Boga i Jego Prawa Miłości. Grzechy nieczystości coraz bardziej się mnożyły, a niemoralność rozszerzyła się jak morze, które zalewa wszystko. Usprawiedliwiono nawet homoseksualizm – grzech nieczysty przeciwny naturze. Rozpowszechniono uciekanie się do środków zapobiegających powstaniu życiu. Przerywanie ciąży – to wołające o pomstę przed obliczem Bożym morderstwo małych niewinnych dzieci – jest coraz częstsze. Praktykuje się je we wszystkich regionach waszego kraju.

g Nadeszła właśnie chwila Bożej Sprawiedliwości i wielkiego Miłosierdzia. Poznacie godzinę słabości i nędzy, godzinę cierpienia i klęski, godzinę oczyszczenia i wielkiej kary.

577

g Ateizm praktyczny rozszerzył wszędzie plagę niepohamowanego egoizmu, przemocy, nienawiści i nieczystości. Nieczystość jest proponowana jako wartość i dobro. Szerzą ją wszystkie środki społecznego przekazu. Grzechy nieczyste są przedstawiane jako sposób na wykazanie swej wolności. Dochodzi się nawet do usprawiedliwiania i pochwalania grzechów nieczystych przeciwnych naturze, które wołają o pomstę przed obliczem Boga.

h Świat stał się właśnie ogromną pustynią całą pokrytą błotem. Żyjecie pod jarzmem tego straszliwego niewolnictwa.

i To dlatego jedynie cierpienie miłosiernej kary będzie mogło uwolnić tę biedną ludzkość od wielkiego zła ateizmu praktycznego, rozszerzonego wszędzie.

j Moja matczyna rola polega na udzielaniu wam pomocy w godzinach wielkiej oczyszczającej próby.
m.rekinek
BIBLIA O HOMOSEKSUALIŹMIE

Bóg mówi w Biblii o homoseksualiźmie, że jest to obrzydliwość (Kpł 18,22; 20,13), bezwstyd i zboczenie (Rz 1,27), bezeceństwo i zło (Sdz 19,23), grzech przeciwny naturze (Mdr 14,26; Rz 1,26), a ci którzy się takich czynów dopuszczają plugawią się (Kpł 18,24) i będą wyłączeni spośród swego ludu (Kpł 18,29), a będą ukarani śmiercią (Kpł 20,13) i nie posiądą Królestwa …
More
BIBLIA O HOMOSEKSUALIŹMIE

Bóg mówi w Biblii o homoseksualiźmie, że jest to obrzydliwość (Kpł 18,22; 20,13), bezwstyd i zboczenie (Rz 1,27), bezeceństwo i zło (Sdz 19,23), grzech przeciwny naturze (Mdr 14,26; Rz 1,26), a ci którzy się takich czynów dopuszczają plugawią się (Kpł 18,24) i będą wyłączeni spośród swego ludu (Kpł 18,29), a będą ukarani śmiercią (Kpł 20,13) i nie posiądą Królestwa Bożego (1 Kor 6,9)…

Kpł 18:22.24-25.29


22. Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!

24. Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie się, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiły się narody, które wypędzam przed wami.

25. Także i ziemia stała się nieczysta. Ukarałem ją więc za jej winę, a ziemia wypluła swoich mieszkańców.

29. Bo każdy, kto czyni jedną z tych obrzydliwości, wszyscy, którzy je czynią, będą wyłączeni spośród swojego ludu.

Kpł 20:13

13. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli.

Rz 1:25-28.32

25. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.

26. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.

27. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie.


28. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.

32. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.

1 Kor 6:9

9. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą,

Mdr 14:26

26. ucisk dobrych, niepamięć dobrodziejstw, znieprawienie dusz, grzechy przeciwne naturze, rozprzężenie w małżeństwach, cudzołóstwo i bezwstyd.

1 Tm 1:8-11

8. Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje,

9. rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców,

10. dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką,

11. w duchu Ewangelii chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono.

Rdz 19:4-13

4. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom,

5. wywołali Lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!

6. Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi,

7. rzekł im: Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku!

8. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!

9. Ale oni krzyknęli: Odejdź precz! I mówili: Sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić! Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi! I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota, inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi.

10. Wtedy ci dwaj mężowie, wsunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi.

11. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą. Toteż na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście.

12. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota: Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd.

13. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć.

Sdz 19:22-25

22. Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu: Wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować.

23. Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich rzekł im: Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł od mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa.

24. Oto jest tu córka moja, dziewica, oraz jego żona, wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa.

25. Mężowie ci nie chcieli go usłuchać…

1 Kor 13:4-5

4. Miłość…

5. nie dopuszcza się bezwstydu
One more comment from m.rekinek
m.rekinek
"...Kiedy w 1995 roku francuski biskup Jacques Gaillot mówił publicznie podobne rzeczy, jak teraz kardynał Marx, został usunięty z urzędu w swej diecezji przez Stolicę Apostolską, a jego poglądy uznano za niezgodne z nauczaniem Kościoła. Dziś znacznie bardziej radykalne wypowiedzi wpływowych hierarchów nie wywołują już żadnej reakcji Watykanu. Co się zmieniło w Kościele od tamtego czasu?"
mkatana
Kościół i społeczeństwo muszą powiedzieć „przepraszam, przepraszam” wobec gejów, ponieważ „aż do niedawna” ich stosunek do wspólnoty gejów był „bardzo negatywny”, i dotyczyło to całego społeczeństwa. „Był to skandal i było to straszliwe”.
Czy wypowiedź świętego Pawła należy też wliczyć do tych strasznych skandalicznych negatywnych stwierdzeń, skoro w liście do Koryntian mówi on, że mężczyźni …
More
Kościół i społeczeństwo muszą powiedzieć „przepraszam, przepraszam” wobec gejów, ponieważ „aż do niedawna” ich stosunek do wspólnoty gejów był „bardzo negatywny”, i dotyczyło to całego społeczeństwa. „Był to skandal i było to straszliwe”.
Czy wypowiedź świętego Pawła należy też wliczyć do tych strasznych skandalicznych negatywnych stwierdzeń, skoro w liście do Koryntian mówi on, że mężczyźni współżyjących ze sobą nie odziedziczą królestwa Bożego?
22Cecylia
Może posłuchasz słów Franciszka o 65 rocznicy kapłaństwa BenedyktaXVI i wreszcie zaczniesz szanować swoje słowa: "Ja także tam będę i powiem coś temu wielkiemu człowiekowi modlitwy, odwagi, który jest papieżem emerytem, nie drugim papieżem, który szanuje swoje słowo i jest wielkim Bożym człowiekiem, jest bardzo inteligentny i dla mnie jest mądrym dziadkiem w domu"
_______________________________…More
Może posłuchasz słów Franciszka o 65 rocznicy kapłaństwa BenedyktaXVI i wreszcie zaczniesz szanować swoje słowa: "Ja także tam będę i powiem coś temu wielkiemu człowiekowi modlitwy, odwagi, który jest papieżem emerytem, nie drugim papieżem, który szanuje swoje słowo i jest wielkim Bożym człowiekiem, jest bardzo inteligentny i dla mnie jest mądrym dziadkiem w domu"
__________________________________________
ona
Franciszek: Katolicy powinni przeprosić gejów za ich marginalizację. Powinni prosić też Boga o …
Quas Primas
"W dawnej katedrze nigdy nie jest pusto.
Nawet jeśli ludzie opuścili jej wnętrze, mieszka w niej Bóg."
-W wielu dzisiejszych nowoczesnych kościołach tego nie uświadczysz
---------------------------------------------------------------------------- Kusy ci dyktuje czy sama zaczęłaś bzdury płodzić ? katoliczka, o katolicyzmie i Bogu wiedząca tyle ze jak nie daj Bog cos od siebie napisze to zenada jakich mało
16 minut(y) temu
ona
Wiadomości Gloria.tv z dnia 27 czerwca 2016 r.
Quas Primas
Wiadomości Gloria.tv z dnia 27 czerwca 2016 r.
Bóg umarł za wszystkich, ale NIE wszyscy będą zbawieni.
-------------------------------------------------
a co jak Rejtan uwalisz się u rajskich bram ?
25 minut(y) temu
ona
Tradycyjna (FSSPX) procesja w portkach i bez mantylek.
Quas Primas
[...]i to jest ostatni mój wpis do ciebie.....Pozdrawiam
2 godzin(y) temu
9 dni temu
KR44
Tęczowe oblicze katolicyzmu otwartego www.pch24.pl/teczowe-oblicze…
ona
Quas Primas
Wiadomości Gloria.tv z dnia 27 czerwca 2016 r.
Bóg umarł za wszystkich, ale NIE wszyscy będą zbawieni.
-------------------------------------------------
a co jak Rejtan uwalisz się u rajskich bram ? 😀
Quas Primas
Bóg umarł za wszystkich, ale NIE wszyscy będą zbawieni.
KR44
Dlatego Bóg spuścił deszcz płonącej siarki na zapedalone miasta, i w taki właśnie sposób je zdezynfekował.
KR44
ona Bóg kocha wszystkich, ale ktoś, kto ma sperme w odbycie może sobie do woli mówić, że kocha Boga. Może nawet w to święcie wierzyć. Nic mu to nie pomoże. Podobnie, jak dziecku nie pomoże żarliwa wiara, że kocioł wrzątku sciągnięty na siebie ze stołu go nie poparzy.
ona
Bóg wcale nie potrzebuje twojej czci 🙂
Pan Bóg potrzebuje relacji z człowiekiem, żywej relacji opartej na zaufaniu i miłosci.
Nie bez kozery powiedział "stańcie się jak dzieci" -wielu do dziś nie wie jak ten temat ugryżć-a wystarczyłoby tylko poczytac swiadectwa osob ktore doświadczyły zywego Jezusa , choćby ze strony nowenny pompejańskiej
pompejanska.rosemaria.pl
KR44
Bóg oczekuje od ludzi, aby oddawać Mu cześć w Prawdzie i czystości.
KR44
5 Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,
złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę.
6 Nieprawi nie ostoją się przed Tobą.
Nienawidzisz wszystkich złoczyńców,
7 zsyłasz zgubę na wszystkich, co mówią kłamliwie.
Mężem krwawym i podstępnym
brzydzi się Pan. Ps 5.5-7
ona
Ocho, odezwał się specjalista do spraw ponoszenia 😀 praktyk gawedziarz 😀
Quas Primas
Jeśli chcesz zabierać głos w sprawach wiary , to najpierw...

POZNAJ PRAWDZIWE NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO!!!
masada
Gruby Grzegorz Per signum crucis de inimicis nostris libera nos. Deus noster. Amen.
masada
Przez znak krzyż, od nieprzyjaciół , uwolnij nas, Boże nasz. Amen.
ona
nie rozsmieszaj mnie @stanislawp przed bracmi i siostrami ma cię Pan Bog bronić ? On ci ich stawia na drodze abys nauczył się ich kochać ☕ Nie jestem tylko pewna czy oni dadzą ci szansę
masada
Gruby Grzegorz Osiem dni temu wystartowałeś na portalu gloria. I już wyrobiłeś sobie zdanie o człowieku.
Jesteś tu zapewne od początku i szkalujesz tych, których inni odwiedzający portal z ciekawością wczytują się w komentarze, i szanują wypowiedzi.
KR44
Psalm 5:6-7
„Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi, Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.
Zgubisz kłamców, Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan.”
MariaBarbara
Nie wiem czy jest wiecej Polakow jak Stanislaw, czy jest unikatem, ale wiem napewno ze zadne jego obelgi mnie nie obrazaja, po prostu wzbudzaja litosc.
KR44
Ona Jeśli Bóg kocha grzesznika kiedy on żyje, dziwne jest to, że wysyła go do piekła od razu po jego śmierci. Bóg kocha grzesznika do momentu śmierci? Kocha go do wiecznej męki?
Coś się tu nie zgadza. Albo Bóg kocha grzesznika i nie wyśle go pieca Swojego wiecznego gniewu; albo wysyła go na Swój wieczny gniew i nie kocha go. Jak to jest?
wiesia2000
O ile "pederasci, zlodzieje, klamcy, geje, itd." zaciagaja grzech,

o tyle PASTERZE, /kaplani, biskupi, papiez/
przez fakt osobistego WEZWANIA BOZEGO
do sluzby Jemu, BOGU SAMEMU,
do Gloszenia Ewangelii w sposob czysty i klarowny,
aby nie bylo NIEJASNOSCI i DWUZNACZNOSCI,
jesli NIE SLUZA BOGU,
JESLI SWIADOMIE i z ROZMYSLEM WYPROWADZAJA LUD BOZY na manowce,
jesli NIE PRZEKAZUJA …More
O ile "pederasci, zlodzieje, klamcy, geje, itd." zaciagaja grzech,

o tyle PASTERZE, /kaplani, biskupi, papiez/
przez fakt osobistego WEZWANIA BOZEGO
do sluzby Jemu, BOGU SAMEMU,
do Gloszenia Ewangelii w sposob czysty i klarowny,
aby nie bylo NIEJASNOSCI i DWUZNACZNOSCI,
jesli NIE SLUZA BOGU,
JESLI SWIADOMIE i z ROZMYSLEM WYPROWADZAJA LUD BOZY na manowce,
jesli NIE PRZEKAZUJA PRAWDY-
ZACIAGAJA jeszcze CIEZSZY GRZECH,
a w pewnych przypadkach
podpadaja wrecz
pod WYLACZENIE z KOSCIOLA SWIETEGO
i skazuja sie
NA POTEPIENIE WIECZNE.
MariaBarbara
@wacula, pederasci, zlodzieje, klamcy, geje, itd. moga przeprosic u spowiedzi, iiiiii bedzie im wybaczone.
franciszek44
do Ktoz jak Bog:

I tylko wtedy maja PRAWO do posluszenstwa.
Jesli zas wystepuja PRZECIW BOGU i JEGO PRAWU
- TEGO PRAWA NIE POSIADAJA
MariaBarbara
Co znaczy przeprosic, a co nie znaczy. Napewno NIE znaczy uznac homosexualzm, jako cos co miesci sie w katolicyzmie. Przeprosic za zle traktowanie gejow to jest uznac ze kazdy czlowiek grzeszny (wszyscy jestesmy grzesznikami) ma prawo do szacunku. TO NIE GRZECH SIE PRZEPRASZA TYLKO CZLOWIEKA. Czlowiek otoczony szacunkiem i miloscia chrzescianska latwiej zaniecha grzechu. Mamy nasladowac …More
Co znaczy przeprosic, a co nie znaczy. Napewno NIE znaczy uznac homosexualzm, jako cos co miesci sie w katolicyzmie. Przeprosic za zle traktowanie gejow to jest uznac ze kazdy czlowiek grzeszny (wszyscy jestesmy grzesznikami) ma prawo do szacunku. TO NIE GRZECH SIE PRZEPRASZA TYLKO CZLOWIEKA. Czlowiek otoczony szacunkiem i miloscia chrzescianska latwiej zaniecha grzechu. Mamy nasladowac Chrystusa. Kto odwazy sie powiedziec ze Chrystus nie kocha geja i nie pragnie jego zbawienia?
KTOZ JAK BOG
Kapłan, biskup, papież winni PAMIĘTAĆ,
Że są powołani przez Boga
do służby JEMU i Ludowi Bożemu,
za mają głosić i paść nie samych siebie,
ale są ustami BOGA
i Jemu całym życiem WINNI SŁUŻYC:


Drugi List do Tymoteusza (3,14-4,2)

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono,
bo wiesz, od kogo się nauczyłeś.
Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte,
które mogą cię nauczyć mądrości
More
Kapłan, biskup, papież winni PAMIĘTAĆ,
Że są powołani przez Boga
do służby JEMU i Ludowi Bożemu,
za mają głosić i paść nie samych siebie,
ale są ustami BOGA
i Jemu całym życiem WINNI SŁUŻYC:


Drugi List do Tymoteusza (3,14-4,2)

Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono,
bo wiesz, od kogo się nauczyłeś.
Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte,
które mogą cię nauczyć mądrości
wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
Wszelkie Pismo, od Boga natchnione,
pożyteczne jest
do nauczania, do przekonywania, do poprawiania,
do kształcenia w sprawiedliwości –
aby człowiek Boży był doskonały,
przysposobiony do każdego dobrego czynu.
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa,
który będzie sądził żywych i umarłych,
i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo:
głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę,
w razie potrzeby wykaż błąd, poucz,
podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.