Okceinls
Milovaný Bože,
ďakujeme, že Ťa môžeme chváliť, spolu, so všetkými, ktorí Ťa milujú.
Vďaka Ti, Pane Ježišu.
+Joseph+
Okceinls
Zdravas', Mária, milosti plná,
Pán s tebou.

Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych
teraz
i v hodinu smrti našej.
Amen
+Joseph+