HLAD PRICHÁDZA !

PS: Preklad z ruštiny.

Nová obálka časopisu Mason Rothschild "The Economist".

Poznámka Drahí bratia a sestry v Kristovi! Žijeme v dobe naplnenia apokalypsy, keď sa naplnia všetky udalosti predurčené v Zjavení svätého apoštola Jána. Ak nás ešte pred 5-10 rokmi zosmiešňovali,urážali a nazývali nás alarmistami a eschatológmi, dnes všetci naši kritici zavreli ústa a vypúlili oči.

Pre nás sa nič mimoriadne neočakávané a prekvapivé nedeje. Pokiaľ to bolo možné, boli sme na tieto udalosti pripravení a preto zostávame relatívne pokojní a adekvátni. Dobre chápeme, že diabol a jeho detskí služobníci pripravujú pre ľudstvo pandémie, vojny a prichádzajúci hrozný hlad atď.

Robia to s jediným cieľom – uviesť ľudstvo do strachu, hrôzy a paniky, aby ľudstvu predstavili svojho záchrancu falošného mesiáša – Antikrista, ktorého bezbožní ľudia uznávajú ako kráľa aj boha. Preto, drahí bratia a sestry, nebojme sa a nestrácajme odvahu. Vložme všetku svoju nádej do Božieho milosrdenstva. Pán nás nikdy neopustil a nikdy neopustí bez svojej pomoci a ochrany. Vďaka Bohu za všetko! Amen. Kráľ prichádza!


„Potravinová havária prichádza“


AKO PRI FALOŠNEJ PANDÉMII !

Čaká nás ekonomická búrka

Americký hladomor 2022

Svetová banka odporúča pripraviť sa na 37% nárast cien potravín

Kolaps je blízko: Európske krajiny zavádzajú prídelový systém na potraviny a palivá - gloria.tv
Public domain