HLAD PRICHÁDZA !

PS: Preklad z ruštiny. Nová obálka časopisu Mason Rothschild "The Economist". Poznámka Drahí bratia a sestry v Kristovi! Žijeme v dobe naplnenia apok…