Clicks5.2K
defendfaith

Naivnému pápežovi Islamisti odkazujú

Teroristi islamského štátu verejne odmietli tvrdenie pápeža Františka, ktorý vyhlásil, že vojna vedená islamskými teroristami nie je povahy náboženskej. Uisťujú naopak pápeža, že ich jedinou motiváciou je náboženská vojna uložená Koránom.

Islamský štát kritizuje pápeža za jeho naivné presvedčenie, že moslimovia chcú mier a že motívy islamského teroru sú ekonomické.

Vojna medzi moslimským národom a neveriacimi je vojna božsky nariadená, tvrdia v liste Dabiq autori článku Mečom.

Islamisti útočia priamo na pápežové tvrdenie, že autentický islam a korektné čítanie Koránu sa stavia proti akémukoľvek násiliu. Podľa teroristov "František sa stále schováva za pláštik, dobrej vôle”, aby získal mier s moslimským svetom. Aj keď veľa ľudí vyjadruje svoju nevôľu a tvrdí, že islam používa náboženstvo, aby ospravedlnil svoje násilnosti - džihád '- rozširovanie vlády Alaha pomocou meča - je povinnosť uložená v Koráne. Nenávisť voči Západu je absolútna a nezmieriteľná. “

"
Aj keď nás budete bombardovať, väzniť a mučiť, budeme vás aj naďalej nenávidieť, pretože hlavný dôvod tejto nenávisti nepominie, pretože ste neprijali islam. I keď budete platiť, daň uloženú neveriacim, a budete znášať autoritu islamu a jeho pokorovania, neprestaneme vás nenávidieť. "

Františkova téza: "Všetky náboženstvá chcú mier,?" sa absolútne nezakladá na skutočnosti.

Ešte chvíľu si nomáčikovia pospevujte spolu s moslimami, spolu sa s nimi modlite, spolu sa objímajte - už len chvíľu, Vatikán Padne, možno na 100 ročnicu Fatimskú. Nepomôžu zložité zabezpečovacie zariadenia, lebo moslimovia sa učia bojovať so zbraňami drevenými, takže detektory kovov sú k ničomu. Napokon Sestra Lucia predsa povedala, že pápež bude zastrelený šípom - aká primitívna zbraň v dnešnej dobe a predsa účinejšia ako kovová. Začne prenasledovanie Cirkvi a každý bude ochránený vládou, kto sa postaví na stranu ateizmu, alebo synkretizmu. Naopak, každý kto bude hájiť katolícku vieru, bude mučeníkom. Konečne sa Cirkev očistí od plevelu, ktorý zaprie Krista ako jediného Spasiteľa, čo sa dnes prakticky v NOM cirkvi stalo - Kristus nie je jediný Spasiteľ a treba o ňom na medzináboženských stretnutiach mlčať.

Zdroj lumendelumine

Chiesa e post concilio