Luiz Alberto Mezzomo
Tá aí o motivo de tantas crises no mundo.