Pre tých, čo milujú Pannu Máriu, niet na Zemi viac smútku.

Marie-Julie Jahenny – Pre tých, čo milujú Máriu, niet na Zemi viac smútku.

Z denníčka Marie-Julie, 17. augusta 1920

Panna Mária

„Moje detičky, prišla som odetá celá v bielom na znak čistoty, celá žiarivá nádherou, žiarivá cnosťami. Priniesla som vám nežné radosti Neba. Detičky Moje, vo Svätej oktáve niet viac smútku na Zemi pre Moje malé deti, ktoré Ma milujú. Každý deň je pre Moje malé deti, ktoré Ma milujú, radostným a každý deň je pre Mňa v Nebi veľmi radostné dostávať ich modlitby, pozdravy plné milosti, ich vzdychy naplnené požehnaniami a tiež ich radosťami a starosťami.

Moje detičky, keby ste len videli nespočítateľné množstvo milostí ktoré vám udeľujem každú minútu, každú sekundu. Och! Moje drahé, milované detičky, vaše duše prelomia slabé putá, ktoré držia vaše nádherné duše vo vašich telách.Moje malé detičky: pre tie veľké dni strašných nešťastí sa nebojte, zatiaľ ešte neprichádzajú (v tom čase – pozn. E.A. Bucc.).

Obklopujem vás všetkou Svojou ochranou, pokrývam vás Svojim bielym plášťom, ktorý zmierňuje Spravodlivosť, ktorý odvracia strašné tresty určené ľuďom ktorí idú od nevďačnosti ku nevďačnosti. Detičky Moje, všetkých obklopujem Svojou ochranou, pokrývam vás Svojim bielym plášťom, ktorý zmierňuje Spravodlivosť, ktorý odvracia strašné tresty určené ľuďom ktorí idú od nevďačnosti ku nevďačnosti.

Detičky, pošlem vám Svoje pozdravy. Zostávajte pokojné a dôverujte v Toho, ktorý vás miluje tak nesmierne a ktorý prichádza, len aby vás požehnal a urobil vás radujúcimi sa. Detičky Moje, keby (len) bolo v Mojej moci odňať vašu bolesť, všetko utrpenie, och, Moje Srdce by bolo šťastné a pokojné!“

Marie-Julie Jahenny – Veľký nepriateľ príde od Iránu

Z denníčka Marie-Julie, 9. mája 1882

Panna Mária:

„Prvá kríza (bude) vo Francúzsku. Pred nejakým časom ustanovil Pán tri mesiace fatálneho a strašného trestu … Začiatok ďalšej smrtonosnej revolučnej krízy bude trvať štyri týždne, avšak (jej) rozšírenie bude nesmierne. Počet tých nazvaných „vrahmi ľudí“ bude nepredstaviteľne veľký. V tejto strašnej hodine budú pánmi cudzinci (moslimovia, alebo Rusi), ktorých túžbou bude násilie, ktoré je nekontrolovateľné. Ich uši nebudú hluché nad správami o fatálnej udalosti!

Počas prvého boja v celej šírke Francúzska nastane sloboda pre všetkých. Nebudú žiadni väznení za ich zločiny.

Z denníčka Marie-Julie, 16. mája 1882

Nepriateľ Boha bude prechádzať cez Perziu (dnes Irán) a iné kráľovstvá po jeden rok na nešťastnom kresle toho, ktorý bude stínať hlavy apoštolom a ktorý bude robiť mučeníkov z tých, ktorí podporujú Cirkev a Vieru.

Hlas povedal, že Cirkev zostane uprázdnená (tzn. „bez pápeža“) po mesiace. Povedala: „tretí pápež bude najsvätejší, ale nebude vládnuť dlhšie ako tri roky pred tým, než si ho Boh povolá pre jeho odmenu“.

Onen „nepriateľ z Perzie“ je často predpovedaný moslimský vojvodca Mahdí, spojenec Rusov a Číňanov. Rusi neboli k útoku na Ukrajinu „vyprovokovaní“ a už vôbec neprišli niekoho „oslobodzovať“. Svoju veľkú vojnu „na ovládnutie Eurázie“ plánujú celé desaťročia. M.

Súvisiace


Marie-Julie Jahenny – Tyrani Talianska

Ježiš Kristus hovorí Pátrovi Piovi o posledných časoch

Podobné zjavenia od Božej služobníce a pravej svätici.

Satan sa zjavuje svojim nasledovníkom

Plán na vojnu

Russian state TV threatens nuclear strike on UK and warns of radioactive tidal wave
Public domain