ľubica
modlime sa za našich nepriateľov: Modlitba za nepriateľov
Alexandra Ritzová
Je to mučednictví, kdy réva byla naočkována proti covidu a tak vykořeněna, aby se ukázalo smýšlení mnohých vlků v beránčím rouchu. Pravá réva zatím vyrazila na vinici v podzemí.