03:06
Qaim
428
Podobnosť vyberača daní a farizeja. Podobnosť vyberača daní a farizejaMore
Podobnosť vyberača daní a farizeja.

Podobnosť vyberača daní a farizeja